https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit een (gekozen) vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerkrachten. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken.

De MR bespreekt tal van beleidszaken, zoals:
• passend onderwijs
• onderwijskundig beleid
• personeelsbeleid
• financieel beleid
• arbobeleid
• huisvestingsbeleid
• vakantierooster
• tussenschoolse opvang

De directeur is op verzoek van de MR bij de vergaderingen aanwezig. Eén persoon is door onze MR afgevaardigd naar de gemeenschappelijke MR van ons bestuur. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij één van de genoemde leden. Indien u dit wenst, kunt u een vergadering van de MR bijwonen. Dan verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig kenbaar te maken aan de secretaris.
 

Medezeggenschapsraad Leyenburgschool 2021-2022

Onze MR bestaat uit 6 gekozen leden: 3 namens het personeel en 3 namens de ouders.
Namens de ouders:
Michiel Thijssen
Annique Bahnmuller 
Namens het team:

Jantine Wiersma
Marleen Poley
Richard van den Berg