Weekbrief 3

AGENDA
Maandag 14 september: museumbezoek groep 8A en 8B
Dinsdag 15 september: Prinsjesdag, alle leerlingen vrij
Woensdag 16 september: jaaropening
Maandag 21 september t/m vrijdag 25 september: schoolkamp Vledder
 
PRINSJESDAG
Dinsdag 15 september is de school gesloten i.v.m. Prinsjesdag.
 
JAAROPENING
Op woensdag 16 september “openen” we het schooljaar met een viering met alle leerlingen (verdeeld in drie groepen). De viering vindt plaats onder schooltijd in de grote gymzaal. In verband met organisatorische reden is de viering op woensdag 16 september i.p.v. op vrijdag 18 september (zoals vermeld staat in de schoolgids en op de kalender).
 
KAMP
Maandag 21 september is het zover: de groepen 8 gaan op kamp. We hebben er allemaal veel zin in en hopen op mooi weer. Helaas is het met de nieuwe website niet mogelijk om een gastenboek te plaatsen. Meester Nafta en Meester Paul zijn druk bezig toch een manier te bedenken om de ouders op de hoogte te houden van onze avonturen op kamp.
 
STUDIEDAGEN 11 NOVEMBER EN 18 NOVEMBER
In de schoolgids staat op 11 november en 18 november een studiedag voor een deel van de school gepland.
 
Op 11 november hebben van de groepen 3 tot en met 8 de A-groepen vrij.
Van de groepen 1-2 zijn de groepen A, B en C vrij.
 
Op 18 november zijn van de groepen 3 tot en met 8 de B- en C-groepen vrij.
Van de groepen 1-2 zijn de D- en E-groepen vrij.
 
We doen dit om de leerkrachten de gelegenheid te geven bij elkaar klassen-bezoeken af te leggen.
 
OOIEVAARSPAS SCANNEN
Het is weer tijd om de ooievaarspas te scannen. Helaas mogen de ouders niet de school in i.v.m. de Coronamaatregelen, daarom kunt u dit jaar de pas aan uw kind meegeven. Als u van tevoren de leerkracht van uw kind ervan op de hoogte stelt dat hij/zij de pas bij zich heeft, dan zorgt Irene van de administratie ervoor dat de passen gescand worden.
 
OVERBLIJVEN MET EDITH
Wij willen u er nog even aan herinneren dat u de overblijfmomenten van uw kind zelf moet aangeven in het systeem. U kunt iedere dag tot 10:00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag.  Als uw kind op een vaste dag overblijft, kunt u deze al voor het gehele jaar vastzetten. Is uw kind ziek en staat het wel aangemeld, moet u het dus zelf afmelden voor 10.00 uur. Doet u dit niet, dan wordt het overblijfmoment in rekening gebracht.
Wij willen u ook vragen regelmatig uw ouderpagina te raadplegen om te kijken of er nog openstaande facturen staan en deze z.s.m. te betalen. Soms kan er om een of andere reden niet automatisch worden afgeschreven. Als er niet betaald wordt, krijgt u de maand erna een mail via Overblijven met Edith. Zou u uw spambox willen controleren? Wij hebben van een aantal ouders vernomen dat deze mailtjes in de spambox terechtkomen.
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staan voor de Leyenburgaanpak “de toiletten” centraal.
We letten extra op de volgende afspraken:
– Ik laat het toilet schoon achter.
– Ik was mijn handen.
– Ik doe het licht uit.

NOODMAATREGELEN BIJ VERKOUDEN EN ZIEKE TEAMLEDEN
De herfst is in aantocht. Het is niet raar en zeker geen reden tot paniek wanneer kinderen en teamleden de komende maanden verkouden zullen worden. Wel wordt er van ons gevraagd om bij Coronagerelateerde klachten niet op school te komen en ons direct te laten testen.
 
Een voorschrift dat wij omwille van de veiligheid van ons allen strikt opvolgen. Een gevolg hiervan is dat er mogelijk de komende maanden veel uitval zal zijn.
Een leerkracht, die thuis is in afwachting van een uitslag van een test, is niet ziek en kan dus ook niet vervangen worden.
 
Bij afwezigheid van een leerkracht zal de school eerst proberen de klas op te vangen door een van de ambulante of parttime collega’s in te zetten. Ook kan het zijn dat de klas verdeeld wordt. Wanneer we de klas niet meer kunnen opvangen, gaan wij over tot het naar huis sturen (of thuis laten blijven) van een klas.
 
Om u niet voor verrassingen te doen komen staan en het aantal thuisblijfmomenten eerlijk over de school te verdelen, blijven klassen thuis volgens het onderstaande roulatieschema. De groepen drie zijn met oog op de zeer gestructureerde weekplanning en nog geringe mate van zelfstandigheid niet meegenomen in het roulatieschema.
 
Ziet u de naam van de klas van uw kind bijvoorbeeld bij 21 september staan, dan betekent dit dat uw kind deze dag mogelijk thuis moet blijven. Dit is dus alleen in geval van afwezigheid van een of meerderen leerkracht(en) en wanneer wij dit niet meer kunnen opvangen. U ontvangt de avond van tevoren of uiterlijk om 7.30 uur van de ochtend van diezelfde dag een pushbericht waarin staat dat uw kind thuisblijft. Ontvangt u dit bericht niet, dan gaat uw kind natuurlijk gewoon naar school.
 
Kinderen die thuis moeten blijven zijn echter niet vrij. De leerkracht van uw kind zorgt dat er opdrachten op Gynzy klaar staan en uw kind krijgt een rooster mee naar huis.
Mocht het u echt niet lukken om uw kind thuis op te vangen dan vragen wij u contact op te nemen met de school en wordt uw kind in een andere klas geplaatst.
Wij zullen van vakantie tot vakantie steeds een nieuw rooster maken.
 
Wij hopen op deze manier ook in deze onzekere periode duidelijkheid te geven en het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.
 
Bedank voor uw medewerking.
 
ROULATIESCHEMA

GROEP 1-2

GROEP 4 TOT EN MET GROEP 8

Dinsdag 15 september is het Prinsjesdag en zijn alle leerlingen vrij.
Vrijdag 9 oktober is een studiedag voor de groepen 1 tot en met 8 en zijn alle kinderen vrij.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti