https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 5 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 5

AGENDA
Maandag 27 september: kijkochtend groep 1 /2 B
Dinsdag 28 september: kijkochtend groep 1/ 2 A
Dinsdag 28 september: informatiemiddag groepen 3
Dinsdag 28 september: informatieavond peuterschool
Woensdag 29 september: Start Kinderboekenweek, kinderen verkleed naar school
Woensdag 29 september: kijkochtend groep 1/ 2 C
Donderdag 30 september: kijkochtend groep 1 /2 E
Vrijdag 1 oktober: kijkochtend groep 1 /2 D
 
KIJKOCHTENDEN
De eerste kijkochtenden zijn inmiddels geweest (in de groepen 3). Er was een grote opkomst en het verliep prima. Ouders en kinderen waren enthousiast.
Komende week zijn de kleutergroepen aan de beurt. De ouders die zich hebben ingeschreven moeten even tot half negen wachten. Eerst laten we alle leerlingen binnen tot half negen en daarna krijgen de ouders een seintje en kunnen zij via ingang A naar binnen.
 
INFORMATIEMIDDAG GROEPEN 3
Dinsdagmiddag 28 september is de informatiemiddag voor ouders van de groepen 3. Vanwege het aantal aanmeldingen zal er 1 ronde zijn; de middag begint om 14.00 uur en duurt tot 14.45 uur. De ouders die zich ingeschreven hebben kunnen verzamelen bij het hek van ingang A. Iets voor 14.00 uur krijgt u een seintje en kunt u via ingang A naar binnen.
 
START KINDERBOEKENWEEK
Kinderboekenweek staat in het teken van ‘Worden wat je wil’. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later.
De kinderen mogen op woensdag 29 september 2021 verkleed naar school komen.
 
BERICHT VAN SPORTTALENT
Ook dit jaar zal Sporttalent weer de sportieve pauze organiseren op de Leyenburgschool. Met ons team van sportdocenten zorgen wij dat er iedere dag een leuke actieve pauze voor de leerlingen is.
Galdino en Rutger zijn de coördinatoren van de pauze en zorgen ervoor dat alles gezellig en sportief verloopt. Wij kijken ernaar uit om ook dit jaar weer de kinderen veel plezier te geven tijdens de pauze!
 
CORONAMAATREGELEN
Vanaf maandag 20 september 2021 zijn de maatregelen versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.
Als een kind positief getest is met het coronavirus, hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD.
Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.
 
CORONA OP DE LEYENBURG
Op dit moment zijn er geen vastgestelde besmettingen op school.
 
NPO
Door de overheid is subsidie beschikbaar gesteld om een ondersteuningsprogramma op te zetten voor de komende twee jaar, het Nationaal Programma Onderwijs.
De Leyenburgschool werkt samen met de organisatie AFTER’S COOL.
Dat is een instituut met vestigingen in de regio Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Zij werken samen met verschillende basisscholen.
 
Ook gaan wij samenwerken met de organisatie Calcularis. Calcularis verzorgt extra ondersteuning voor het rekenen.
 
Welke extra ondersteuning zal er worden gegeven?
After's Cool:
Leesondersteuning (groep 3)
Lees- en spellingbegeleiding (groep 5 t/m 8)
Rekenen (groep 8)
Vrijwillige trainingen na schooltijd (groep 6 t/m 8)
Calcularis
Extra ondersteuning rekenen (groep 4 t/m 7)
 
Indien uw kind extra begeleiding krijgt tijdens schooltijd van After's Cool en/of Calcularis, dan wordt u hierover geïnformeerd middels een brief.
Over de naschoolse trainingen zal u binnenkort worden geïnformeerd.
 
SCHOOLPLEIN
Wij werken met de rekenmethode ‘Met Sprongen Vooruit’.
Leerlingen blijken door Met Sprongen Vooruit reken-wiskundeonderwijs betere resultaten te krijgen. De leerlingen ervaren de lessen en educatieve spellen als leuk en betekenisvol, waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Op het schoolplein worden op dit moment grote rekenspellen en een schaakbord geschilderd. Deze rekenspellen worden bekostigd via de ouderbijdrage. Veel dank daarvoor.
Wij hopen dat de kinderen er veel plezier aan zullen beleven.
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburgaanpak het schoolplein centraal.
We letten extra op de volgende gedragsverwachtingen:
– Ik speel op de aangegeven plaats
– Wat ik zelf niet fijn vind, doe ik ook niet bij een ander
– Ik ben verantwoordelijk voor de spullen die ik gebruik 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti