https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief 1 November | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief 1 November

AGENDA 

Maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november: werkweek Vledder groep 8 

Donderdag 2 november: theatervoorstelling groepen 7 

Vrijdag 3 november: groep 3A,3B Museon / les "wilde dieren" 

Maandag 6 november: museumbezoek kinderboekenmuseum groep 1/2A 

Dinsdag 7 november: museumbezoek kinderboekenmuseum groep 1/2B 

Dinsdag 7 november: kijkochtend groep 3 t/m 8 tot 9:00 uur 

Woensdag 8 november: museumbezoek kinderboekenmuseum groep 1/2C 

Woensdag 8 november: kijkochtend groep 3 t/m 8 tot 9:00 uur 

Donderdag 9 november: museumbezoek kinderboekenmuseum groep 1/2D  

Donderdag 9 november: kijkochtend groep 3 t/m 8 tot 9:00 uur 

Vrijdag 10 november: museumbezoek kinderboeken museum groep 1/2E  

Maandag 13 november: kijkochtend groep 1/ 2 tot 9:00 uur 

Dinsdag 14 november: studiedag groep 1 t/m 4: leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 

Vrijdag 17 november: leerlingraadvergadering

 

BATTERIJENBATTLE 

Onze school is geselecteerd en doet mee aan de Batterijenbattle. Vanaf maandag 6 tot en met vrijdag 24 november 2023 verzamelen leerlingen en leerkrachten in drie weken zo veel mogelijk lege batterijen. Een oppepper voor het milieu én we maken kans op een waanzinnige prijs. Met als hoofdprijs een compleet dagje uit naar de Efteling voor de hele school, inclusief busvervoer.  

 

ONTWIKKELINGEN OP LEYENBURG 

Zoals u wellicht heeft gezien is de hele school oranje en grijs geverfd. Wij zijn op dit moment bezig met onze profilering. Er komt een nieuw logo (het potloodje dat ook al op onze kalender te vinden is), de schoolapp, de website en de samenwerking met  

2samen wordt uitgebreid in de nabije toekomst.  

Wij zijn samen met de stichting brede buurtschool bezig toe te werken naar een kindcentrum. Dit houdt in dat er buiten de BSO (die al bestaat) ook twee dagopvang groepen (0-2 en 2-4 jaar) gaan starten in een gebouw op ons plein. Er wordt dan opvang gerealiseerd van 0 tot 12 jaar. Onze peuterschool blijft ook gewoon bestaan en ook hier wordt samen gewerkt met 2samen en de basisschool. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van ons kindcentrum Leyenburg. 

 

STUDIEDAG14 NOVEMBER VOOR GROEP 1 T/M 4 

Op dinsdag 14 november is er een studiedag voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. Alle leerlingen van deze groepen zijn die dag vrij. 

 

Vriendelijke groet, namens het team 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti 
 

 

MR EVEN VOORSTELLEN 

Wij, Remon Colanges (ouder) Evelien in 't Veld (ouder), Marleen Poleij (leerkracht), Richard van den Berg (leerkracht) en Esther Haasbroek (leerkracht) vormen de MR (de medezeggenschapsraad). Ongeveer één keer in de zes weken op donderdagavond vergaderen wij over zaken als protocollen binnen de school, nieuwe plannen, profilering, overblijf en de begroting. De onderwerpen verschillen per vergadering.  

De MR heeft een controlerende en adviserende functie met betrekking tot de directie, die doorgaans ook aan de vergaderingen deelneemt.  

Op de schoolapp onder het kopje 'MR/OR’ vindt u de notulen van onze vergaderingen. 

Wij vinden het belangrijk om als ouders en team samen na te denken over alle belangrijke onderwerpen die zich binnen de school afspelen. Helaas zijn wij als MR zijnde nog niet compleet en zijn wij op zoek naar nog één ouder die ons komt versterken. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de vacature.  

Heeft u interesse? Dan kunt u mailen naar Evelien in 't Veld (evelienveld@hotmail.com) 

 

 

 

    

 

 

 

 

Den Haag, 2023 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder of verzorger die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature. 

 

Voor de MR gaat het in eerste instantie om een deelname van drie jaar, met daarna een mogelijke verlenging van nog eens maximaal drie jaar. Hieronder staat meer informatie over wat een MR is en doet en wat er van u wordt verwacht. 

 

Wat is een MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat en denkt mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van verschillende activiteiten op de school. De MR is samengesteld door drie teamleden en drie ouders.  

 

Welke bevoegdheden heeft een MR? 

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Er zijn beslissingen: 

  • waarover de MR eerst advies moet geven; 

  • Waarvoor instemming van de MR vereist is; 

  • waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 

Wat levert zitting in de MR u op? 

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. 

 

Wat vragen wij van u? 

  • Interesse in schoolbeleid en schoolregels; 

  • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken); 

  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer zes keer per jaar); 

  • Een kritische én open houding. 

 

Ouders die interesse hebben in het deelnemen aan de MR, willen we vragen om contact op te nemen via e-mail met juf Esther Haasbroek: ehaasbroek@scoh.nl . Graag de naam (namen) van uw kind(eren) vermelden en in welke groep zij zitten. Indien u vragen hierover heeft, kunt dat ook naar dit adres sturen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de ouders Namens de leerkrachten 

Evelien Tjoen-A-Choy Esther Haasbroek 

Voorzitter van de MR Secretaris van de MR 

 

 

Ingezonden:  

BOOTCAMP VOOR KINDEREN 

Wist u dat er elke woensdagmiddag om 16:00 uur bootcamp wordt gegeven op het schoolplein voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar?   

Ook aan de ouders is gedacht; zij kunnen elke dinsdag- & donderdagavond om 19:00 uur en zondagochtend om 10:00 uur terecht om te komen trainen.    

Heb je lang niet gesport? Is je conditie laag? De eerste les is gratis.    

Voor meer informatie kijk op de website: www.eyeboks.nl