https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerplicht | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat staat in de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar van de gemeente heeft de taak erop toe te zien dat iedereen zich aan de leerplichtwet houdt. In de leerplichtwet staat dat ouders, voogd of verzorgers van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en dat het alle lessen volgt. De leerplicht voor een kind begint op vijfjarige leeftijd. Om precies te zijn op de eerste schooldag van de maand na de maand waarin het jarig is.

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag hij/zij vijf keer in de toekomstige groep komen wennen. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging. Afspraken over wennen kunt u maken met de groepsleerkracht die op de kaart staat vermeld. Als de verjaardag in juni, juli, augustus of net na de zomervakantie valt, komt uw kind in het nieuwe schooljaar, zonder te wennen in de nieuwe groep.