https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief 1 februari | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief 1 februari

AGENDA 

Donderdag 1 februari: kijkochtend groep 3 

Maandag 5 februari: inloop groep 1/ 2 tot 8.45 uur 

Dinsdag 6 februari: theatervoorstelling groep 6 

Dinsdag 6 februari: doorstroomtoets groep 8 

Woensdag 7 februari: doorstroomtoets groep 8 

Donderdag 8 februari: studiedag/alle leerlingen vrij 

Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari: voorjaarsvakantie 

 

ABSENTIE/VERZUIM 

De afgelopen maanden merken wij dat er heel veel kinderen worden afgemeld vanwege ziekte, doktersbezoek en andere afspraken. Om de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind te bevorderen, willen wij u nadrukkelijk vragen uw kinderen alleen als het echt niet anders kan af te melden voor de dag of dagdeel.  

Kinderen krijgen natuurlijk verlof voor een bezoek aan de tandarts of huisarts, maar we willen u vragen uw kind in ieder geval vóór en na de afspraak naar school te laten komen of op de woensdagmiddag een afspraak te maken.  

 

DOORSTROOMTOETS GROEP 8 

Op dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari maken de leerlingen van de groepen 8 de doorstroomtoets (voorheen de Citoeindtoets). Het is belangrijk dat alle leerlingen deze dagen aanwezig zijn. Wilt u rekening houden met het maken van afspraken op deze dagen? 

 

LEYENBURGACADEMIE 

Maandag 29 januari zijn de nieuwe workshops van de Leyenburgacademie begonnen. De docenten en de leerlingen zijn erg enthousiast gestart. Volgende week starten de lessen van de voetbal en de digitalecreativiteitworkshop.  

We wensen alle leerlingen en docenten veel plezier tijdens de tweede ronde van de Leyenburgacademie. 

 

STUDIEDAG DONDERDAG 8 FEBRUARI 

Op donderdag 8 februari is er een gezamenlijke studiedag voor het hele team van de school, de peuterschool en de collega's van de opvang 2Samen. Alle leerlingen zijn deze dag vrij (inclusief de peuters). De voor- en naschoolse van 2Samen is die dag ook gesloten. 

 

TEKENINGEN PROJECT DRAMALES 

Tijdens de dramalessen bij meester Joris hebben de leerlingen van groepen 3B, 3C, 4B, 5B, 6B, 7A en 7B getekend wat zij belangrijk én leuk vinden in het leven. Aan de leerlingen werd gevraagd om in groepjes van drie op papier alle onderwerpen die zij konden bedenken rond dit thema te tekenen en te kleuren. De tekeningen zijn te bewonderen aan de raampartijen van het speellokaal (vlakbij het lokaal van de taalklas en klas 7A).   

Nadat de kinderen hun tekeningen af hadden, werd hen gevraagd samen één onderwerp te kiezen en dit onderwerp uit te beelden in een 'tableau vivant' (levend standbeeld). Nadat elk groepje het tableau vivant had gemaakt, gaven de leerlingen ook nog een presentatie van de onderwerpen die getekend waren aan de klas. Met deze opvolging van opdrachten werd o.a. gewerkt aan improvisatie, het ontwikkelen van presentatiekwaliteiten, het samenwerken in teams en het stimuleren van empathie tussen de leerlingen onderling. 

 

THEMAAVOND 25 MAART 2024 

Wij hebben op 25 maart een informatieve thema-avond gepland voor de ouders van onze school (mogelijk met kinderen). De opkomst op de afgelopen thema-avonden was helaas niet heel groot en daar willen we graag iets aan doen. Daarom vragen wij u met ons mee te denken en ideeën en tips met ons te delen. 

U kunt deze sturen naar ksimonetti@scoh.nl. Alvast dank voor het meedenken 

 

Vriendelijke groet, namens het team, 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti