https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest TSO | Peuter- en Basisschool Leyenburg

TSO

TSO – Overblijven met Edith

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 beginnen we op CBL met het nieuwe overblijven. Hierbij gaan de kinderen die overblijven in de grote pauze 30 minuten eten met hun eigen leerkracht en daarnaast 30 minuten sporten onder begeleiding van een sportdocent  (of andersom). De voordelen van dit nieuwe systeem zijn dat de etenspauze ordelijk verloopt omdat de eigen leerkracht aanwezig is bij de klas en dat de kinderen 30 minuten extra beweging krijgen per dag. Natuurlijk bent u altijd vrij om uw kinderen gewoon thuis te laten eten en dus geen gebruik te maken van de overblijf. 
 
De registratie van het overblijven wordt digitaal en online geregeld. De ouders maken een ouderaccount aan op www.overblijvenmetedith.nl en kunnen in dit account alle overblijfdagen van hun kinderen al voor het hele jaar invullen. U kunt hierbij ook de allergie-informatie en andere belangrijke zaken aangeven. Ook is er een mogelijkheid om uw kind voor 10:00 uur ’s morgens nog extra aan te melden voor het overblijven van die dag of af te melden als het overblijven niet doorgaat.
 
De facturering gebeurt op basis van de door u ingevulde overblijfdagen, waarbij elke dag door de groepsleerkracht gecontroleerd wordt of uw kind wel echt bij de overblijf aanwezig is. De facturering gebeurt online en via de e-mail. U kunt in uw ouderaccount ook een machtiging afgeven zodat de school de facturen kan innen bij uw bank.
 

Eetcafé

Stichting 2Samen werkt ook met het zogenaamde “Eetcafé”. Tegen hoger tarief kunnen kinderen hier overblijven o.l.v. twee professionele medewerkers van 2Samen. De lunch wordt dan verzorgd en de kinderen blijven onder toezicht over.