https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief 1 Oktober | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief 1 Oktober

 

AGENDA 

Maandag 2 oktober: groep 8B naar het Oranjehotel 

Dinsdag 3 oktober: groep 4A,4C,5A en 5B naar het Museon / les “Wilde dieren 

Dinsdag 3 oktober: groep 8A naar het Oranjehotel 

Woensdag 4 oktober: groep 3C naar het Museon / les "Wilde dieren"  

Donderdag 5 oktober: groep 8C naar het Oranjehotel 

Donderdag 5 oktober: groep 3A,3B Milieueducatie / les “Leven onder de grond” 

Vrijdag 6 oktober: kennismaking/voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7,  

alle leerlingen zijn “vrij” 

Maandag 9 oktober: groep 3C Milieueducatie / les "Leven onder de grond" 

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober: herfstvakantie 

Maandag 23 oktober: informatieavond over het voortgezet onderwijs 

Dinsdag 24 oktober: inloop bij groep 1/ 2 tot 8.45 uur 

Dinsdag 24 oktober: groep 4B naar het Museon/les “Wilde dieren” 

Woensdag 25 oktober: kabouterfeest voor kleuters en peuters 

Maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november: werkweek Vledder voor groep 8 

Vrijdag 3 november: groep 3A,3B Museon / les "Wilde dieren" 

 

MUSEON GROEP 3 

De groepen 3 gaan in de komende periode naar het Museon voor de les “Wilde dieren". Groep 3C en groep 3A gaan onder schooltijd.  

Groep 3B vertrekt halverwege de ochtend, zij zijn niet op tijd terug voor de overblijf en daarom moeten alle kinderen deze dag overblijven. U hoeft uw kind deze dag niet aan te melden voor de overblijf. 

 

MILIEUEDUCATIE GROEP 3 

De groepen 3 gaan in de komende periode naar het leslokaal in de Kornoeljestraat voor de les "Leven onder de grond”. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen deze dag kleding aan hebben die vies mag worden (laarzen en eventueel een regenjas)!! 

Groep 3A en groep 3C gaan onder schooltijd.  

Groep 3B vertrekt halverwege de ochtend, zij zijn niet op tijd terug voor de overblijf en daarom moeten alle kinderen deze dag overblijven. U hoeft uw kind deze dag niet aan te melden voor de overblijf. 

 

KENNISMAKINGS-/VOORTGANGSGESPREKKEN 

Op vrijdag 6 oktober vinden de kennismakings-/voortgangsgesprekken met alle ouders en leerlingen plaats (kinderen aanwezig vanaf groep 3). Deze gesprekken worden gehouden in het klaslokaal waarin het kind zit.  

U kunt gebruik maken van de ingangen A, B of C. Deze zijn allemaal gelegen aan de Edamstraat. 

De gesprekken zijn verplicht voor elke ouder én kind (vanaf groep 3). Hier worden namelijk doelen en verwachtingen voor dit nieuwe schooljaar met elkaar besproken. Afgelopen maandag heeft u een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven voor het gesprek. Als u geen e-mail heeft ontvangen, neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind. 

 
SAMENWERKING 2 SAMEN   

Al enige jaren weken wij intensief samen met de 2burchten, de opvang van 2samen. We delen ruimtes en personeel en organiseren samen de Leyenburgacademie. De samenwerking maakt ons sterker en flexibeler. De komende periode zal deze samenwerking ook naar buiten toe steeds zichtbaarder worden. 

 

KINDERBOEKENWEEK 

Woensdag 4 oktober start de kinderboekenweek met dit jaar als thema “Bij mij thuis”. Op woensdag 4 oktober gaan we met alle leerlingen de Kinderboekenweek openen met het liedje en het dansje! 

We gaan de kinderboekenweek met alle leerlingen op een leuke manier openen!  

De komende weken zal het lezen van boeken extra aandacht krijgen in de klas. 

 

WEEK TEGEN PESTEN 

Afgelopen week was het de week tegen pesten. In de klassen hebben we hier extra aandacht aan besteed door over het onderwerp te praten, filmpjes te bekijken, Kwinklessen te geven of praatkaartjes te gebruiken over dit onderwerp. Als school vinden wij het heel belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt binnen de groep. 

 

De initiatiefnemer van de Week Tegen Pesten, Stichting School & Veiligheid, verantwoordt het thema voor 2023 als volgt: Goed zijn voor elkaar; het klinkt eenvoudiger dan het is. Soms botst het, zo ook op school. Als leerling word je in een groep geplaatst met leeftijdsgenoten die je niet zelf hebt uitgekozen. Leeftijdsgenoten met wie je overeenkomsten hebt, maar ook een hoop verschillen. En toch moet je het samen doen. Het goede nieuws is: samenleven kun je leren. Maar hoe doe je dat met elkaar? Dat is een gezamenlijke opdracht. Iedereen in de school heeft daarin een verantwoordelijkheid en kan op een positieve manier bijdragen aan het goed met elkaar omgaan. Oftewel: het vormen van een fijne groep waarin pesten geen ruimte krijgt. 

 

STAGIAIRE SCHOOLLEIDER 

 

  

Beste ouders, 

Ik ben Matti van Schooneveld en volg de opleiding voor zij-instromend schoolleider bij PentaNova. Vanaf oktober draai ik dit schooljaar mee op maandag en woensdag t/m vrijdag op de Leyenburgschool. Ik heb een achtergrond in natuurwetenschappen, zowel in de academie als in het bedrijfsleven. Samen met het team van de school kijk ik ernaar uit een bijdrage te leveren aan een veilige, prettige en leerzame school voor uw kind(eren) en uzelf. Naast mijn werk, sport ik graag en ben ik de trotste vader van twee zoons. Ik ontmoet u graag op of rond de school. 

 

 

Vriendelijke groet, namens het team 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti