Weekbrief 27

AGENDA
10 april: Goede Vrijdag
13 april: Tweede paasdag
 
DE DERDE WEEK VAN DE SCHOOLSLUITING
We hebben nu drie weken schoolsluiting achter de rug. Afgelopen dinsdag hebben we te horen gekregen dat we nog zeker drie weken voor de boeg hebben. Dit bericht werd al verwacht, maar toch voor ons allen een flinke tegenvaller.
Ook de komende weken doen we ons uiterste best om de leerlingen thuis zo goed mogelijk te ondersteunen. Maandag ligt er voor alle leerlingen een pakketje werk klaar op school. De tijden, waarop dit kan worden opgehaald, volgen in deze weekbrief.
Via de mail ontvangt u een bericht waarin we u informeren over onze aanpak voor de komende periode.
 
WERK OPHALEN VOOR DE KOMENDE DRIE WEKEN
Voor alle leerlingen ligt er een pakketje werk klaar.
Maandag 6 april 2020 is er gelegenheid voor de groepen 1 tot en met 8 om dit werk op te komen halen. Komt u aub met 1 persoon per leerling de school in. Er is op dat moment geen mogelijkheid voor een gesprek, het stellen van vragen of instructie. 

Op onderstaande momenten worden de volgende groepen verwacht: 
9.00-10.00 uur: groepen 1/2 A, 1/2F, 3 en 6
10.00-11.00 uur: groepen 1/2B, 1/2E, 4 en 7
11.00-12.00 uur: groepen 1/2 C, 1/2D, 5 en 8
De groepen 3 t/m 8 gaan het pakket ophalen in de eigen groep. Voor alle kleutergroepen staan de leerkrachten op het schoolplein waar een kopieerpakket en een knutselpakket klaarligt.
Het knutselpakket is voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 en is ter beschikking gesteld door de ouderraad van CB Leyenburg!
 
Van 12.00 uur tot 15.00 uur is er de mogelijkheid om materialen op te halen als dit in de ochtend niet is gelukt. 
Groepen 1/2A, 1/2B, 1/2 C, 3,4,5 graag via ingang A
Groepen 1/2D, 1/2E, 1/2 F, 6,7,8 graag via ingang B
 
HERINNERING BETALINGEN OVERBLIJVEN MET EDITH
Op 10 maart jl. heeft een aantal ouders een mail ontvangen over de betaling van de overblijf. Daarin hebben wij aangegeven dat er nog openstaande facturen zijn; die moeten dus nog betaald worden voor 10 april. U kunt zelf in ‘Overblijven met Edith’ zien om welke facturen het gaat. Misschien is de mail in uw spam gekomen en heeft u deze nog niet gelezen.
 
AFMELDEN OVERBLIJF
Nu wij weten dat de school langer dicht blijft, willen wij u erop attenderen dat wanneer uw kind geen gebruik maakt van de overblijf, u zelf uw kind moet afmelden bij ‘Overblijven met Edith’.
Niet afmelden betekent nog steeds dat u moet betalen.
 
Wij wensen u voor de komende periode veel sterkte en gezondheid toe.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti