Weekbrief 8

AGENDA
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
Woensdag 28 oktober: kabouterfeest groep 1/2
 
HERFSTVAKANTIE
Volgende week is het herfstvakantie. De school is dan gesloten.
 
NAAR BINNEN EN BUITEN GAAN GROEPEN 4
Vanaf maandag na de herfstvakantie mag groep 4 zelfstandig naar binnen komen. Voor het Coronatijdperk gingen de kinderen altijd al zelf naar binnen. Zij komen via het hek aan het Castricumplein naar het schoolplein. Zij gaan dan via het lokaal van 2Samen/kleutergroep naar binnen en ook weer naar buiten (dit is maar een klein stukje). De leerkrachten vangen de kinderen in de klas op.
 
KABOUTERFEEST – GROEP 1/2
Op woensdag 28 oktober mogen de kinderen verkleed naar school komen als kabouter, elfje, paddenstoel of fee. Dit is vanwege het kabouterfeest (thema herfst). Het feest kan dit jaar gelukkig toch doorgaan, ondanks dat we er helaas geen hulpouders bij mogen hebben. Normaal gesproken gaan de kinderen alle kleutergroepen langs en nemen deel aan verschillende spelletjes. Dit jaar vindt het feest plaats in de eigen groep. De dansjuf organiseert voor deze dag een speciale les over dit thema. Voor drinken en een pauzehapje wordt gezorgd.
 
OOIEVAARSPAS
De gemeente past met ingang van 2021 de regeling rondom de Ooievaarspas in Den Haag aan.
Een van de aanpassingen is dat de korting voor scholen komt te vervallen. Dit betekent dat alleen nog dit kalenderjaar de Ooievaarspassen van de leerlingen worden ingescand. Zij mogen wel heel schooljaar 2020-2021 worden gebruikt.
Omdat binnen de gemeente onduidelijkheid bestaat over de deadline voor het inscannen van de Ooievaarspassen (begin of eind december), adviseren we u ten zeerste om alle beschikbare Ooievaarspassen vóór 1 december in te laten scannen.
 
CORONAWEGWIJZER
Onder het kopje ‘schooldocumenten’ op de website vindt u de CORONAWEGWIJZER. Het document is ook te vinden onder het kopje ‘protocollen’ in de schoolApp. Hier wordt aan de hand van een paar vragen duidelijk aangegeven wanneer uw kind thuis moet blijven.
 
CORONAMAATREGELEN NA DE HERFSTAVAKANTIE
Wij bereiden ons voor op de periode na de herfstvakantie. Als de besmettingen blijven oplopen in Nederland, zullen we ons daar ook binnen het basisonderwijs op moet voorbereiden. Met elkaar hebben we nagedacht over wat we moeten doen als het lerarentekort nog groter wordt door de Coronacrisis. De stappen, die wij kunnen nemen, hebben we uitgewerkt in verschillende fases in het noodplan. Voor het eind van de herfstvakantie zullen we het hele plan met u delen. Hieronder vindt u wel alvast fase 1. Deze fase is hetzelfde als die vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie al gold. We proberen de communicatie naar ouders zo snel mogelijk te regelen, maar kunnen helaas niet altijd voorzien wanneer er iemand ziek wordt. Wij hopen op begrip van uw kant. U ontvangt nog een extra mail met een toelichting op de huidige situatie op school.
 
Dit schema gaat in werking wanneer u een bericht van ons krijgt! Anders zijn de kinderen gewoon welkom op school. Indien u echt niet voor opvang kunt zorgen is uw kind welkom op school. U kunt dit mailen naar leyenburg@scoh.nl, uw kind wordt dan geplaatst in een andere groep.
 
ROULATIESCHEMA GROEP 1 t/m 8

Vriendelijke groeten en namens het team veel gezondheid en een hele fijne herfstvakantie!
 
Maria Wulffelé
Karin Simonetti
 
INGEZONDEN

VAKANTIEPASCLUB HERFSTVAKANTIE
Met de Vakantiepas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen, gratis of met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje: de Zomervakantiepas. Daarin staan heel veel leuke en leerzame activiteiten. In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de Vakantiepasclub.
 
Leden van de Vakantiepasclub hoeven zich deze herfstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Een spannende film kijken in theater Dakota of speuren in het Zuiderpark. Lekker dansen in de disco of spetteren in het zwembad. Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en kortingen op www.vakantiepas.nl. Daar staat ook hoe de kinderen een grote vlieger kunnen winnen of een uitje met de hele klas. Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl.