https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Belangrijke contactgegevens | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Belangrijke contactgegevens

  

Leyenburgschool,
Edamstraat 2, 2547 VR Den Haag 
070-3251978  leyenburg@scoh.nl 
Directeur – Maria Wulffele  070-3251978  mwulffele@scoh.nl 
 
Adjunct – directeur Karin Simonetti  070-3251978  ksimonetti@scoh.nl  
Absenten melden  070-3251978  absenten@leyenburg.scoh.nl 
Website Leyenburgschool    www.leyenburgschool.nl 
Aanspreekpunt pesten Jantine Wiersma en/of Marleen Poley  070-3251978  jwiersma@scoh.nl 
mpoley@scoh.nl 
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en/of huiselijk geweld; Jantine Wiersma 
 
070-3251978  jwiersma@scoh.nl 
Stafbureau SCOH  070-3118787   
Interne contactpersoon klachten Karin Simonetti  070-3251978  ksimonetti@soh.nl 
Voorzitters van het College van Bestuur van de SCOH: R Tromp/J Snippe 
 Postbus 18546, 2502 EM Den Haag 
070-3118787  rtromp@scoh.nl 
jsnippe@scoh.nl 
Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs,  
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. 
070-3861697  info@gcbo.nl  
www.gcbo.nl  
School Maatschappelijk Werker – Irma Kuijpers  06-24957486  i.kuijpers@smw-basisschool.nl  
Hoofdkantoor 2Samen  070-3385500   
Locatiecoördinator BSO 2Burchten – Sandra Beekhuizen  070-3253820  2burchten@2samen.nl 
Peuterschool Leyenburg  070-3253820   
Coördinator Peuterschool – Ingrid van Hintum  070-3253820  ivhintum@scoh.nl 
 
GGD, Zonneoord 288d, 2544 KM Den Haag  070-7529010  jgzcjgescamp@denhaag.nl 
     
     
Samenwerkingsverband SPPOH: Regulusweg 11  
2516 AC Den Haag 
070-3156349  info@sppoh.nl 
www.sppoh.nl  
Inspectie     www.inspectieonderwijs.nl  
Leerplichtambtenaar Gemeente Den Haag – Mevr. E Philips 
Bezoekadres Spui 70, Etage 11, kant F 
Postadres: Postbus 12652 – 2500 DP Den Haag. 
06-21419828  Elke.philips@denhaag.nl 
Centrum Vertrouwenspersonen Plus 
Anjo Pluijmers-Verhagen –Verhagen en Arnoud Kok 
070-2600032 
 
E: info@cvp-plus.nl 
W: www.info@cvp-plus.nl