Weekbrief 38

AGENDA
Maandag 6 juli: geen gym
Donderdag 9 juli: wennen nieuwe groep 3
Vrijdag 10 juli: rapport mee
Zaterdag 11 juli: afscheidsmusical groep 8
Maandag 13 juli: studiedag team, alle leerlingen vrij
Woensdag 15 juli: wennen in de nieuwe groep
Vrijdag 17 juli: alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start zomervakantie
 
CONCEPT GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2020/2021
Hieronder staat de voorlopige groepsindeling voor volgend jaar.
 

Groep 1-2 A
Yvonne van der Ende (di,wo,do)
Sanne Spaans  (ma,vr)
Groep 1-2 B
Karlien Mardjoeki
Groep 1-2 C
Munise Bagcan (ma,di,wo,do)
Margreet v.d Pot (vr)
Groep 1-2 D
Artie Jagesar
Groep 1-2 E
Margreet van der Pot (ma, di)
Lucia Dalger (wo, do, vr)
Groep 3 A
Jantine Wiersma (ma, di) /tot 13 oktober wo,do
Lisette Brehm (wo, do, vr) na 13 oktober
Roy van Egmond tot 13 oktober (vanwege zwangerschapsverlof van Lisette) (ma, di, vr)
Groep 3 B:
Pauline Stuut (ma, di, wo, vr)
Sanne Spaans (do)
Groep 3 C:
Sandra v.d. Zwan (ma, wo, do, vr)
Lucia Dalger (di)
Groep 4A:
Hannie van Rumpt (ma, di, wo)
Marleen Poley  (do,vr)
Groep 4 B:
Ajay Nagesser (ma,di, do,vr)
Elize Willebrands (wo)
Groep 5 A:
Irina Schouten (ma, wo, do,vr)
Elize Willebrands (di)
Groep 5 B:
Ada de Jong (di, wo, do, vr, ma om de week)
Vacature (ma om de week)
Groep 5 C:
Kasha Gieben ma,(di,wo,do)
Kitty Visser (vr)
Groep 6A:
Anita van Zundert (di, wo, do, vr)
Lucia Dalger (ma)
Groep 6 B
Bregje van Rest (ma, di, wo, vrij)
Kitty Visser (do)
Groep 7A
Elianne Schonewille
Groep 7B
Raïssa de Groot (ma, di, vrij)
Iris Ruchti (wo,do)
Maaike de Vos (zwangerschapsverlof Raïssa, dan zwangerschapsverlof Iris)
Groep 7 C:
Dennis Beij (ma, di, wo, do)
Vacature (vr)
Groep 8 A:
Paul Knoester
Groep 8 B:
Nafta Rijgersberg (ma, wo, do, vrij)
Vacature (di)

 
AFSCHEID VAN COLLEGA’S EN EEN WELKOM VOOR NIEUWE COLLEGA’S
Zoals u in bovenstaand overzicht kunt lezen, ontbreken er meerdere namen van collega’s die nu werkzaam zijn op CBL. Deze collega’s hebben een andere school of zelfs een baan buiten het onderwijs gevonden
Wij willen al deze collega’s bedanken voor de vele jaren inzet voor de kinderen van CBL. Onze dank is groot!
Juf Veerle Vis vertrekt naar het oosten van het land, Juf Anne-Marie Jagga gaat naar een andere SCOH-school, Meester Peter Groen heeft een baan buiten het onderwijs en juf Crina Hemsbergen gaat op een andere basisschool werken.
Gelukkig kan ik melden dat er al veel plekken zijn opgevuld. De nieuwe collega ’s voor deze plekken heten we dan ook van harte welkom!
Maaike de Vos start als vervanging van juf Raïssa en vervolgens als vervanging van juf Iris. Marloes van der Geest wordt de nieuwe Intern Begeleider van de groepen 4 t/m 6. In de kleutergroepen krijgen we twee klassenassistenten: Carla Kanbier en Ratna Rambhadjan
 
PLUSKLAS
Omdat Juf Anne-Marie Jagga na de vakantie zal gaan werken op een andere school, is er na de vakantie geen juf voor de Plusklas. Natuurlijk proberen wij hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden.
 
SCHOOLVAKANTIES SCHOOLJAAR 2020/2021
Hieronder vindt u de vakanties voor volgend schooljaar. De studiedag en andere vrije dagen komen in een van de volgende weekbrieven.

Eerste schooldag 31-08-2020
   
Prinsjesdag 15-09-20
Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20
Kerstvakantie 21-12-20 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m 26-02-21
Paasvakantie 02-04-21 t/m 05-04-21
Meivakantie 26-04-21 t/m 07-05-21
Hemelvaartvakantie 13-05-21 t/m 14-05-21
Pinkstervakantie 23-05-21 t/m 24-05-21
Zomervakantie 17-07-21 t/m 29-08-21

 
NIEUW HEKKENPLAN 1/ 2 A, 1/2 B, 3A EN 3B
Vanaf maandag 7 juli gaan enkele groepen door een ander hek. Op de hoek van de Nieuwendamlaan en Castricumplein is onlangs een nieuw hek geplaatst. Om nog beter de anderhalve meter te kunnen handhaven gaan de groepen 1/ 2 A en 1/ 2 B door dat hek. De juffen staan de kinderen dan ook daar op te wachten.
Groep 3 A en 3B gaan ook door dat hek naar binnen en naar buiten. Ook daar staan de leerkrachten de kinderen op te wachten. De ouders van de desbetreffende groepen kunnen bij die hoek afscheid nemen en zwaaien naar de kinderen. Alle andere ingangen/hekken blijven hetzelfde.
 
WENNEN IN GROEP 3
Vandaag hebben alle oudste kinderen, die doorgaan naar groep 3, de indeling van de komende groepen 3 mee naar huis gekregen. Donderdag 9 juli (in de middag onder schooltijd) gaan de kinderen wennen in groep 3 bij hun nieuwe juf.
 
PRIJSVERHOGING OVERBLIJF SCHOOLJAAR 2020-2021
Het afgelopen jaar is de overblijf door de school gesubsidieerd. De €1,50 die in rekening werd gebracht dekte echter niet alle kosten. Vanaf volgend jaar worden door SportTalent dan ook hogere kosten in rekening gebracht.
Het overblijfbedrag wordt daarom per kind, per dag verhoogd naar €1,90.
 
OVERBLIJVEN MET EDITH
Het komt regelmatig voor dat ouders vergeten te betalen voor de overblijf. Wij willen u dan ook vragen uw ouderpagina te raadplegen om te kijken of er nog openstaande facturen staan en deze z.s.m. te betalen. Als er niet betaald wordt, krijgt u de maand erna een mail via Overblijven met Edith. Zou u uw spambox willen controleren? Wij hebben van een aantal ouders vernomen dat deze mailtjes in de spambox terechtkomen.
Wilt u er ook op letten dat u uw kind zelf moet afmelden in Overblijven met Edith als hij/zij niet overblijft, ook als uw kind ziek is? Niet afmelden betekent BETALEN!
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti