weekbrief 34

AGENDA
Maandag 8 juni: heropening basisschool voor alle leerlingen
Donderdag 18 juni: leerlingraadvergadering
Vrijdag 19 juni: studiemiddag team, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Dinsdag 7 juli: opfrisverlof groep 1/2, kleuters vrij
Zaterdag 11 juli: afscheidsmusical groepen 8
Maandag 13 juli: studiedag team, alle leerlingen vrij
Vrijdag 17 juli: alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start zomervakantie

HEROPENING 8 JUNI
Op maandag 8 juni gaan we weer alle dagen open.
 
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) IN TIJDEN VAN CORONA
Naast de leerkrachten en ander personeel van de school vertegenwoordigt de MR ook u als ouders van de leerlingen. De MR heeft in de afgelopen weken veel extra overleg gevoerd met directeur Maria Wulffelé. Ook het protocol voor de komende periode, als de school weer 100% in bedrijf is, is met instemming van de MR tot stand gekomen. Dat is nodig voor een veilige school.
 
EERSTE SCHOOLDAG SCHOOLJAAR 2020/2021
Komend schooljaar starten wij direct op maandag 31 augustus. Normaal gesproken hadden wij altijd de eerste maandag nog een studiedag maar voor volgend schooljaar is dat niet het geval. U kunt hier vast rekening mee houden indien u op vakantie gaat.
 
LEYENBURG ACADEMIE
Helaas is het door alle protocollen rondom het Coronavirus niet mogelijk om de cursussen af te ronden. Iedereen zal een gedeelte van het betaalde geld terugkrijgen. U krijgt hierover nog een aparte mail.
 
GYMLESSEN
Vanaf volgende week worden de gymlessen weer volgens het oorspronkelijk rooster gegeven. Dit doen we zoveel mogelijk buiten. Bij slecht weer zullen we wel gebruik maken van de gymzaal. We douchen niet, maar de kinderen trekken wel hun gymkleren aan. Wilt u eraan denken deze kleren mee te geven.
 
AANWEZIGHEID OUDERS SCHOOLPLEIN/SCHOOL
Wilt u erop letten, dat als u iets komt brengen of ophalen, dat u wacht bij het hek.
Als u ons belt, komen wij naar u toe. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti