Weekbrief 29

AGENDA
Maandag 27 april tot vrijdag 8 mei: meivakantie
 
VIJFDE WEEK SCHOOLSLUITING
Vanaf afgelopen week hebben alle kinderen contact via TEAMS  met de leerkracht(en). Bij sommige momenten gaat het de ene keer wat beter dan de andere. Het is wel fijn om zo toch contact met elkaar te hebben. We willen verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van dit contactmoment!!!
We willen nogmaals benadrukken dat het werken op Gynzy verplicht is voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. Neem contact op met de leerkracht als dit niet lukt.
 
NIEUWS OVER DE INTELLIGENTE LOCKDOWN
Volgende week komt de regering na overleg met het RIMV met de maatregelen voor na 28 april. Zodra er meer duidelijkheid is over de opening van de scholen, laten wij u dat weten.
 
VERVANGING TIJDENS ZWANGERSCHAPSVERLOF
Vanaf deze week is onze gymjuf juf Mijke Nieuwenhuijse met zwangerschapsverlof. Op het moment dat de scholen weer opengaan wordt zij vervangen door juf Puk Hoogkamer. Zij komt vier dagen in de week gym geven aan de groepen 3 t/m 8.
Na de meivakantie gaan juf Lisette Brehm (3A) en juf Raïssa de Groot (8B) beiden ook met zwangerschapsverlof. Juf Lisette wordt vervangen door meester Roy van Egmond die vier dagen voor de groep komt en juf Lucia Dalger blijft een dag daar werken. Juf Raïssa wordt vervangen door onze eigen juf Veerle Vis. Zij is nu de leerkracht van groep 7C maar door de samenvoeging van drie groepen zeven tot twee groepen zeven (na de meivakantie) wordt juf Veerle tot de zomervakantie de juf van groep 8B.
Meester Paul Knoester blijft de meester van groep 7A en juf Iris Ruchti en meester Peter Groen zijn de leerkrachten van 7B.
 
KONINGSSPELEN
Vrijdag 24 april zouden de koningsspelen op school plaatsvinden. De leerlingen volgen nu het programma thuis. Wij wensen ook in deze rare periode iedereen leuke koningsspelen toe.
 
NIEUWE WEBSITE
Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt aan onze nieuwe website en vanaf 1 mei zal deze online te vinden zijn. Het adres zal hetzelfde blijven: www.leyenburgschool.nl. Met de komst van de nieuwe website vervalt voor ons de mogelijkheid om de weekbrief digitaal naar uw mailbox te versturen. De komende weken, tot 1 mei, krijgt u de weekbrief nog wel in uw mailbox. De weekbrief wordt elke week op de website geplaatst (nu nog op onze huidige website en vanaf 1 mei op de nieuwe website) en op onze schoolapp. Zodra de weekbrief op de schoolapp geplaatst wordt, ontvangt u een pushbericht.
 
Een fijn weekend mede namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti