https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 35 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 35

AGENDA
Maandag 14 juni: schoolfotograaf
Donderdag 17 juni: leerlingenraad vergadering
Vrijdag 18 juni: studiedag, alle leerlingen vrij
Dinsdag 29 juni: preadvies groepen 7
 
SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandagmiddag 14 juni komt de schoolfotograaf nog een keer voor groep 7A en de kinderen die ziek waren tijdens het vorige bezoek. Alleen die kinderen komen in aanmerking voor een foto die dag.
 
PREADVIES GROEPEN 7
Op dinsdag 29 juni vinden overdag de preadvies gespreken plaats met de leerlingen en ouders van de groepen 7. Dit preadvies is gebaseerd op de behaalde resultaten tot en met eind groep 7. Hierin worden de CITO toetsen meegenomen, maar ook alle andere voorwaarden voor het bepalen van het advies. De kinderen komen die dag gewoon naar school en worden uit de klas gehaald als we het gesprek (via Teams) gaan voeren.
 
ONGEWENSTE GAST
De afgelopen dagen zijn wij benaderd door ouders dat er een ongewenste gast rond de Leyweg (speeltuin) gezien is. Deze man maakt foto’s en stelt zich ongepast op. Wij hebben direct de politie op de hoogte gesteld en zij pakken dit hoog op.  Wij blijven hierover in contact met de politie. Indien u iets verdachts ziet, meld dit direct bij de politie.
 
MR NOTULEN OP DE SCHOOLAPP
Voortaan kunt u de notulen van de MR vergaderingen op de schoolapp lezen. Ze zijn te vinden onder het kopje 'MR/OR'. In de MR nemen namens de ouders Michiel Thijssen (voorzitter), Richard van den Berg en Annique Bahnmüller deel en uit het team zijn dit Dennis Beij, Jantine Wiersma, Maria Wulffele en Marleen Poleij. Zo'n 6 keer per jaar komen we bij elkaar om te vergaderen over onderwerpen als het Coronabeleid, de begroting van de school en de formatie. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar mpoley@scoh.nl
 
GYM
Tot de zomervakantie hebben de kinderen twee keer per week gym. Het is de bedoeling dat de kinderen op de dagen dat zij gym hebben hun gymkleding en schoenen meenemen. Het kan zijn dat de kinderen buiten gymmen, dit wordt besloten 's ochtends op de dag zelf. Wanneer er buiten gym is, wordt er een briefje op de deur van de gymzaal geplakt, zodat de groepen die om 8.30 beginnen met gym weten dat zij naar het veld moeten. De andere groepen horen van de leerkracht of zij buiten of binnen gym hebben.
  
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburgaanpak “het toilet” centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
– Ik laat het toilet schoon achter
– Ik was mijn handen
– Ik doe het licht uit 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti