Weekbrief 28

AGENDA
Maandag 13 april tweede paasdag.
 
VIERDE WEEK VAN DE SCHOOLSLUITING
De vierde week ligt inmiddels achter ons. Wij willen de ouders een groot compliment geven voor de ondersteuning van de eigen kinderen bij het lesgeven thuis! Wij horen en zien dat (bijna) alle kinderen goed aan het werk zijn! Wij realiseren ons ook dat niet alles haalbaar is bij het thuis werken en dat is ook prima. Nu wel elke dag verplicht op Gynzy werken! Vanaf afgelopen woensdag is er voor de groepen 5 tot en met 8 een video/vraaguurtje met de leerkracht(en). Dit gaan we vanaf volgende week uitbreiden voor de andere groepen. Vooral gezond blijven is het belangrijkste nu!
 
NIEUWE WEBSITE
Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt aan onze nieuwe website en vanaf 1 mei zal deze online te vinden zijn. Het adres zal hetzelfde blijven: www.leyenburgschool.nl
Met de komst van de nieuwe website vervalt voor ons de mogelijkheid om de weekbrief digitaal naar uw mailbox te versturen. De komende weken, tot 1 mei, krijgt u de weekbrief nog wel in uw mailbox. De weekbrief wordt elke week op de website geplaatst (nu nog op onze huidige website en vanaf 1 mei op de nieuwe website) en op onze schoolapp. Zodra de weekbrief op de schoolapp geplaatst wordt, ontvangt u een pushbericht.
 
SPORTDAGEN EN SCHOOLREIZEN
De sportdagen voor alle leerlingen worden doorgeschoven naar volgend schooljaar. De schoolreizen komen ook te vervallen. In overleg met de ouderraad hebben we besloten dat het geld, dat al binnen is gekomen voor deze dagen, overgezet wordt naar volgend schooljaar. De ouders die dus nu al hebben betaald, hoeven volgend schooljaar niet meer te betalen. Voor de leerlingen uit groep 8 gaan we een alternatief bedenken voor een invulling van een afsluitende CBL-dag.
 
BOUW
Helaas is het niet mogelijk om de toetsen van BOUW op afstand af te nemen. Blijft u vooral lezen met uw kind en het aangeleverde werk doen. Zodra de school open is, zullen wij zo snel mogelijk de bouwtoetsen afnemen. Als er gelezen blijft worden, gaat de leesontwikkeling door en daar gaat het tenslotte om.
 
AFMELDEN OVERBLIJF
Nu wij weten dat de school langer dicht blijft, willen wij u erop attenderen dat wanneer uw kind geen gebruik maakt van de overblijf, u zelf uw kind moet afmelden bij ‘Overblijven met Edith’.
Niet afmelden betekent dat u moet betalen.
 
HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN TIJDENS DE SCHOOLSLUITING
Ouders mogen NIET de school in bij het halen en brengen van kinderen. Dit in verband met uw en onze veiligheid. Alvast dank voor de medewerking!
 
Fijne paasdagen en blijf gezond!
 
Hartelijke groet, mede namens het team,
Maria Wulffele
Karin Simonetti