https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief 15 januari | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief 15 januari

AGENDA
Woensdag 17 januari: kijkochtend groep 1/ 2
Vrijdag 19 januari: leerlingenraadvergadering
Dinsdag 23 januari: HADEMI/voorstelling groepen 8
Woensdag 24 januari: adviesgesprekken groepen 8 (leerlingen werken thuis)
Woensdag 24 januari: start nationale voorleesdagen
Donderdag 25 januari: studiedag 1/ 2 kleuters vrij
Dinsdag 30 januari: kijkochtend groep 3
Dinsdag 30 januari: koffie moment voor ouders
Woensdag 31 januari: kijkochtend groep 3
Donderdag 1 februari: kijkochtend groep 3
 
BESTE WENSEN VOOR 2024
Wij wensen u allen een mooi en gezond 2024. Hopelijk heeft u fijne feestdagen gehad en heeft u genoten van een heerlijke vakantie. Maandag 8 januari zijn wij het jaar gestart met de kinderen en hebben ze een oliebol en iets te drinken gekregen. De ouderraad heeft dit voor de kinderen geregeld. Hartelijk dank hiervoor.
 
OPROEP OP FACEBOOK
Op facebook is een oproep gedaan voor een overblijf ouder.
Wij werken op de Leyenbrug met de TSO van Sporttalent en met bevoegde PM’ers voor de overblijf.
Daarnaast zijn er ook altijd vrijwilligers die hand en spandiensten verlenen en de PM’ers en Sporttalent ondersteunen.
Van deze vrijwilligers is altijd een VOG op school aanwezig. 
De goed bedoelde oproep op facebook is niet door school geplaatst. De reacties die hierop komen worden ook niet in behandeling genomen.
Als wij op zoek zijn naar vrijwilligers zullen wij dit via de officiële kanalen van school bekendmaken.
Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk dan kunt u zich natuurlijk altijd melden bij de school
 
ADVIESGESPREKKEN GROEPEN 8
Op woensdag 24 januari vinden de adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van de groepen 8. De gesprekken worden de hele dag op school gehouden en de ouders ontvangen een uitnodiging wanneer ze worden verwacht. De leerling is ook bij dit gesprek aanwezig. Deze dag werken de leerlingen van de groepen 8 thuis.
 
BATTERIJEN BATTLE
Eind vorig jaar hebben wij als school meegedaan aan de Batterijen Battle.
Wij hebben in het totaal 1153,2 kilo lege batterijen ingezameld. Dat is een gemiddelde van 2,4025 kilo per leerling! Een werkelijk prachtige score, maar helaas zijn wij niet in de prijzen gevallen. Met deze actie hebben wij als Leyenburgschool wel een klein beetje bijgedragen aan een beter milieu. De container blijft wel aanwezig op school. Mocht u batterijen hebben dan kunt uw kind dit in de container gooien.
 
STUDIEDAG 25 JANAUARI
Wegens organisatorische omstandigheden gaat deze studiedag voor de groepen 3 en 4 niet door. Alle kinderen van de groepen 3 en 4 worden die dag dus gewoon verwacht in de klas. Indien dit een probleem voor u oplevert, kunt u contact opnemen met de leerkracht.
De studiedag voor de groepen 1/ 2 gaat wel door.

KOFFIE INLOOP MOMENT
Op dinsdag 30 januari bent u van harte welkom om gezellig een kopje koffie/thee bij ons te komen drinken. U kunt dan van half negen tot negen uur bij ons een kopje koffie/thee komen drinken in onze personeelskamer.
 
LEYENBURG ACADEMIE
Afgelopen week zijn de aanmeldingen voor de tweede ronde van de Leyenburg- academie begonnen. Er zijn weer zeer veel aanmeldingen binnengekomen. Bij sommige workshops meer dan bij andere workshops. Dat is natuurlijk heel leuk maar helaas moeten we dan ook kinderen gaan teleurstellen. Deze week gaan we kijken wie een workshop mag gaan volgen. U ontvangt hierover een e-mail!
Voor de workshop voetbal hebben we nog één plekje. Als u uw kind voor één van deze workshops nog wil aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen naar ckanbier@scoh.nl
 
COMMUNICATIE
U vertrouwt uw kind aan ons toe en wij doen met passie en plezier ons uiterste best uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven. Dat betekent niet dat er nooit iets mis kan gaan.
Soms schatten wij zaken anders in dan u, komen verwachtingen niet overeen of is er om een andere reden ontevredenheid. Dat kan wel eens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind.
Wij vragen u, ondanks de emotie waarmee dit soms gepaard gaat, de communicatie altijd respectvol te houden. Nare e-mails of ouders die na een dag lesgeven boos voor je neus staan kan het werkplezier erg beïnvloeden. Ook discussies via de groepsapp maken een incident vaak groter en zorgen ervoor dat de leerkracht onnodig veel tijd kwijt is aan het oplossen daarvan. 
Gelukkig komt een niet-respectvolle communicatie niet vaak voor op de Leyenburg maar de keren dat het gebeurt, wordt als erg vervelend en niet constructief ervaren.
Wij vertrouwen erop dat de communicatie op een respectvolle manier zal verlopen.
 
ROULATIESCHEMA
Hieronder vindt u het roulatieschema tot aan de voorjaarsvakantie. We gebruiken dit schema als er een collega ziek is of onverwacht afwezig. U bent dan nu al op de hoogte dat uw kind mogelijk een dag thuis moet blijven. Wij proberen altijd vervanging te regelen maar in het geval dat dit echt niet lukt, krijgt u van ons bericht met het verzoek uw kind die dag thuis te houden.  Als u niets van ons hoort, verwachten wij de kinderen gewoon op school.

Maandag 08-01 Dinsdag 09-01 Woensdag 10-01 Donderdag 11-01 Vrijdag 12-01
1-2A 1-2B 1-2C 1-2D 1-2E
3A 3B 3C 4A 4B
7A 7B 8A 8B 8C
Maandag 15-01 Dinsdag 16-01 Woensdag 17-01 Donderdag 18-01 Vrijdag 19-01
1-2B 1-2C 1-2D 1-2E 1-2A
4C 5A 5B 3A 3B
6A 6B 7A 7B 8A
Maandag 22-01 Dinsdag 23-01 Woensdag 24-01 Donderdag 25-01 Vrijdag 26-01
1-2C 1-2B 1-2E Studiedag 1-2 1-2D
3C 4A 4B 5A 4C
8B 8C 6A 6B 7A
Maandag 29-01 Dinsdag 30-01 Woensdag 31-01 Donderdag 01-02 Vrijdag 02-02
1-2D 1-2E 1-2A 1-2B 1-2C
5B 3A 3B 3C 4A
7B 8A 8B 8C 6A
Maandag 05-02 Dinsdag 06-02 Woensdag 07-02 Donderdag 08-02 Vrijdag 09-02
1-2E 1-2A 1-2C  
Studiedag 1-8
1-2B
4B 4C 5A 5B
6B 7A 7B 8A
Maandag 12-02 Dinsdag 13-02 Woensdag14-02 Donderdag15-02 Vrijdag 16-02
1-2A 1-2B 1-2D 1-2C 1-2E
3A 3B 3C 4A 4B
8B 8C 6A 6B 7A
Maandag 19-02 Dinsdag 20-02 Woensdag 21-02 Donderdag 22-02 Vrijdag 23-02
 
VOORJAARSVAKANTIE

 
 
Vriendelijke groet, namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti