Weekbrief 33

AGENDA
Maandag 1 juni: Pinkstervakantie
Maandag 8 juni: heropening school
Donderdag 18 juni: leerlingraadvergadering
Vrijdag 19 juni: studiemiddag vanaf 12.00 uur vrij
 
HEROPENING 8 JUNI
Op 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. Ook de CB Leyenburg en daar zijn wij heel blij mee. Tegelijkertijd brengt het weer volledig opengaan van de scholen ook veel vragen en zorgen met zich mee.
Op dit moment wordt er door het bestuur hard gewerkt aan de nieuwe richtlijnen. Met het team en de MR zijn we in overleg wat dit voor de CB Leyenburg betekent en welke regels wij na 8 juni met elkaar gaan hanteren.
Het is in het belang van de veiligheid van ons allen dat wij strikt alle regels naleven. In de loop van de volgende week wordt u hierover geïnformeerd.  
Heeft u vragen of zorgen dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen
 
ONDERWIJS OP AFSTAND
Op de woensdag is er een verplicht contactmoment via teams met de leerkracht voor de kinderen die op dit moment de hele week niet naar school gaan.
Voor de kinderen die wel naar school komen, is er op woensdag de mogelijkheid om vragen te stellen aan de leerkracht als dit gewenst is. Dit zal na 8 juni ook gaan veranderen, maar daarover volgende week meer.
 
SCHOOL GESLOTEN
Op maandag 1 juni is de school gesloten i.v.m. de tweede pinksterdag. Dinsdag 2 juni is de studiedag komen te vervallen. Dan zijn de kinderen van de groene groep dus welkom.
 
OVERBLIJVEN MET EDITH
Omdat de studiedag van 2 juni niet doorgaat en dit een gewone schooldag is, is het de bedoeling dat u uw kind zelf moet aanmelden in het overblijfsysteem als hij/zij moet overblijven die dag. Dit geldt overigens ook voor de dag waarop de schoolreis gepland stond. Wilt u er ook op letten dat u uw kind zelf moet afmelden als hij/zij niet overblijft? Niet afmelden betekent BETALEN!
 
SCHOOLZWEMMEN
Dit schooljaar gaat groep 5 niet meer schoolzwemmen. Dit heeft te maken met richtlijnen die wij volgen vanuit het SCOH-protocol. In overleg met de medezeggenschapsraad is er besloten dat vanaf schooljaar 2020/2021 er geen gebruik meer gemaakt gaat worden van het schoolzwemmen. Dit vanwege de veiligheid en het aantal kinderen dat niet kan zwemmen. De kinderen krijgen in groep 5 dan ook twee keer in de week gymnastiek.
 
Een heerlijk lang weekend en vriendelijke groeten, mede namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti