Verlof en leerplicht
Verlof

In de leerplichtwet staan ook regels waaraan de schoolleiding zich moet houden. Zo is de schoolleiding verplicht schoolverzuim zorgvuldig bij...
Meer informatie

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat staat in de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar van de gemeente heeft de taak...
Meer informatie

Aanvraagformulier verlof

Hier vindt u het formulier waarmee u verlof kunt aanvragen.