https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Ziek melden | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Ziek melden

Indien uw kind door ziekte of artsenbezoek niet op school kan zijn, dan moet u dat tijdig doorgeven. Indien uw kind niet op school verschijnt, zal de groepsleerkracht zo snel mogelijk actie ondernemen. U kunt uw kind afwezig melden door te bellen naar 070-3251978 of een e-mail te sturen aan absenten@leyenburg.scoh.nl of door gebruik te maken van onze school-app.

We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Wanneer uw kind ‘s ochtends of ‘s middags te laat in school is (na 8.30 uur en na 13.00 uur), moet de leerkracht dit noteren. Bij veelvuldig te laat komen, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek. Mocht er daarna geen verbetering optreden, zijn wij genoodzaakt om leerplicht in te schakelen.