https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief 15 april | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief 15 april

AGENDA 

Woensdag 17 april: studiedag alle leerlingen vrij (behalve de peuters) 

Vrijdag 19 april: koffieochtend voor ouders van (oudste) kleuters 

Maandag22 april: klankbordgroep ouders 5-gelijkedagenrooster 

Vrijdag 26 april: juffen/meestersdag en koningsspelen 

Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei: meivakantie 

Dinsdag 14 mei: museumbezoek groep 6A 

Woensdag 15 mei en donderdag 16 mei: schoolfotograaf 

Woensdag 16 mei: museumbezoek groep 6B 

Vrijdag 17 mei: voorstelling op school voor de groepen 3 

Maandag 20 mei: tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 22 mei: sportdag groepen 6,7 en 8 

 

STUDIEDAG 17 APRIL 

Op 17 april is er een studiedag voor het personeel. Die dag zijn alle basisschoolleerlingen vrij. De peuters zijn deze ochtend wel welkom. 

 

KOFFIEOCHTEND VOOR OUDERS VAN (OUDSTE) KLEUTERS 

Op vrijdag 19 april is er een koffiemoment voor de ouders van de (oudste) kleuters. Twee leerkrachten zullen de ouders uitleg geven over de leervoorwaarden, die nodig zijn voor kinderen om te kunnen starten in groep 3 met leren lezen. Om half 9 staat de koffie klaar; de bijeenkomst duurt maximaal een uur 

 

KLANKBORDGROEP 5GELIJKEDAGENROOSTER 

Op maandag 22 april komen een groep ouders en teamleden bij elkaar om de uitslagen van de ouderbijeenkomst te bespreken. Hierna worden deze uitkomsten voorgelegd aan de leden van de MR. We houden u op de hoogte over de vervolgstappen.  

 

KONINGSSPELEN/JUFFEN- EN MEEESTERSDAG 

Op vrijdag 26 april vieren wij de verjaardagen van alle juffen en meesters van onze school. De ochtend beginnen wij traditiegetrouw gezamenlijk met het lied van de Koningsspelen.  Daba Die Daba Daa (officiële Koningsspelen clip) – Kinderen voor Kinderen (youtube.com) 

In de ochtend vieren alle kinderen in de eigen klas de verjaardag van de juf en/of meester. In de middag gaan alle kinderen allerlei spelletjes spelen die door de hele school heen worden aangeboden. De jongere kinderen lopen samen met een oudere leerling. De kinderen krijgen die middag een ijsje, limonade en een snoepje. Dit wordt verzorgd door de ouderraad. 

Het is een “normale ”schooldag dus kinderen die tussen de middag overblijven, moeten wel aangemeld worden. 

 

UITSTEL WERKZAAMHEDEN PAVILJOEN 

De bouw van het paviljoen gaat nog niet starten. Dit staat nu gepland voor direct na de meivakantie.  

 

GEEN NIEUWSBRIEF OP 1 MEI 

In verband met de meivakantie zal er op 1 mei geen nieuwsbrief zijn. Alle data voor na de vakantie staan al in bovenstaande agenda.  

 

LEYENBURGACADEMIE 

De workshops van de leyenburgacademie lopen zo langzaamaan op zijn einde. 

Alle leerlingen laten dan ook trots, tijdens de kijklessen, aan hun ouders zien wat ze geleerd hebben. De komende weken ronden de workshops tekenen, Spaans, houtbewerken, toneel, kleuterdans, koken en balsport af met een kijkles voor de ouders. U krijgt, als uw kind meedoet met een workshop, hier een officiële uitnodiging van. Houd uw e-mail in de gaten! 

Wij zijn ook al bezig met het programma voor september. We hopen dan weer veel leuke workshops te kunnen aanbieden. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op woensdag 15 en donderdag 16 mei komt de schoolfotograaf een portretfoto en een groepsfoto maken. Deze twee foto's worden onder schooltijd gemaakt. Op woensdag zijn de volgende groepen: groepen 1/ 2, 3, 4, 5 en 7 aan de beurt. Op donderdag zijn de groepen: peuters rood, peuters blauw, 6 en 8 aan de beurt.   

Vanaf dit jaar worden de broer/zusfoto's op woensdagmiddag (vanaf 13:00 uur) en donderdagmiddag (vanaf 15.00 uur) na schooltijd gemaakt.  

Vanaf 16 april t/m 26 april hangt er een intekenlijst aan het raam bij ingang B (de ingang bij de kleutergroepen D en E). Indien u graag wilt dat uw kind met zijn/haar broer/zus op de foto gaat, dan MOET u zelf inschrijven. Dit geldt ook voor de ouders van de peuters. Als u niet bent ingeschreven, dan wordt er geen foto van de kinderen samen gemaakt.  

De fotograaf zal de grote gymzaal en de kleutergymzaal gebruiken voor het maken van de broer/zusfoto. U moet zich dus op één locatie inschrijven en ‘vol is vol.’ 

 

WOENSDAG 22 MEI: SPORTDAG GROEPEN 6,7 EN 8

Op woensdag 22 mei is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8 op SV Houtwijk. Afgelopen jaren was deze sportdag ook voor de groepen 5, alleen hebben we dit jaar maar één veld waar gebruik van gemaakt kan worden. De groepen 5 sluiten aan bij de sportdag voor de groepen 1 t/m 4 op school, op woensdag 19 juni.  

De kinderen en hulpouders worden om 8.40 uur op SV Houtwijk verwacht. Het adres is L. van Vuurdestraat 16, 2552 JG Den Haag. De sportdag duurt tot 12.15 uur. Voor de sportdag is het belangrijk dat er genoeg ouders zijn die helpen. Wilt u helpen, geef dit dan a.u.b. door aan de juf of meester.  

Tijdens de sportdag krijgen de kinderen wat te eten en te drinken, maar zorgt u er a.u.b. ook voor dat zij zelf een flesje water mee nemen.  

Vergeet u uw kind niet in te smeren met zonnebrand?  

De kinderen worden verwacht in sportkleren en sportschoenen.  

 

  

 

Vriendelijke groet, namens het team, 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti 

 

 

 

HTM SPECIALS 

Wegens groot succes weer terug: de meivakantie-kinderkaart! 

  

Ook deze meivakantie (27 april t/m 12 mei) reizen kinderen van 4 t/m 12 jaar de hele dag voor slechts 1 cent met de bussen en trams van HTM. Het is een uitje van een cent… letterlijk! 

  

Dit is dé kans voor ouders, verzorgers, opa’s en oma’s of andere reismaatjes om regio Den Haag te ontdekken.  

Bezoek het strand, de parken of ga juist naar trekpleisters als Legoland Discovery Centre of de Uithof! 

Benieuwd naar de spelregels? Ga naar www.htm.nl/meivakantie. (Pagina staat live vanaf 24 april)