https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief april | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief april

AGENDA 

Dinsdag 4 april; inloop groep 1/ 2 tot 8.45 uur 

Dinsdag 4 april: theatervoorstelling groep 6 A en 6B 

Donderdag 6 april: paasontbijt en paasviering in de gymzaal (gewone schooltijden) 
Vrijdag 7 april: goede vrijdag; leerlingen vrij

Maandag 10 april: tweede paasdag; leerlingen vrij 

Woensdag 12 april: sportdag groep 5 t/m 8 

Woensdag 19 april t/m donderdag 20 april: eindtoets groep 8 

Vrijdag 21 april: juffen en meestersdag (de leerlingen mogen verkleed naar school) 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: meivakantie 

 

SCHOOLREISJE 

In de maand juni staat er weer een schoolreisje in het vooruitzicht! Voor de groepen 1 t/m 4 is dat maandag 19 juni en voor de groepen 5 t/m 8 is dat maandag 12 juni. 

 

GROEP 1/2 

Dit jaar hebben we besloten, na het grote succes van een paar jaar geleden, het circus weer op school uit te nodigen voor de kleuters. De kleuters zullen dus dit jaar niet naar een andere locatie gaan, maar zullen op school allerlei leuke activiteiten gaan doen deze dag. Meer informatie over hoe de dag eruit komt te zien, volgt later. 

Voor de kleuters is de schoolreis bijdrage 12,50 per kind. Dit is minder dan u gewend bent, maar voor de kleuters zijn er dan ook geen reiskosten. 

 

De groepen 3 tot en met 8 gaan dit jaar naar Drievliet. 

In verband met de stijgende prijzen is er dit jaar voor gekozen geen patat meer te eten op de locatie om zo de kosten te drukken. Zo blijft de bijdrage voor u gelijk met vorig jaar. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit 25 per kind. 

 

U ontvangt in de komende week via Wis-Collect (net zoals voorgaande jaren) een link om de bijdrage voor de schoolreis te betalen. De link wordt naar één van de ouders gestuurd. Hebben beide ouders geen link ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Irene Schrurs (ischrurs@scoh.nl). 

Het is ons de afgelopen jaren steeds gelukt met uw bijdrage een schoolreis te organiseren. We hopen dat dit de komende jaren ook zal blijven lukken. 

 

SPORTDAG WOENSDAG 12 APRIL  

Op woensdag 12 april is de sportdag voor de groepen 5,6,7 en 8 op SV Houtwijk  

(L. Van Vuurdestraat 16). De kinderen moeten om 8.40 uur aanwezig zijn op het sportpark; zij moeten dus naar SV Houtwijk gebracht worden en niet naar school. De sportdag duurt tot 12.15 uur; de kinderen moeten op die tijd weer opgehaald worden van het sportpark. Alleen bij heel slecht weer gaat de sportdag niet door en wordt u via de schoolapp op de hoogte gebracht. 

We kunnen voor deze dag nog hulp gebruiken. Dus als u wilt helpen, kunt u zich aanmelden bij de eigen juf/meester van uw kind. 

 

GROEPSDOORBREKEND WERKEN IN DE GROEPEN 8 

Op de vrijdagmiddag hebben de groepen 8 op een andere manier les. De twee groepen 8 worden verdeeld over drie groepen. Zij krijgen alle drie in een ander lokaal les. Bij de ene groep krijgen zij les van meester Nafta, in de andere groep van meester Paul en in de andere groep van juffrouw Elianne. Na een uur wisselen de groepen van meester Paul en meester Nafta om. Zo krijgen ze les van twee verschillende leerkrachten op één middag. Hierbij kunnen zij alvast wennen aan de manier van werken die zij op de middelbare school krijgen. Momenteel zijn wij bezig met het thema Tweede Wereldoorlog. Meester Nafta begeleidt de kinderen bij het maken van een werkstuk. Meester Paul werkt aan de hand van het programma ‘13 in de oorlog. Op de maandag kijken de groepen 8 de aflevering in de klas en op vrijdag verwerkt meester Paul deze informatie. Bij juffrouw Elianne maken de kinderen een tijdlijn. De leerlingen zoeken zelf de informatie op en verwerken deze in een poster.  

 

In het afgelopen jaar hebben wij de volgende onderdelen behandeld in de verschillende klassen: 

  • Lesgeven aan de kleuters. Hierbij moesten de leerlingen zelf onderzoek doen wat een leerling in groep 1/2 moet kunnen en hoe je een les geeft. 

  • Werken met constructie. De leerlingen hebben onderzocht hoe je het brug stevig maakt en deze vervolgens gemaakt. 

  • Een krant maken. Aan de hand van verschillende onderdelen is er een krant gemaakt. De onderdelen waren: een historisch persoon interviewen, artikel schrijven over klimaatverandering en een artikel over sociale media.  

  • Natuurkundige verschijnselen. De leerlingen hebben er allemaal voor gekozen een vulkaan na te maken. Hiervoor moesten zij opzoeken hoe een vulkaan werkt en hoe deze explodeert. Dit hebben zij zelf ook nagedaan! 

  • Het onderdeel burgerschap. Hier hebben de leerlingen geleerd over de rechten die wij hebben. Dit onderdeel is afgesloten door een gast. De gast heeft lesgeven over de Provinciale Statenverkiezingen en wat de Provinciale Staten doen.  

  • Als laatste is er onderzoek gedaan naar het metriek stelsel. Hoe is dit opgebouwd en wat is belangrijk? Hierna hebben we dit creatief verwerkt. 

 

LOGOPEDIEPRAKTIJK SCHILDERSWIJK GESTOPT OP ONZE SCHOOL 

Per heden is onze logopediste Paula van der Sar niet meer werkzaam op onze school. Zij zet haar diensten voor in de praktijk aan de Vaillantlaan 410 in Den Haag.  

 

VRIJSTELLING VOOR HET SUIKERFEEST 

Als u vrijstelling wilt voor het Suikerfeest, dan moet u dat voor 6 april aanvragen via onze schoolapp 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Mijn naam is Evelien Tjoen-A-Choy en ik ben de voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR). Begin 2022 ben ik bij de MR gekomen en ik vertel graag kort iets over mezelf en wat we met de MR allemaal doen. Een aantal van jullie kent mij als ‘de moeder van Amy en Sara’. Onze dochters zitten in groep 3 & 4. Mocht je me dus een keer willen aanspreken, dan vind je me ’s ochtends bij hek van groep 3. Wat ik leuk en nuttig vind aan het deelnemen aan de MR is dat je kunt meedenken over zaken binnen de school. Je zorgt ervoor dat de mening van ouders op een goede manier bij de schoolleiding terechtkomt. Allemaal met als doel om school een zo leuk mogelijke plek te maken voor de kinderen. 

 

OUDERRAAD NIEUWS 

Begin van de maand was het weer tijd voor een ouderraadvergadering. Er staan weer een hoop leuke activiteiten op de agenda. 

Te beginnen met Pasen. Vorige week heeft een aantal leden van de ouderraad de school versierd in het thema Pasen. Je voelt de lente gelijk wat dichterbij komen.  

De klassenouders hebben de bijdrage van de ouderraad voor het Paasontbijt ontvangen. Omdat alles tegenwoordig wat duurder is geworden, is het budget per leerling verhoogd en gaan we ervan uit dat de klassenouders met het beschikbare geld een heerlijk ontbijt kunnen regelen. 

 

Vlak na Pasen is er de sportdag voor de groepen 5 tot en met 8. Op deze dag verzorgt de ouderraad de leerlingen van limonade, een gezonde snack en chipjes als afsluiter. Ook aan alle hulpouders en leerkrachten wordt natuurlijk gedacht en zij worden voorzien van koffie, thee en wat lekkers. Kortom, een supersportieve en gezellige dag. Ook zin om op 12 april mee te helpen met de sportdag? Meld je dan snel bij de groepsleerkracht aan om een spel of groepje te begeleiden. 

 

Na Pasen en de sportdag zal de school worden versierd met een oranje tintje, want de Koningsspelen en juffen en meestersdag staan weer voor de deur. Tijdens de Koningsspelen (in de middag) staat de ouderraad paraat bij drie verschillende kraampjes: 1 met limonade, 1 met een snoepjes en 1 met ijsjes. Op deze manier weten we dat deze middag geheid een groot feest wordt.  

 

Ook op de dagen dat de schoolfotograaf er is, zal een aantal ouders vanuit de ouderraad de fotograaf ondersteunen om alles zo soepel en vlekkeloos te laten verlopen. Dit is natuurlijk geen garantie dat je een geweldig leuke schoolfoto gaat krijgen, maar we doen wel ons uiterste best.  

 

En dan zijn de groepen 1 tot en met 4 aan de beurt voor hun sportdag. Ook bij deze sportdag zal het de kinderen en begeleiders aan niks ontbreken. Dus ook hier alles binnen handbereik om er een geslaagde dag van te maken.  

 

Begin juni zal er nog een vergadering plaatsvinden en dan kijken we of er nog een mooie zomerse dag is om ijsjes vanuit de ijskar uit te delen.  

Veel leuks in het vooruitschiet voor zowel de kinderen als alle hulpouders en leerkrachten. Wij hebben er zin in, jullie ook?  

Groeten, De ouderraad 

 

UITSLAG OUDERENQUÊTE  

Onlangs is er een ouderenquête onder ouders uitgezet. Wij hebben u gevraagd naar uw mening over de communicatie, de schoolapp, het overblijven en de ouderbetrokkenheid. Ook hebben wij u gevraagd met ons mee te denken over het lerarentekort. De enquête is door 65 ouders ingevuld. Dank daarvoor.  

Over communicatie, de schoolapp, en de ouderbetrokkenheid geven 80% van de ouders aan tevreden te zijn. Ondanks deze tevredenheid zijn er ook door ouders verbeterpunten genoemd en geeft een aantal ouders aan meer contactmomenten te willen.  

Over de overblijf is slechts 66% tevreden. Dit aantal vinden wij te laag. Wij hebben hierover overleg met onze partner die de overblijf verzorgt en een aantal verbeteracties is al ingezet. Zo zal meer de nadruk komen te liggen op spellen die worden aangeboden. Naast de verbeteracties die direct worden ingezet, zijn we ook in gesprek voor verbeteringen op de langere termijn.  

We hebben veel goede ideeën ontvangen over hoe we kunnen omgaan met het lerarentekort. Ideeën als samenwerken met de opvang, organisatie of met hulpouders werken zijn onder andere genoemd.  

De Leyenburgschool is een fijne plek om te werken, we hebben voldoende personeel en geen overvolle klassen. Wij hopen dat dit in de komende periode zo blijft. Hier zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Ondank deze gunstige situatie zullen wij toch met behulp van uw antwoorden gaan voorbereiden op het steeds groter wordende lerarentekort.  

De enquête is besproken in de medezeggenschap raad en met het team. Wij hechten belang aan uw mening en zullen vaker op deze manier naar uw mening vragen. Wij hopen dat steeds meer ouders op deze constructieve manier met ons willen meedenken. 

 

Vriendelijke groet, namens het team 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti