Weekbrief 24

AGENDA
Maandag 16 maart: start speelgoedbeurs
Woensdag 18 maart: studiedag groep 1 t/m 4 (deze leerlingen zijn vrij)
Donderdag 19 maart: MR-vergadering
Woensdag 25 maart: gekke woensdag
 
BEGROETEN ZONDER AANRAKEN
Het kabinet heeft besloten een nieuwe Corona maatregel te nemen: we schudden even geen handen in Nederland. Dit staat nu ook zo op de website van het RIVM. Wij volgen als school deze lijn van het RIVM. De afspraak in school is “’begroeten zonder aanraken”’. Dit geldt voor ouders, leerlingen en bezoekkers van onze school. Indien er verdere aanpassingen komen, laten wij u dat weten.
 
UITSTAPJES GAAN NIET DOOR
Alle uitstapjes die voor komende week op de agenda stonden zijn afgezegd en gaan niet door. Ook zal er geen schoolzwemmen zijn.
 
DEURBELEID
De ouders van de kleuters kunnen hun kind in de klas brengen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 moeten zelfstandig naar de klas komen.
 
NIEUWE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER IRMA KUIJPERS
Vanaf 1 maart 2020 ben ik als schoolmaatschappelijk werker gekoppeld aan de Leyenburgschool. Mijn naam is Irma Kuijpers en maandag zal mijn vaste werkdag zijn op de Leyenburgschool. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
 
Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
 
PROJECT SPEELGOEDBEURS DEN HAAG
Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart gaan we ons met de school inzetten voor ‘Speelgoedbeurs Den Haag’. (www.speelgoedbeursdenhaag.nl)
Speelgoedbeurs Den Haag verzamelt en biedt speelgoed aan voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar met een Ooievaarspas van de gemeentes Den Haag, Rijswijk en Voorburg/Leidschendam.
Ouders/verzorgers/grootouders kunnen twee keer per jaar voor de kinderen cadeaus komen uitzoeken.
 
Het is de bedoeling dat we in die twee weken met de kinderen speelgoed gaan inzamelen om te doneren aan de speelgoedbeurs. Kinderen mogen van thuis iets van speelgoed meenemen wat ze weg willen geven. Dit kunnen ze in hun eigen klas inleveren.
Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten bij het kiezen van het speelgoed dat weg gegeven gaat worden:

  • 1 of een klein aantal stukken speelgoed doneren per kind is voldoende.
  • Het speelgoed moet nog in goede staat zijn, dus niet kapot of vies.
  • Puzzels, spellen en dvd’s moeten nog in de originele doos zitten en compleet zijn. 
  • Er mag geen speelgoed worden gedoneerd wat te maken heeft met geweld, zoals wapens of pistolen.
  • De speelgoedbeurs heeft al veel knuffels, dus als er iets anders is om weg te geven, dan graag.
  • Ze zijn extra blij met speelgoed voor wat oudere kinderen (boven de 8), omdat ze dat weinig binnen krijgen.

We hopen dat we samen een mooie donatie kunnen doen aan de Speelgoedbeurs!
 
WISSELING LEERKRACHTEN
Per 1 april gaat er een interne wisseling plaatsvinden. Juf Elize Willebrands gaat op maandag, woensdag en vrijdag werken in groep 3B. Zij gaat dit samen doen met meester Ajay doen die nu al vier dagen voor de groep staat. Juf Elize werkt op dit moment elke vrijdag in groep 1/2 F dus daar stopt zij. Zij wordt vervangen op maandag door juf Sandra van der Zwan. Juf Crina van Hemsbergen werkt dan van dinsdag t/m vrijdag in groep 1/2 F.
 
EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS
Graag willen wij u vragen om mee te werken aan een onderzoek en daarvoor een (korte) online enquête in te vullen. U heeft als ouder of verzorger een belangrijke rol als het gaat om passend onderwijs. Daarom willen we graag van u weten wat u vindt van passend onderwijs. Uw mening is belangrijk voor het verbeteren van passend onderwijs in de regio Haaglanden en dus voor uw kind. Het invullen van de online enquête kost vijf tot tien minuten en u zou ons er echt mee helpen! 
Uw antwoorden zijn volstrekt vertrouwelijk. Niemand (dus ook niemand op school) krijgt inzage in uw antwoorden. U kunt dus echt zeggen wat u vindt. 
 
https://duomarketresearch.su.datacoll.net/nq.cfm?q=474C5339-E5F7-49BF-AAB1-9758083AE493
 
Als u vragen hebt, kunt u terecht bij Eric Elphick van het bureau DUO Onderwijsonderzoek & Advies: e.elphick@duo-onderwijsonderzoek.nl of 030 – 2631080. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
LEYENBURGAANPAK 
De komende week staan voor de Leyenburgaanpak “Algemeen” centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
 
– Ik ben beleefd en spreek met twee woorden.
– Ik wacht tot ik aan de beurt ben.
– Ik houd het materiaal en het meubilair netjes
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti
 
Ingezonden;
(stukje van Judith Venderbos)