https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest TSO | Peuter- en Basisschool Leyenburg

TSO

TSO – Sporttalent en overblijven met Edith

Vanaf het schooljaar 2019-2020 maken we op CBL tijdens het overblijven gebruik van Sporttalent (via Het Talentenhuis). Hierbij gaan de kinderen, die overblijven, in de grote pauze dertig minuten eten met hun eigen leerkracht en daarnaast dertig minuten sporten onder begeleiding van een sportdocent (of andersom). Het voordeel hiervan is dat de eetpauze ordelijk verloopt omdat de eigen leerkracht aanwezig is in de klas tijdens het eten en dat de kinderen dertig minuten extra beweging krijgen per dag. Natuurlijk bent u altijd vrij uw kinderen gewoon thuis te laten eten en dus geen gebruik te maken van de overblijfmogelijkheid.

 

Sporttalent biedt sportprogramma’s aan voor in de lunchpauze, zowel buiten, en als het regent binnen. Er is in het bijzonder aandacht voor het stimuleren van de talent- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij hebben twee sportcoördinatoren, die het overblijfteam ondersteunen bij begeleid buitenspel tijdens de pauze. Zij helpen met het structureren van sportieve activiteiten en het aansturen op pedagogisch/didactisch vlak.

Alle medewerkers van Sporttalent gaan door een strenge screening (toets maken, sollicitatiegesprek, meelopen op een school en een proefles geven) voor ze op een school worden ingezet. Daarnaast krijgen ze drie keer per jaar een pedagogische en didactische training met een examen. Alle sportmedewerkers zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) en worden geselecteerd vanaf 18 jaar. 

De sportbegeleiders zijn docenten die lesgeven bij de lokale verenigingen, werken als buurtsportcoach voor de gemeente Den Haag of een afgeronde sportopleiding hebben.

Zoals u ook in deze schoolgids kunt lezen, maken wij gebruik van het ‘’time-in en time-out’’-protocol. Dit gebruiken wij ook in de grote pauze bij Sporttalent.

De registratie van het overblijven wordt digitaal en online geregeld. De ouders maken een ouderaccount aan op www.overblijvenmetedith.nl en kunnen in dit account alle overblijfdagen van hun kinderen voor het hele jaar invullen. U kunt hierin ook allergie-informatie en andere belangrijke zaken aangeven. Ook is er een mogelijkheid om uw kind voor 10:00 uur ’s morgens nog extra aan te melden voor het overblijven van die dag of af te melden als het overblijven niet doorgaat.
 
De facturering gebeurt op basis van de door u ingevulde overblijfdagen, waarbij elke dag door de groepsleerkracht gecontroleerd wordt of uw kind wel echt bij de overblijf aanwezig is. De facturering gebeurt online en via de e-mail. U kunt in uw ouderaccount een machtiging afgeven, zodat de school de facturen kan innen bij uw bank.

Als de facturen met regelmaat niet betaald worden, ook niet na een herinnering, kan het zijn dat u bericht krijgt van de administratie van de school dat uw kind niet meer kan overblijven.

Zodra de facturen zijn betaald, is uw kind weer van harte welkom tijdens de overblijf.