https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

De school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH).
De SCOH is een Haagse scholenstichting. De SCOH werkt nauw samen met de Stichting Protestant Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP). De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. G. J. van Drielen.

SCOH/SPCP staat midden in de Haagse stedelijke samenleving. Als eigentijdse christelijke onderwijsorganisatie ontlenen wij onze inspiratie aan de Bijbel en hebben wij onze wortels in de protestants-christelijke traditie. In die traditie zijn woorden als ‘solidariteit’, ‘naastenliefde’ en ‘omzien naar elkaar’ belangrijke begrippen. In andere woorden: we voelen verantwoordelijkheid voor elkaar, voor kinderen en ouders en voor onze samenleving.

Daarnaast onderkennen wij dat onze scholen bezocht worden door ouders en leerlingen met diverse achtergronden op sociaal, cultureel en religieus gebied. Onze scholen erkennen deze verscheidenheid. Tegelijkertijd onderschrijven zij het gemeenschappelijk belang van identiteit in het onderwijs, omdat dat bijdraagt aan een volwassen sociale en religieuze cohesie in onze samenleving.

Wij willen, binnen de grootstedelijke werkelijkheid waar onze scholen dagelijks mee te maken hebben, onze identiteit nadrukkelijk invullen met vier zorgvuldig gekozen kernwaarden die wij centraal stellen in ons handelen. ‘Ontmoeten’, ‘Verbinden’, ‘Betrokken’ en ‘Betrouwbaar’ zijn de uitgangspunten waar wij ons in ons werk door laten leiden. Vanuit onze inspiratie en traditie staan wij open voor alle ouders en kinderen die met ons willen meedoen. Wij bieden onze leerlingen een omgeving waar onze kernwaarden inhoud krijgen, waardoor zij zich optimaal tot volwassenheid kunnen ontwikkelen.

In ons dagelijks werk laten wij ons leiden door kernwaarden die uitdrukking geven aan onze inspiratiebron.

Samenvattend:
Op alle niveaus binnen en buiten onze organisatie willen wij gezien en gewaardeerd worden als betrokken en betrouwbaar. Daarvoor is het nodig dat we elkaar ontmoeten en ons met elkaar verbinden. Dit doen we met het doel een omgeving te realiseren waar in kinderen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun plaats in de samenleving van morgen.

Voor meer informatie over de SCOH verwijzen wij u naar de website: www.scoh.nl