Weekbrief 26

AGENDA
Geen activiteiten in de komende twee weken.
 
TWEEDE WEEK THUIS VANWEGE CORONA
De kinderen zijn nu al voor de tweede week thuis aan het werk. We krijgen gelukkig heel veel positieve berichten van de kinderen en hun ouders. Het is belangrijk om contact met elkaar te hebben en te houden. We krijgen vele foto’s en berichtjes van bijna alle kinderen. Dat is heel fijn! De kinderen die naar school komen, waarvan de ouders een vitaal beroep hebben, moeten wel zelf het pakket werk meebrengen. We benadrukken nogmaals dat wij geen lesgeven, maar alleen opvangen!
 
KINDEREN WAARSCHIJNLIJK LANGER THUIS
Het kabinet besluit dinsdag hoe het na 6 april verder gaat op de scholen. Alles is nog onzeker, maar wij bereiden ons ondertussen vast voor op een langere schoolsluiting. Het thuisonderwijs zal structurelere vormen gaan aannemen en er zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.
 
DIGITALE MIDDELEN
Via de mail heeft u een link ontvangen naar een enquête over digitale middelen voor de leerlingen. In de huidige situatie is het van belang dat ieder kind gebruik kan maken van digitale middelen om het onderwijs op afstand te kunnen blijven volgen. Om deze reden inventariseren we de behoeften en worden er op bestuursniveau waar nodig maatregelen getroffen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
RICHTLIJNEN OPVANG KINDEREN UIT GEZINNEN MET ZIEKE GEZINSLEDEN
De richtlijn van het kabinet is als volgt (bron NOS): 
'Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Uitgezonderd zijn mensen met een 'cruciaal' beroep.' 
 
In het geval van een ziek gezinslid is het dus altijd van belang om te weten of dit iemand met koorts betreft: 
Heeft het zieke gezinslid koorts? 

 • Ja: In dit geval blijven alle kinderen thuis. Ook de kinderen van ouders met een cruciaal beroep.  
 • Nee: In dat geval kunnen de kinderen naar de opvang op de (peuter)school. 

Heeft het zieke gezinslid geen koorts? Dan gelden de volgende uitgangspunten: 

 • Als de kinderen geheel klachtenvrij zijn mogen zij wel worden opgevangen op de (peuter)school.
 • Als de kinderen klachten hebben (verkouden met of zonder verhoging) dan mogen zij niet worden opgevangen op de (peuter)school.

Dit betekent dus dat de opvang van meerdere kinderen in een gezin kan verschillen.
 
INFORMATIE OVER BOUW
Fijn dat er leerlingen zijn die thuis actief met BOUW verder zijn gegaan. Nu komen er verzoeken van ouders voor de afname van de toets, zodat een leerling weer verder kan. Lexima heeft een stappenplan naar de scholen gestuurd om een toets af te nemen op afstand. Momenteel bekijken we of dit haalbaar is voor ons en voor u. U hoort hier binnenkort meer over. Leerlingen kunnen wel herhalen met BOUW, oefenen op Gynzy en blijven lezen!
 
ZIEKE COLLEGA’S
Binnen ons leerkrachten team van Leyenburg zijn helaas ook meerdere zieke collega’s. Het kan dus gebeuren dat er niet heel actief gereageerd wordt op de berichten en foto’s van de kinderen. Onze excuses hiervoor maar de desbetreffende leerkracht is hier dan niet toe in staat.
 
SAMENVOEGING GROEP 7 
Om zoveel mogelijk kwaliteit te kunnen blijven bieden, hebben we besloten de huidige drie groepen 7 samen te voegen tot twee groepen.
Wij verkiezen deze maatregel boven het veelvuldig inhuren van leerkrachten via een uitzendbureau, leerlingen vaker verdelen/naar huis sturen of structureel minder lestijd bieden. De voorbereidingen voor het samenvoegen zijn inmiddels van start gegaan. Na de meivakantie worden de groepen daadwerkelijk samengevoegd.
 
Tot slot wensen wij u en uw gezin heel veel sterkte en gezondheid toe voor de komende periode.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti
 
 

INGEZONDEN
 
Beste ouders/verzorgers,
 
Onze leerlingen, zoals alle kinderen van de basisscholen in Nederland, zitten op dit moment thuis. Om deze tijd zo nuttig mogelijk door te komen bestaat de mogelijkheid om een typetraining te gaan doen. Onze leverancier van typetrainingen doet op verzoek van een aantal scholen een “thuistype-aanbieding” aan leerlingen van basisscholen waaronder aan onze school. De aanbieding houdt het volgende in;

 • Uw kind schrijft zich in via de site van House of Typing. (www.thehouseoftyping.nl/inschrijven) waarbij u dan de code CORO 14140 invult.
 • Op deze site vindt u ook informatie over het typeprogramma.
 • U betaalt een aangepast cursusbedrag van €50,00. Het is mogelijk om dit bedrag in (12) termijnen te voldoen.
 • Uw kind gaat dezelfde dag een welkommail krijgen met haar/zijn inlogcodes en kan aan de slag.
 • De leerlingen van onze school zullen de komende weken zoveel mogelijk “real-time” begeleid worden, hetgeen betekent dat zij op een vraag of opmerking, binnen het typepakket per direct, of binnen enkele minuten een reactie van hun docent krijgen. Ook in het weekeinde zullen de kinderen begeleid worden. Dan krijgen zij altijd dezelfde dag een reactie op hun berichten.
 • De kinderen krijgen tot een jaar de tijd om hun training succesvol af te sluiten. Na het voltooien van de laatste eindtest, zal het typecertificaat opgestuurd worden naar het huisadres.
 • Elke week gaat een mail naar de leerling over wat is bereikt in de week daarvoor. U, als ouder, krijgt elke twee weken een voortgangsmail.
 • Het is ook voor ouders, broertjes en/of zusjes mogelijk om van deze aanbieding gebruik te maken. Iedereen (ook de volwassenen) gaat de jeugdversie van het programma krijgen.

NB: De site waarop u inschrijft is de twee laatste dagen zwaarbelast. Het kan zijn dat u een foutmelding krijgt. Maakt u zich geen zorgen, uw inschrijving is wel ontvangen.
 
Ik hoop dat u deze aanbieding waardeert en dat veel kinderen deze “vreemde tijd” gaan benutten om typevaardig te worden.
 
Met vriendelijke groet,
Veerle Vis