Weekbrief 25

AGENDA:
Geen activiteiten in de komende twee weken
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Het zijn bijzondere dagen. Wij danken u voor uw begrip en uw woorden van dank. Wij beseffen dat u thuis ook vaak in een lastige situatie zit met werk, verplichtingen en nu ook de kinderen die gestimuleerd moeten worden om aan het werk te gaan. 
Wij doen er als team alles aan om dit zo goed mogelijk te begeleiden, maar kunnen niet zonder de inzet van de kinderen en zonder uw steun. Meer dan ooit beseffen we: “Groeien doen we samen”. 
Wij wensen iedereen gezondheid en veel sterkte toe in deze uitzonderlijke tijden en wij hopen u en de kinderen snel weer te ontmoeten. 
Wij blijven natuurlijk bereikbaar voor vragen. 
 
OVERBLIJF 
Nogmaals willen wij u erop attenderen dat wanneer uw kind geen gebruik maakt van de overblijf, u zelf uw kind moet afmelden bij Overblijven met Edith. Er staan nog veel kinderen aangemeld die geen gebruik maken van de overblijf. Niet afmelden betekent dus: betalen.
 
BERICHT VAN THUIS
Wij vinden het fijn om te horen hoe het met de kinderen gaat. Berichtjes en foto’s van hoe het nu thuis gaat, worden door ons enorm gewaardeerd.
 
CITO EINDTOETS 
U zult inmiddels hebben vernomen dat minister Slob heeft besloten de Centrale Eindtoets voor groep 8 te schrappen.
 
In een brief aan de kamer staat het volgende:
De corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het basisonderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit vergt op dit moment alle energie van scholen. Daarom heb ik besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8. Dit is een ingrijpend besluit, dat ik niet licht heb genomen.
Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school.
 
OPVANG OP SCHOOL 
Wanneer een ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, kunnen ouders aanspraak  maken op opvang als er geen andere opvang mogelijk is. Het team van de Leyenburg wordt geacht zoveel mogelijk thuis te werken. We zorgen er elke dag voor dat er voldoende mensen zijn om de kinderen op te vangen.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti

Ingezonden: 
 
Beste docent,
 
Florence is begonnen met een kaarten- en tekeningenactie voor alle bewoners en cliënten van Florence. We vertellen u hier graag meer over en willen vragen of u meedoet.
 
Wat houdt de actie in?
We vragen aan iedereen met een warm hart een mooie kaart of tekening te sturen. We verzamelen alle inzendingen op één centrale plek. Vervolgens verspreiden we die onder al onze cliënten. Natuurlijk gebeurt dit volgens de gestelde veiligheidsmaatregelen. We doen er alles aan om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
 
Waarom deze actie?
Onze bewoners én thuiszorgcliënten zijn op moment behoorlijk geïsoleerd van de buitenwereld. Naasten kunnen hen niet opzoeken en alle groepsactiviteiten zijn geannuleerd. Zij verdienen natuurlijk wel de nodige warme aandacht! En dat gaan wij regelen samen met jullie. Door kaarten en tekeningen te sturen, krijgen alle cliënten mooie en positieve berichten. Die zullen hen de dag doorhelpen. We weten zeker dat alle inzendingen bij menigeen een glimlach op het gezicht tovert.
 
Wat vragen we aan u?
We willen vragen of u aan deze actie mee wilt doen. Niet alleen door zelf een kaart te sturen, maar ook door dit bericht verder te verspreiden onder uw medewerkers en leerlingen. Wij hopen dat zoveel mogelijk basisschoolleerlingen hun creativiteit zullen inzetten om onze cliënten te verrassen met positieve kaarten en tekeningen. Meedoen is eenvoudig. De tekeningen en kaarten kunnen kosteloos worden opgestuurd naar:
Florence
t.a.v. Kaartenactie
Antwoordnummer 30
2280 WC Rijswijk
 
Meer informatie
We bedanken u voor uw aandacht en hopen op uw medewerking! Heeft u nog vragen?
Dan kunt u deze stellen aan:
Frances Schreuders via frances.schreuders@florence.nl  of 06-39851204 of aan Lieke de Liefde via lieke.de.liefde@florence.nl of 06-39850239.
 
Met vriendelijke groet,
Frances Schreuders en Lieke de Liefde