https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief 15 maart | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief 15 maart

AGENDA 

Dinsdag 19 maart: kijkochtend groep 3 t/m 8 

Woensdag 20 maart: kijkochtend groep 3 t/m 7 

Woensdag 20 maart: thuiswerkdag groepen 8 

Donderdag 21 maart: kijkochtend groep 3 t/m 8 

Maandag 25 maart: voorlichtingsavond voor ouders 

Donderdag 28 maart: paasontbijt/paasviering 

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april: paasvakantie 

 

KIJKOCHTEND GROEP 3 T/M 8 

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 maart kunt u weer even meekijken in de groep van uw kind. U ontvangt een link waarmee u zich kunt inschrijven. Wij willen u dringend verzoeken geen foto's en/of filmpjes te maken als u op bezoek bent in de groepen. Dit heeft te maken met de privacy van de andere leerlingen en leerkrachten. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

BOUW PAVILJOEN EN OPENING KINDCENTRUM 

Volgens de huidige planning wordt vanaf de eerste week van mei het nieuwe paviljoen op locatie in elkaar gezet. Dat zal een week of vier duren; e.e.a. is dan eind mei gereed. De voorbereidende werkzaamheden op locatie zullen eind april plaatsvinden als alles volgens planning verloopt. Op dit moment kijken we met de architect naar een andere plek voor de fietsenstalling van de leerlingen en een plek voor de containers.   

De opening van het kindcentrum vindt plaats in september 2024. Dan zullen ook de nieuwe app en website worden gelanceerd. 

 

PASEN 

Op donderdag 28 maart vieren wij het paasfeest. We starten de dag met een ontbijt in de eigen klas. De klassenouders hebben via de ouderraad geld gekregen om dit te organiseren in samenwerking met de groepsleerkracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten een eigen bord en beker meebrengen. Voor de kleuters is dat in de klas aanwezig.  Vervolgens hebben wij met de kinderen een viering in de gymzaal. De schooltijden zijn zoals altijd tot 15:00 uur. Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april is het paasvakantie. 

 

SCHOOLKOOR 

Het schoolkoor is hard aan het oefenen om bij de paasviering een lied te zingen! 

Tot aan de zomervakantie staat er nog een aantal optredens in de planning.  

We zouden het wel leuk vinden als er nog een paar leerlingen zich aanmeldt voor het koor.  

Houdt uw kind van zingen? Of wil uw kind graag leren zingen? Geef uw kind dan op voor het Leyenburg schoolkoor. U kunt mailen naar ckanbier@scoh.nl  

Het schoolkoor oefent iedere dinsdag van 15.05 uur tot 16.05 uur. 

 

VOORLICHTINGSAVOND VIJF GELIJKE DAGEN (herhaalde informatie) 

Als school overwegen wij over te stappen op een vijfgelijkedagenrooster. Afgelopen maandag heeft u hierover een e-mail ontvangen met in de bijlage een brief met uitleg.  Het vijfgelijkedagenrooster houdt in dat kinderen vijf dagen per week van 8.30 – 14.00 uur naar school gaan. De kinderen zijn dan dus één uur eerder uit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn ze juist wat later uit (elke dag krijgt immers gelijke lestijden). In dit rooster gaan kinderen in de pauze niet meer naar huis, maar eten en spelen ze onder begeleiding van hun eigen leerkracht op school. 

 

Aanmelden ouderinformatieavond 

Op maandag 25 maart van 19.30-20.30u gaan we verder op dit onderwerp in.  

Indien u deze ouderinformatieavond wilt bijwonen, vragen wij u zich uiterlijk 20 maart aan te melden via onderstaande link:  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Vriendelijke groet, namens het team, 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti
 

INGEZONDEN
 

AGENDA 

Dinsdag 19 maart: kijkochtend groep 3 t/m 8 

Woensdag 20 maart: kijkochtend groep 3 t/m 7 

Woensdag 20 maart: thuiswerkdag groepen 8 

Donderdag 21 maart: kijkochtend groep 3 t/m 8 

Maandag 25 maart: voorlichtingsavond voor ouders 

Donderdag 28 maart: paasontbijt/paasviering 

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april: paasvakantie 

 

KIJKOCHTEND GROEP 3 T/M 8 

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 maart kunt u weer even meekijken in de groep van uw kind. U ontvangt een link waarmee u zich kunt inschrijven. Wij willen u dringend verzoeken geen foto's en/of filmpjes te maken als u op bezoek bent in de groepen. Dit heeft te maken met de privacy van de andere leerlingen en leerkrachten. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

BOUW PAVILJOEN EN OPENING KINDCENTRUM 

Volgens de huidige planning wordt vanaf de eerste week van mei het nieuwe paviljoen op locatie in elkaar gezet. Dat zal een week of vier duren; e.e.a. is dan eind mei gereed. De voorbereidende werkzaamheden op locatie zullen eind april plaatsvinden als alles volgens planning verloopt. Op dit moment kijken we met de architect naar een andere plek voor de fietsenstalling van de leerlingen en een plek voor de containers.   

De opening van het kindcentrum vindt plaats in september 2024. Dan zullen ook de nieuwe app en website worden gelanceerd. 

 

PASEN 

Op donderdag 28 maart vieren wij het paasfeest. We starten de dag met een ontbijt in de eigen klas. De klassenouders hebben via de ouderraad geld gekregen om dit te organiseren in samenwerking met de groepsleerkracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten een eigen bord en beker meebrengen. Voor de kleuters is dat in de klas aanwezig.  Vervolgens hebben wij met de kinderen een viering in de gymzaal. De schooltijden zijn zoals altijd tot 15:00 uur. Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april is het paasvakantie. 

 

SCHOOLKOOR 

Het schoolkoor is hard aan het oefenen om bij de paasviering een lied te zingen! 

Tot aan de zomervakantie staat er nog een aantal optredens in de planning.  

We zouden het wel leuk vinden als er nog een paar leerlingen zich aanmeldt voor het koor.  

Houdt uw kind van zingen? Of wil uw kind graag leren zingen? Geef uw kind dan op voor het Leyenburg schoolkoor. U kunt mailen naar ckanbier@scoh.nl  

Het schoolkoor oefent iedere dinsdag van 15.05 uur tot 16.05 uur. 

 

VOORLICHTINGSAVOND VIJF GELIJKE DAGEN (herhaalde informatie) 

Als school overwegen wij over te stappen op een vijfgelijkedagenrooster. Afgelopen maandag heeft u hierover een e-mail ontvangen met in de bijlage een brief met uitleg.  Het vijfgelijkedagenrooster houdt in dat kinderen vijf dagen per week van 8.30 – 14.00 uur naar school gaan. De kinderen zijn dan dus één uur eerder uit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag zijn ze juist wat later uit (elke dag krijgt immers gelijke lestijden). In dit rooster gaan kinderen in de pauze niet meer naar huis, maar eten en spelen ze onder begeleiding van hun eigen leerkracht op school. 

 

Aanmelden ouderinformatieavond 

Op maandag 25 maart van 19.30-20.30u gaan we verder op dit onderwerp in.  

Indien u deze ouderinformatieavond wilt bijwonen, vragen wij u zich uiterlijk 20 maart aan te melden via onderstaande link:  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Vriendelijke groet, namens het team, 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti 
 

INGEZONDEN