https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief 15 december | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief 15 december

AGENDA 

Vrijdag 15 december: studiedag groep 1/ 2 

Woensdag 20 december: kerstdiner 

Vrijdag 22 december: kerstmusical/kerstfeest 

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2024: kerstvakantie 

Maandag 8 januari: ouderinloop vanaf 15.00 uur tot 15.30 uur 

Donderdag 11 januari: ouderinloop vanaf 15.00 uur tot 15.30 uur 

Woensdag 17 januari: kijkochtend groep 1/ 2  

Vrijdag 19 januari: leerlingenraad vergadering 

Woensdag 24 januari: adviesgesprekken groepen 8 (leerlingen werken thuis) 

Donderdag 25 januari: studiedag groep 1 t/m 4 

 

SINTERKLAAS FEEST 

Op 5 december heeft de Sint weer een bezoek aan onze school gebracht. Eerst waren de peuters aan de beurt en vervolgens is de Sint bij elke kleutergroep in de klas geweest. In de gymzaal heeft Sint de groepen 3,4 en 5 ontvangen. Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 5 hebben van de Sint een cadeau gekregen. De groepen 6,7 en 8 zijn ook even bij de Sint geweest. Zij hebben een klassencadeau mogen ontvangen. 

 

KERSTBOOM 

Ook dit jaar hebben we een kerstboom bij ingang A staan. 

Afgelopen maandagochtend hebben we met alle groepen rondom de mooie kerstboom gestaan. Met een mooi gebed en een liedje hebben we officieel de lichtjes aangedaan. 

 

KERSTDINER WOENSDAG 20 DECEMBER 2023 

Op woensdagavond 20 december a.s. houden we het jaarlijkse kerstdiner op school. Hiervoor hebben de groepen 3 t/m 8 het volgende nodig: een bord, een beker en bestek (liefst van plastic). Wilt u dit alles voorzien van naam. Voor de kleutergroepen is dit op school aanwezig. Bij de klaslokalen van de kleuters hangen intekenlijsten voor het kerstdiner. Het kerstdiner begint om 18:00 uur. De schooldeuren gaan om 17:45 uur open. Dit jaar zal er in hal B weer een kerstkoor staan. Zodat iedereen het koor kan zien of horen gaan dit jaar alleen
de ingangen B en E open.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden door de ouders naar de klas gebracht. Het is de bedoeling dat u uw kind in de groep brengt en het eten aan de klassenouders geeft. Wilt u daarna de groep verlaten, zodat de kinderen aan het kerstdiner kunnen beginnen? Dit geldt voor alle ouders, wij willen graag om 18.00 uur starten met het Kerstdiner en dat kan alleen als er rust is in de school. De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelf met het eten naar binnen en lopen naar hun eigen groep. In principe komen de ouders van deze kinderen dus niet mee de school in. Om 19.15 uur gaat de schooldeur open voor de ouders van de kinderen van groep 1 tot en met 3. Deze ouders mogen hun kind in de groep gaan ophalen. De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelf naar buiten toe. Wilt u goed met uw kind afspreken of u buiten staat te wachten of dat uw kind alleen naar huis mag lopen? Al het eten wat overblijft wordt weer mee terug naar huis gegeven. 

 

KERSTVIERING 

Op vrijdag 22 december vieren wij kerst met de kinderen. Er is een kerst musical ingestudeerd met leerlingen en leerkrachten en samen met het kerstkoor spelen ze deze musical 2 keer op vrijdag voor alle leerlingen van de school. 

De rest van de dag wordt er kerst gevierd in de eigen groep. Er is deze dag de hele dag school 

 

 

UITSTROOM TAALKLAS LEERLINGEN 

Vanuit de taalklas stromen de eerste 4 leerlingen uit naar hun reguliere groep. Dat is voor de school en de leerkrachten een succesmoment. Maar het grootste succes is voor deze leerlingen, zij hebben hun best gedaan om dit te bereiken. We willen de ouders en de kinderen feliciteren met deze mijlpaal! 

 

OUDER-INLOOP EERSTE WEEK VAN JANUARI 

Op maandag 8 januari 2024 en donderdag 11 januari 2024 vanaf 15.00 uur tot 15.30 uur is er de mogelijkheid om naar de klas van uw kind te komen. U kunt dan de leerkracht nieuwjaar wensen en een kijkje in de klas nemen.   

 

KOFFIEOCHTEND 

Na de gezellige koffieochtend in november zal er in het nieuwe jaar elke maand een koffie ochtend zijn op Leyenburg. Wij nodigen u allen van harte uit voor een lekker bakje koffie en een goed gesprek. Meer informatie en de precieze data volgen. 

 

 

KWINK 

Kwink is onze methode voor sociaal-emotioneel leren. Twee keer in de week staat Kwink op ons rooster en besteden we aandacht aan verschillende onderwerpen, zoals je verplaatsen in een ander of kwaliteiten. Door middel van filmpjes, gesprekken, toneelstukjes en andere werkvormen oefenen we bepaalde vaardigheden. De afgelopen weken gingen de lessen in alle groepen over 'Je verplaatsen in een ander'. We hebben besproken hoe we dit kunnen doen. Door te kijken wat een ander ziet, hoort, voelt en denkt lukt het beter je te verplaatsen in een ander zijn situatie. Hierbij hoort een Kwinkslag: een poster met een paar stappen waarin beschreven staat hoe je dit kunt doen. Deze poster kunt u onderaan deze brief vinden.  

 

 

GEEN NIEUWSBRIEF OP 1 JANUARI 2024 

Vanwege de feestdagen is de eerstvolgende nieuwsbrief op 15 januari 2024. 

 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. Tot 8 januari 2024! 

 

Vriendelijke groet, namens het team, 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti