Weekbrief 39

AGENDA
Maandag 13 juli: studiedag alle leerlingen vrij
Woensdag 15 juli: wennen in de nieuwe groep
Vrijdag 17 juli: alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start zomervakantie
Maandag 31 augustus: eerste schooldag
Maandag 7 september: startgesprekken, alle leerling vrij
 
STUDIEDAG 13 JULI
Op maandag 13 juli is er een studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn dan vrij.
 
STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020/2021 (ONDER VOORBEHOUD)
Zoals in de laatste weekbrief al is aangekondigd, staat hieronder het overzicht met de studiedagen voor het volgend schooljaar:
 
Studiedagen team, alle leerlingen vrij:
Maandag 7 september, de leerlingen vanaf groep 3 zijn wel aanwezig bij het startgesprek
Vrijdag 9 oktober
Vrijdag 11 december
Vrijdag 5 februari
Dinsdag 25 mei
Vrijdag 18 juni
Maandag 12 juli
 
Deel van de school vrij, definitieve indeling volgt nog
Woensdag 11 november
Woensdag 18 november
 
Studiedagen groep 1 t/m 4 vrij:
Woensdag 20 januari
Woensdag 17 maart
 
Opfrisverlof kleutergroepen – groep 1-2 vrij:
Woensdag 2 december
Woensdag 24 maart
Dinsdag 6 juli
 
FIETSENSTALLING
In de afgelopen weken is het regelmatig voorgekomen dat er fietsen van onze kinderen zijn vernield. Wij vinden dat heel erg vervelend! Op dit moment houden wij extra surveillance tijdens de pauzes en hebben wij de kinderen gevraagd extra alert te zijn en het te melden als zij iets zien. Wij zijn op dit moment bezig uit te zoeken of wij een definitief toezicht kunnen realiseren.
 
HUISWERK GROEPEN  6/7/8 VOLGEND SCHOOLJAAR
Volgend schooljaar gaat het huiswerk in de bovenbouw veranderen.
Iedere leerling heeft nu een TEAMSaccount en dit account zal blijven bestaan (onthoud dus goed de gebruikersnaam en het wachtwoord!).
Voor de groepen 6, 7 en 8 wordt er per volgend schooljaar huiswerk gegeven via Teams. Dit zullen de samenvattingen en moeilijke woorden zijn van de zaakvakken: geschiedenis, natuur&techniek en aardrijkskunde. Omdat dit PDF-documenten zijn, zullen deze documenten met elke device leesbaar zijn.
Verder wordt er per klas goed gekeken naar wat de kinderen extra moeten oefenen en zullen de kinderen hier huiswerk voor meekrijgen. Huiswerk meegeven gebeurt minimaal 1x tot maximaal 3x per week.
De leerkrachten zetten dan op Teams wat het huiswerk is, wanneer het ingeleverd moet worden of wanneer de toets is bij leerwerk, zodat ouders op de hoogte zijn van het huiswerk dat geleerd/gemaakt moet worden.
Wij gaan op deze manier werken, zodat de kinderen nog beter worden voorbereid op de digitale omgeving waarmee zij te maken krijgen op de middelbare school.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.
 
VERRUIMING VAN DE MAATREGELEN
Het is nog onduidelijk wat de verruiming zal inhouden met betrekking tot de versoepelingen coronamaatregelen. De protocollen worden geactualiseerd maar zijn nog niet bekend. Vooralsnog blijven de maatregelen ook na de vakantie zoals ze nu zijn. Zodra na de vakantie de protocollen en mogelijkheden bekend zijn, zullen ook wij op een verantwoorde manier verruimingen doorvoeren.

LAATSTE SCHOOLDAG
Vrijdag 17 juli krijgen de kinderen zomervakantie. We sluiten het schooljaar altijd af met het aftellen van de laatste drie minuten. Vanwege de Coronamaatregelen zullen we dit nu met alle groepen in de school in hun eigen klaslokaal doen. Alle deuren en ramen gaan open zodat we echt afsluiten met elkaar!
De zomervakantie begint om 12 uur.

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti