https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Verlof | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Verlof

In de leerplichtwet staan ook regels waaraan de schoolleiding zich moet houden. Zo is de schoolleiding verplicht schoolverzuim zorgvuldig bij te houden zodat controle mogelijk is. In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarige kinderen vijf uur per week vrij krijgen. Dit verlof mag niet opgespaard worden voor een extra vakantie. Leerlingen van zes jaar en ouder kunnen alleen in bijzondere gevallen extra verlof krijgen. 

Denk bijvoorbeeld aan verlof voor:
• verhuizing (1 dag)
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijks- of ambtsjubilea
• het feit dat door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Waarbij dan echt sprake moet zijn van bedrijfseconomische problemen indien men wel afwezig zou zijn. Overleg van de werkgeversverklaring is in dit geval verplicht
• Suikerfeest. 

We vermelden nadrukkelijk dat bezoek van een (ziek) familielid in het buitenland geen reden voor verlof is.

Op school zijn aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties verkrijgbaar. Verlof aanvragen is ook mogelijk via onze school-app. Wilt u het verlof tijdig aanvragen? Over een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag. Na een beslissing van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar kan altijd een bezwaarschrift ingediend worden. 

Mocht u vragen hebben over de leerplichtwet, dan kunt u op alle werkdagen zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar: 070 353 5454.