Weekbrief 9

AGENDA
Maandag 2 november: pre-adviezen leerlingen groep 8
Donderdag 19 november: leerlingenraadvergadering
 
KABOUTERFEEST GROEP 1/ 2
Afgelopen woensdag hebben alle kleuters het kabouterfeest gevierd. Het was een geslaagd feest in aangepaste vorm. De kinderen hebben spelletjes gedaan in de eigen groep en bij de dansjuf hebben ze kabouterdansen gedanst. Ook hebben ze iets te eten en te drinken gekregen.
 
INFORMATIEAVOND GROEP 8/ PRE-ADVIEZEN GROEP 8
Op onze jaarkalender staat op 3 november een informatieavond voor de ouders van de groepen 8 gepland. In verband met de tijdelijke lock down zal deze informatieavond niet doorgaan. De ouders van de groepen 8 hebben inmiddels een mail met een link ontvangen waarin de informatie toch gedeeld wordt.
Op maandag 2 november worden met de leerlingen en de ouders pre-advies-gesprekken gehouden. Dit keer gaat het gesprek via TEAMS. De ouders hebben de informatie hierover ontvangen.
 
STUDIEDAGEN IN NOVEMBER
Zoals in weekbrief 7 is gemeld, vervallen de studiedagen van 11 en 18 november.
 
ACHTERSTANDEN IN VERBAND MET DE SCHOOLSLUITING

Door de schoolsluiting in maart en april hebben sommige kinderen achterstanden opgelopen. CB Leyenburg biedt in samenwerking met After ‘s cool preteaching en bijlessen aan. Leerlingen die op een specifiek onderdeel achterstanden hebben opgelopen door de schoolsluiting, krijgen in een klein groepje (ongeveer vier kinderen) extra ondersteuning van ervaren remedial teachers van After ‘s cool. De lessen vinden zowel onder schooltijd als na schooltijd plaats. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan krijgt u hierover bericht.
 
CITO-TOETSEN GROEP 4 T/M 8
Alle CITO-toetsen zijn weer afgenomen. Dit zijn toetsen die gedeeltelijk voor de zomervakantie (lezen en spelling) en gedeeltelijk na de zomervakantie (rekenen en begrijpend lezen) zijn afgenomen.  Voor ons als school is dit het moment om te kijken hoe de leerlingen ervoor staan. Wat erg opvalt, is dat onze leerlingen allemaal heel goed scoren op technisch lezen. Ondanks de Coronacrisis scoren we met het leesniveau boven het landelijk gemiddelde. Goed kunnen lezen is een basiscompetentie om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij zijn dan ook heel blij met deze resultaten. Lezen leer je voornamelijk door veel te lezen, op school maar ook thuis. We willen alle kinderen, die in de periode dat de school dicht was regelmatig een boek hebben gepakt om ‘lekker weg te dromen’, dan ook een groot compliment geven: Goed gedaan!
 
NIEUW PROTOCOL EN BEREIKBAARHEID
Op de website staat het nieuwste protocol basisonderwijs met de aangescherpte maatregelen.
Twee belangrijke punten lichten we eruit:
– Na lestijd gaan alle leerkrachten, directeuren en ondersteunend personeel naar huis.
– Alle overleggen vinden online plaats.
Dit betekent dat wij na schooltijd telefonisch heel slecht bereikbaar zijn. U kunt ons altijd via de mail bereiken of het antwoordapparaat inspreken.
 
CURSUS TAEKWONDO EN FREERUN
Deze week zijn de cursussen Taekwondo en freerunnen begonnen. Doordat wij een externe gymzaal hebben, konden deze cursussen gelukkig doorgaan!
De juf van Taekwondo vond het een gezellige groep kinderen, die goed met de les meedeed! Naast trap- en stootoefeningen op de pads, hebben de kinderen ook krachttraining gedaan. Zoals sit-ups en push-ups!

Bij Freerunnen was er een meester. De kinderen hebben geoefend hoe ze moeten springen op blokken. Ook kregen ze de opdracht om over een kast te springen met een trampoline. 

We hebben alle kinderen enthousiast gezien en kijken uit naar de volgende les!
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staan voor de Leyenburgaanpak “algemeen” centraal.
We letten extra op de volgende afspraken:
– Ik ben beleefd en spreek met twee woorden
– Ik wacht tot ik aan de beurt ben
– Ik houd het materiaal en het meubilair netjes 
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti