Weekbrief 6

AGENDA
Dinsdag 6 oktober: leerlingenraadvergadering
Donderdag 8 oktober: vergadering ouderraad
Vrijdag 9 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij
Maandag 19 oktober-vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
 
CORONA-UPDATE
Naar aanleiding van de persconferentie maandag 28 september zijn ook de regels binnen de scholen van het SCOH aangescherpt. Waar tot nu toe in bijzondere gevallen ouders wel toegang tot de school hadden, zal dit vanaf nu ook niet meer mogelijk zijn. Wilt u een gesprek met de leerkracht, dan kan dit natuurlijk altijd digitaal of telefonisch. Vanaf deze week zijn alle uitjes, excursies en bijeenkomsten gecanceld. Alle vergaderingen en bijeenkomsten zullen vanaf nu online plaats vinden. Onder aan deze weekbrief vindt u de nieuwe regels hoe te handelen bij Coronaklachten.
 
We hanteren ook de komende weken nog het roulatieschema. U weet dan alvast wanneer uw kind mogelijk thuis zal moeten blijven. Dit is alleen nodig in het geval dat wij geen invaller kunnen krijgen.
 
Wij doen dit omdat wij ons strikt aan de RIVM-richtlijnen houden en alle leerkrachten, die verkouden zijn of Coronagerelateerde klachten hebben, laten testen. Dit betekent dat er regelmatig leerkrachten afwezig zijn. Dank voor uw medewerking. 

KINDERBOEKENWEEK
Deze week is de Kinderboekenweek gestart.  We hadden een school vol met prachtige prinsessen en prinsen, superhelden en draken. We willen onze leerlingen deze weken extra laten zien hoe leuk en hoe leerzaam lezen en voorlezen is. Komende woensdag lezen alle teamleden voor in een andere klas.
 
LEEN-DEVICE
Indien u thuis niet de beschikking heeft over een device (laptop, computer) kunt u via het aanvraagformulier dat u afgelopen dinsdag heeft ontvangen een leen-device bij de school aanvragen. Vrijdag 9 oktober sluit de aanvraagtermijn.
 
OOIEVAARSPAS SCANNEN
Het is weer tijd om de ooievaarspas te scannen. Helaas mogen de ouders niet de school in i.v.m. de Coronamaatregelen. Daarom kunt u dit jaar de pas aan uw kind meegeven. Als u van tevoren de leerkracht van uw kind op de hoogte stelt dat hij/zij de pas bij zich heeft, dan zorgt Irene van de administratie ervoor dat de passen gescand worden.
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staan voor de Leyenburgaanpak “het schoolplein” centraal.
We letten extra op de volgende afspraken:
Ik speel op de aangegeven plaats:
– Wat ik zelf niet fijn vind, doe ik ook niet bij een ander
– Ik ben verantwoordelijk voor de spullen die ik gebruik 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti
 
INGEZONDEN

ONDERWERP: HOE TE HANDELEN BIJ CORONAKLACHTEN?
Beste ouder/verzorger,

Zo langzamerhand is het best ingewikkeld geworden om als ouder/verzorger te bepalen hoe je moet handelen in deze Coronatijd. Om die reden maakten we voor u een overzicht waarin staat wat er gebeurt als een leerkracht, leerling of ouder/verzorger zich meldt met Coronaklachten.

Onze scholen passen de richtlijnen toe uit het protocol van de PO-Raad en het RIVM. 

Leerlingen Voor leerlingen van groep 1-8 geldt dat zij bij verkoudheidsklachten naar school mogen. Verkoudheidsklachten zijn: neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest.
 
Heeft uw kind ook andere klachten, zoals koorts, benauwdheid, vaker hoesten of plotseling verlies van reuk of smaak? Dan moet uw kind thuisblijven.
 
Bij milde klachten is testen niet nodig (het mag wel). Is uw kind ernstig ziek, dan is het advies om uw kind wel te laten testen.
 
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (VSO Koetsveld + De Poort) geldt dat zij thuisblijven bij verkoudheidsklachten. Verkoudheidsklachten zijn: neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest.
Heeft u kind ook andere klachten, zoals koorts, benauwdheid, vaker hoesten of plotseling verlies van reuk of smaak? Dan is het belangrijk om uw kind te laten testen op Corona.
 
Voor alle leerlingen geldt dat zij ook thuisblijven:

 • als iemand in het huishouden positief is getest op Corona
 • als een huisgenoot van de leerling koorts heeft (boven 38° Celsius) en/of last van benauwdheid heeft,
 • als uw kind een contact is van iemand die positief getest is op Corona en ook verkoudheidsklachten ontwikkelt,
 • op advies van de GGD.

Als een leerling tijdens de lesdag andere Coronaklachten ontwikkelt, gaat de leerling direct naar huis. Dit zijn klachten als koorts, benauwdheid, vaker hoesten. Broertjes/zusjes gaan dan ook naar huis.
 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs (VSO Koetsveld + De Poort) die in de loop van de dag verkoudheidsklachten krijgen, gaan direct naar huis.
Als uw kind ziek wordt, dan moet het direct worden opgehaald. Ook krijgt u het advies om uw kind direct te laten testen.
 

 • Een leerling test positief:

de leerling moet uitzieken en ten minste 7 dagen thuisblijven. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen nog eens 24 uur geen klachten heeft.
 
Is iemand in het gezin nog ziek als het kind al 24 uur klachtenvrij is? Dan mag de leerling pas naar school als ook deze persoon ten minste 24 uur klachtenvrij is geweest.
 

 • De leerling test negatief : verder geen actie nodig.
Leerkrachten Als een leerkracht tijdens de lesdag Coronaklachten ontwikkelt, gaat de leerkracht direct naar huis. De leerkracht maakt direct een testafspraak en wacht thuis op de uitslag.
 
Leerkrachten blijven óók thuis als:

 • een huisgenoot positief is getest op Corona. De leerkracht blijft thuis tot de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is en daarna nóg 10 dagen na het laatste contact met de huisgenoot.
 • een huisgenoot van de leerkracht koorts heeft (boven 38° Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de leerkracht weer naar school.

 

 • De leerkracht test positief: de leerkracht blijft ten minste 7 dagen thuis. Hij/zij mag pas weer naar school als hij/zij na 7 dagen nog eens 24 uur geen klachten meer heeft.

 

 • De leerkracht test negatief: verder geen actie nodig.

 

Ouder/verzorger De ouder/verzorger laat zich testen.
 
Als de ouder/verzorger of iemand anders in het huishouden koorts heeft (boven 38°Celcius) en/of benauwdheidsklachten, blijft ook de leerling thuis.
 
 • De ouder test positief: de leerling blijft thuis tot de ouder/verzorger 24 uur klachtenvrij is en blijft daarna nóg eens 10 dagen thuis. De leerling die thuis is, krijgt afstandsonderwijs. 

 

 • De ouder test negatief : verder geen actie nodig.

 
We hopen dat u hiermee meer duidelijkheid heeft over de gang van zaken als een leerkracht, uzelf of een huisgenoot of uw kind Coronaklachten heeft. Als er aanpassingen komen, dan hoort u dit direct van ons.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Met vriendelijke groeten,

Joke Snippe
Gerard van Drielen
College van Bestuur