https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 27 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 27

AGENDA
Donderdag 1 april: paasviering/ continurooster tot 14.00 uur
Donderdag 1 april: rapport mee
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april: paasvakantie
Dinsdag 6 april: oudermiddag/avond groepen 1,2,4,5,6, en 7
Donderdag 8 april: oudermiddag/avond groepen 1,2,4,5,6 en 7
Dinsdag 13 april: oudermiddag/avond groep 3
Donderdag 15 april: oudermiddag/avond groep 3
Maandag 19 april t/m dinsdag 22 april: Centrale Eindtoets groep 8
Vrijdag 23 april: Koningsspelen
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: meivakantie
 
PAASVIERING
Op donderdag 1 april vieren we Pasen op school. We starten met een paasontbijt en daarna is er een online paasviering. De kinderen moeten voor het ontbijt een bord (voorzien van naam) en bestek meebrengen. Indien de kinderen een gekookt ei willen, mogen ze dit zelf meebrengen die ochtend. De kinderen mogen deze dag in een pyjama of onesie naar school komen. Voor de kleuters is een pyjama misschien handiger in verband met het gemakkelijk naar de wc gaan. Na het eten kunnen de kinderen zich omkleden in gewone kleding.
Deze dag is er een continurooster tot 14.00 uur. Alle leerlingen moeten deze dag (kosteloos) overblijven. De kinderen moeten wel zelf voor overblijfeten zorgen.
We willen de ouderraad hartelijk bedanken voor het regelen en betalen van dit ontbijt!
 
BEZUINIGINGEN I.V.M. CORONA
De maatregelen rondom Corona hebben een flinke aanslag op ons budget gedaan. Zo moesten we flink veel handgel, papieren doekjes en spatschermen aanschaffen. Er is daarom besloten om te bezuinigen op andere vaste kosten zoals wc-papier. Vanaf aanstaande donderdag vragen wij de kinderen om zelf een wc-rol mee naar school te nemen. Er worden plastic bakken in de klas gezet waar ze in kunnen. Wilt u daarom aan de binnenkant van het rolletje met stift de voornaam van uw kind zetten? We hopen op uw begrip en medewerking.
 
GEEN SPORTDAG
Op het jaarrooster staat op 15 april een sportdag gepland voor de groepen 5 t/m 8. In verband met de maatregelen kunnen we deze helaas niet laten doorgaan. Op vrijdag 23 april zijn de jaarlijkse koningsspelen. Wij gaan daar in aangepaste vorm aan deelnemen. Dit wordt dan een sportieve koningsdag.
  
ONLINE LES
De afgelopen weken is het voorgekomen dat er vanwege een besmetting een klas in quarantaine moest. We schakelen dan direct over op online-onderwijs om de lessen zo veel mogelijk goed te laten doorgaan.
Voor de kinderen die geen device hebben, is het altijd mogelijk om er een van school te lenen. U moet dan even contact met ons opnemen.
 
SNOTTEBELLENBELEID EN TESTEN
Er zijn nog steeds veel vragen over wanneer kinderen nu wel of niet naar school mogen komen en wanneer kinderen getest moeten worden. We hebben de nieuwsbrief van de GGD in de schoolapp geplaatst. Hier staat duidelijk beschreven wanneer kinderen thuis moeten blijven en hoe het testen verloopt.
 
VANUIT DE LEERLINGENRAAD
In de vergadering van de leerlingenraad is uitgebreid gesproken over de maatregelen op school i.v.m. Corona. De leerlingen waren zeer positief over het halen en brengen van de kinderen en het gebruik van alle ingangen. Wel maken zij zich zorgen om de ouders. Deze staan te lang bij elkaar en dragen (meestal) geen mondkapje. Een verzoek vanuit de leerlingenraad om met deze zaken rekening te houden bij het halen en brengen.
 
BLIKJES EN KOOLZUURHOUDENDE DRANKEN
We zien in verschillende groepen dat kinderen soms blikjes en/of koolzuurhoudende dranken meenemen naar school. Dit is niet de bedoeling. Onze afspraak is dat kinderen een pakje drinken, flesje water of beker met een niet-koolzuurhoudende drank mee naar school mogen nemen. Het liefst zien we deze bekers gevuld met water natuurlijk 😊.
Mocht uw kind toch een blikje of een koolzuurhoudend drankje meenemen, vragen wij hem/haar deze ongeopend weer terug in de tas te stoppen.
 
LEYENBURAANPAK
De komende week staat er voor de Leyenburgaanpak “het toilet “centraal. We letten op de volgende afspraken:
– Ik laat het toilet schoon achter
– Ik was mijn handen
– Ik doe het licht uit 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti
  
REMINDER