https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 24 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 24

AGENDA
Woensdag 24 maart: opfrisverlof groep 1/ 2, kleuters vrij
Donderdag 1 april: paasviering, continurooster
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april: paasvakantie

 
Beste ouders, verzorgers,
 
Deze week konden de leerlingen weer elke dag naar school. Hier zijn we allemaal erg blij mee. Gym gaat nog niet door in de gymzaal; dit doen we alleen buiten als het niet te koud is en niet regent.
 
We experimenteren met online muzieklessen, omdat de muziekjuffen nog niet op school kunnen komen. Het eerste experiment was een succes.
Volgende week zal ook de plusklas weer van start gaan. In de klas zitten alleen kinderen van dezelfde jaargroep en tussen de verschillende klassen onderling en tot de leerkracht wordt strikt anderhalve meter afstand gehouden.
 
Ook de bijlessen worden weer volop gegeven. Deze groepjes zijn zo klein, dat ook
hier het afstand houden goed gaat.
Volgende week beginnen we met het afnemen van de toetsen. In de volgende weekbrief zullen ook de datums van de rapportgesprekken worden vermeld.
Wanneer een leerling thuis moet blijven, maar de klas zelf niet in quarantaine moet, lukt het ons niet om online les te geven, omdat de leerkracht voor de klas staat.
 
Natuurlijk hopen we dat het allemaal goed blijft gaan, maar mocht er toch een besmetting plaatsvinden dan schakelen we zo snel mogelijk over naar onderwijs op afstand.
 
Mocht het de klas van uw kind betreffen, dan doen wij ons uiterste best u zo snel mogelijk te informeren. Dit zal de avond van tevoren voor 22.00 uur zijn en in uiterste gevallen in de ochtend rond 7.15 uur. U krijgt dan een pushbericht op uw telefoon en een mail in uw mailbox.
 
De andere gezinsleden mogen (als het geen besmetting betreft, maar slechts een quarantaine) wel naar school.
Wanneer er een besmetting plaatsvindt, worden gegevens (naam en telefoonnummer) van de kinderen uit dezelfde klas met de GGD gedeeld. Hier is geen toestemming van de ouder voor nodig.
  
REGELS VOOR ONDERWIJS OP AFSTAND
Net zoals in de klas horen er ook bij lesgeven op afstand regels en afspraken. De algemene gedragsregels videobellen zijn te vinden op de website en in de schoolapp bij protocollen. Specifieke afspraken worden door de leerkracht zelf gemaakt.
 
EVEN VOORSTELLEN
 
DE GEZONDE SCHOOL
Ik zal mezelf even voorstellen, mijn naam is Lisanne Sosef (22 jaar) en ik kom uit Delft. Ik ben een 3e jaar student Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen, koken en creatief bezig te zijn. Misschien kennen sommige mij al door mijn stage vorig jaar bij de peuters, waarbij ik een gezond traktatieboek en leerthema heb opgezet. Dit keer zal ik tijdens mijn stage op de basisschool een onderzoek gaan doen hoe wij samen de gezondheid kunnen bevorderen van de leerlingen. Basisschool Leyenburg is namelijk in het verleden al bezig geweest om het certificaat van gezonde voeding te behalen en willen dit graag uitbreiden met meer themacertificaten voor een gezonde school!
Mochten jullie aanvullende ideeën hebben voor mijn onderzoek, dan sta ik daar uiteraard voor open! Ideeën of aan/opmerkingen kunnen worden gemaild naar: leyenburg@scoh.nl
 
LOGOPEDIE
Per 1 april is er een logopediste werkzaam zijn in de Leyenburgschool.
 
Beste ouders en kinderen van de Leyenburgschool,
Ik wil mijzelf graag voorstellen. Ik ben Paula en kom op de Leyenburgschool werken.
Sinds 2004 ben ik afgestudeerd als logopedist en ik heb in de afgelopen jaren veel met kinderen gewerkt. Per 1 maart zal ik starten bij Logopediepraktijk de Schilderwijk. Ik zal ook twee dagen aanwezig zijn bij jullie op school om logopedie behandelingen te geven.
 
Maar wat doet een logopedist? Ik zal het kort uitleggen: Een logopedist onderzoekt en behandelt kinderen die problemen ervaren met de stem, die hees of schor is of door te luid of te zacht spreken, veel schreeuwen of door ander stemmisbruik. Ook behandelt een logopedist kinderen die moeite hebben met de uitspraak van klanken, slissen, stotteren, te snel of te langzaam praten of binnensmonds praten. Maar ook als uw kind moeite heeft met het begrijpen van taal, weinig woorden kent, korte of kromme zinnen maakt of zich moeilijk kan uitdrukken, dan kunnen wij uw kind onderzoeken en indien nodig behandelen. Het kan ook zijn dat uw kind een slappe tong-  en mondmotoriek heeft of vaak met de mond open zit, moeite heeft met eten en drinken of dat uw kind een zwakke luisterhouding heeft en/ of opdrachten niet goed kan onthouden. Maar ook als er problemen zijn met het discrimineren (onderscheiden) van klanken of woorden moeilijk kan opdelen in losse klanken of juist met het plakken van klanken aan elkaar, omdat dit belangrijk is ter ondersteuning van de leesontwikkeling. Of als uw kind moeite heeft met het begrijpen van teksten. Dan kan een logopedist hulp bieden.
 
Als u nu bij het bovenstaande denkt: “Dat herken ik!”, hoe kunt u uw kind dan aanmelden bij een logopedist? Als u of de leerkracht denkt dat uw kind baat heeft bij logopedie, dan heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. De leerkrachten zijn in het bezit van een signaleringslijst die kan worden gebruikt bij het gesprek met de huisarts. U legt hiermee uit aan de huisarts waar uw kind last van heeft en waarom u denkt dat logopedie goed is voor uw kind. Nadat u een verwijzing heeft, kunt u contact met mij opnemen via de telefoon of per mail en een afspraak inplannen voor een intake.
 
Zolang de lockdown geldt, zal de intake en het onderzoek op de praktijk plaatsvinden. Nadien is het mogelijk om de behandeling online te laten plaatsvinden. Zodra de maatregelen weer versoepelen en externen weer aanwezig mogen zijn, zal de behandeling op school plaatsvinden.
Wij hebben een contract met de meeste zorgverzekeraars afgesloten. Op de site https://www.logopedie-denhaag.nl kunt u terugvinden met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben. Deze zorgverzekeraars vergoeden volledig de logopedische behandeling van uw kind bij ons. Wanneer u een restitutiepolis heeft, heeft dat als voordeel, dat de behandeling áltijd volledig wordt vergoed, ongeacht welke zorgverzekeraar u heeft.
 
Als u nog vragen heeft of u wilt eerst overleggen, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt dan via de mail contact met mij opnemen paula@logopedie-denhaag.nl Of via het volgende telefoonnummer:
Paula 06 83637490 of bel Marijke 06 45728627
Tot ziens op de Leyenburgschool of in de praktijk!
 
Vriendelijke groeten,
Team Logopediepraktijk Schilderswijk, Paula
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburgaanpak “algemeen” centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
Ik ben beleefd en spreek met twee woorden
Ik wacht tot ik aan de beurt ben
Ik houd het materiaal en het meubilair netjes
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti

INGEZONDEN