Schooldocumenten
Protocol Basisonderwijs 11 januari 2022

Klik hier om het bestand te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel CBL

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen...
Meer informatie

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Klik hier om het bestand te downloaden.

CITO: uw kind duidelijk in beeld

Klik hier om het bestand te downloaden.

Gedragsregels videobellen SCOH

Klik hier om het bestand te downloaden.

Protocol sociale veiligheid

Klik hier om het bestand te downloaden.

Privacy Reglement versie 2.0

Klik hier om het document te downloaden.

Dyslexieprotocol

Klik hier om het bestand te downloaden.

Privacy AVG folder SCOH

Klik hier om het bestand te downloaden.

Reglement internet en social media SCOH

Klik hier om het bestand te downloaden.