https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Visie op onderwijs | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Visie op onderwijs

Respect

Christelijke Basisschool Leyenburg is een school die open staat voor iedereen. Wij zijn een christelijke school, werken vanuit een christelijke overtuiging en hebben respect voor de overtuiging van andersgelovigen en niet-gelovigen. Wij verwachten dat dit respect wederzijds is.
 

Christelijk karakter

Het protestants-christelijke gedachtengoed is de basis van onze stichting en de scholen. Het is een belangrijk element in de verbinding tussen mensen binnen de scholen en tussen verschillende scholen. We doen dat met respect voor andere opvattingen, zonder onze eigen opvattingen te verloochenen. Wij willen de protestants-christelijke identiteit, onze gemeenschappelijke kracht en bindende factor, versterken en uitdragen.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat wij met de kinderen de schooldag beginnen en eindigen met een gebed, een lied of een ander moment van bezinning. Wij vertellen verhalen uit de Bijbel en spiegelverhalen uit de methode Trefwoord. We vieren de christelijke feestdagen Kerst en Pasen en we staan stil bij de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren.
 

Normen en waarden

We leren de kinderen nadenken over recht en onrecht, over goed en kwaad, over eerlijk en oneerlijk. Hoe staan wij in de wereld? Wat vinden wij van de dingen om ons heen en wat doen wij? Normen en waarden zijn voor ons niet alleen woorden.

Om bovenstaande uitgangspunten te bereiken is een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school belangrijk. Daarom is ons motto: “Groeien doen wij samen!”
“Wij” dat zijn de leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het team. Met elkaar zorgen wij (ieder met een eigen verantwoordelijkheid) voor een fijne en goede school. Wij vinden het verder belangrijk dat alle mogelijkheden van de kinderen worden benut; samen het best mogelijke resultaat behalen.
 

Uitgangspunten van ons onderwijs

• de kinderen gaan met plezier naar school en zij voelen zich veilig bij ons. Leerkrachten en leerlingen werken aan een prettige sfeer in de groep. Wij gaan met de leerlingen om op basis van wederzijds respect. Leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers proberen, ieder met hun eigen verantwoordelijkheid, het maximale te behalen
• de leerkrachten ondersteunen, begeleiden en stimuleren de leerlingen bij hun ontwikkeling. De leerkrachten willen dat de leerlingen, nu en in de toekomst, zelfstandig, creatief en kritisch kunnen leven in een dynamische en multiculturele samenleving
• de ouders/verzorgers hebben bij het opvoeden binnen en buiten de school een stimulerende rol
• het team is alert op pesten en discriminatie zowel binnen als buiten de school en werkt vooral aan het voorkomen hiervan. In voorkomende gevallen wordt er direct opgetreden
• orde en regelmaat geven duidelijkheid en ruimte bij het opvoeden en opgroeien. Ook op school leren wij de kinderen dat er regels zijn en maken wij afspraken daarover. Zo zijn er regels voor het omgaan en het werken met elkaar buiten en binnen de groep
• wij besteden veel aandacht aan de kernactiviteiten van ons onderwijs (lezen, schrijven, taal, rekenen en sociale ontwikkeling). Naast inspanning is er ook plaats voor ontspanning.