https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief Februari | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief Februari

AGENDA:
Woensdag 1 februari: kijkochtend groep 3
Donderdag 2 februari: kijkochtend groep 3
Maandag 6 februari: inloop bij de kleuters (8.20 uur tot 8.45 uur)
Dinsdag 7 februari: museumles groep 6A
Dinsdag 14 februari: studiedag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 17 februari: rapport 1 mee naar huis
Dinsdag 21 februari: museumles groep 6B
Dinsdag 21 februari: voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Donderdag 23 februari: voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart; voorjaarsvakantie
 
 
RUST IN DE SCHOOL
Sinds de invoering van de te-laatbriefjes zien we dat er bijna geen kinderen meer te laat komen. Wij zijn hier heel erg blij mee. De leerkrachten kunnen nu op tijd met de lessen starten zonder onderbreking. Heel fijn!
Toch willen wij u nogmaals vragen om de kinderen van de groepen 1 t/m 3 alleen het plein op te laten gaan. De leerkrachten zijn het overzicht namelijk kwijt als er veel ouders op het plein zijn. U kunt de mensen met oranje hesjes bij de hekken vragen om iets door te geven aan de desbetreffende leerkracht.
 
KOFFIEOCHTEND VAN 23 JANUARI
Op maandag 23 januari heeft de eerste koffieochtend plaats gevonden met een aantal ouders van onze school. Onder het genot van koffie/thee en een koekje hebben twee medewerkers van Wijkz ons informatie gegeven over de mogelijkheden van het Servicepunt in Escamp. Dit was algemene informatie over  Wijkz; de volgende koffieochtend zal een thema bevatten. In de nieuwsbrief van maart leest u hier meer over.
 
KOPTELEFOONS
Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen koptelefoon gekregen voor het werken met een laptop in de klas. De ouderraad heeft een groot bedrag voor de aanschaf hiervan bekostigd. Heel hartelijk dank hiervoor; de leerlingen zijn er erg blij mee.
 
NATIONALE VOORLEESDAGEN (van 25 januari tot 4 februari)
Woensdag 25 januari was de opening van de nationale voorleesdagen. Deze ochtend hebben de leerkrachten bij elkaar in de klassen voorgelezen. Zo was er een juf of meester van de bovenbouw bij de onderbouw gaan lezen en andersom.
In deze periode geven we het voorlezen of het lezen in de klas meer aandacht.
Het eerste kwartier van de schooldag starten we met lezen in de klas. Daarnaast hebben alle klassen een voorleesboek mogen kiezen, die de juf of meester in de pauze zal voorlezen. Ook hebben we dit jaar een schrijfster van een boek uitgenodigd die haar boek komt voorlezen.
 
LEYENBURGACADEMIE
De tweede ronde van de Leyenburgacademie is deze week van start gegaan.
Voor sommige workshops hebben we ontzettend veel aanmeldingen gehad.
Gelukkig hebben we hier een tweede dag van kunnen inkopen.
Helaas hadden we voor de workshop rappen te weinig leerlingen. Voor de overige workshops hebben we genoeg aanmeldingen gekregen.
We wensen de docenten van basketbal, boksen, kleutergym, koken, constructie, houtbewerken, knutselclub, graffiti, handwerken en voetbal en alle leerlingen die meedoen weer veel plezier!
 
NIEUWKOMERSGROEP LEYENBURG/ DE ARK
In de wijk Leyenburg stonden de nodige nieuwkomersleerlingen op de wachtlijst om eindelijk in Nederland naar school te kunnen.
De Leyenburgschool en basisschool De Ark hebben de handen ineengeslagen en zijn na de kerstvakantie de eerste nieuwkomersgroep gestart. Meester Dennis Beij is in de ochtend (voorlopig) op De Ark met deze groep aan het werk. In de middag stromen de leerlingen in de reguliere groepen bij ons in.
 
VOORTGANGSGESPREKKEN
Op dinsdag 21 en donderdag 23 februari vinden de voortgangsgesprekken plaats naar aanleiding van het eerste rapport. De gesprekken vinden in de lokalen van de kinderen plaats. Vanaf groep 4 zijn de kinderen ook uitgenodigd voor het gesprek. Voor het inschrijven voor dit gesprek ontvangt u binnenkort een aparte e-mail.
 
 
Vriendelijke groet, namens het team
Maria Wulffelé
Karin Simonetti
 
Ingezonden:
 
Beste ouders,
De termijn van de huidige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SCOH loopt binnenkort af en daarom organiseren wij verkiezingen. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals de identiteit van SCOH, onderwijskwaliteit, financiën, personeel en huisvesting. 
Waarom zou je in de GMR willen?
Als GMR-lid help je om het onderwijs op alle 37 scholen van SCOH te verbeteren. Een belangrijke taak dus! Je breidt je eigen vaardigheden uit, leert nieuwe mensen kennen en deelt jouw kennis met andere leden en de organisatie. De uren die je aan de GMR besteedt, worden uiteraard vergoed. 
We kunnen jouw kennis en expertise goed gebruiken!
We zoeken ook ouders!
Niet alleen SCOH-personeel neemt zitting in de GMR, ook ouders maken deel uit van het team. Heb jij interesse? Check dan onderstaande informatie. Ken je ouders die dit leuk zouden vinden? Breng ze dan vooral op de hoogte.
Meer info

  • In deze video krijg je alle informatie over wat de GMR allemaal doet, wat er van je verwacht wordt en wanneer je je verkiesbaar kan stellen. Ook vind je deze informatie op de website van SCOH onder de verkiezingspagina van de medezeggenschapsraad
  • René Tromp, de voorzitter College van Bestuur, vindt medezeggenschap erg belangrijk. Hij laat dit weten via deze videoboodschap.
  • Voor vragen kun je als personeel terecht bij Ilse van der Lans (ivdlans@scoh.nl) en als ouder bij Matthijs Daatselaar (mdaatselaar@ouders.scoh.nl) of via gmr@scoh.nl.

Aanmelden voor de GMR kan via dit aanmeldformulier tot en met 5 februari 2023.
 
 Met vriendelijke groet van de GMR