https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 23 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 23

AGENDA
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari: voorjaarsvakantie
Donderdag 4 maart: leerlingenraadvergadering
Woensdag 24 maart: opfrisverlof groep 1/ 2; kleuters vrij
 
VOORJAARSVAKANTIE
Volgende week is de school gesloten in verband met de voorjaarsvakantie.
 
PLUS KLAS
Per 1 maart starten we weer met de plusklas. De plusklas is er voor kinderen die meer begaafd zijn en extra uitdaging nodig hebben, meer dan in de groep wordt aangeboden.
 
Juf Kitty Visser gaat samen met dhr. van den Berg (MR-lid en ouder van een van onze leerlingen) op donderdag de plusklas verzorgen. Kinderen, die voor deze klas in aanmerking komen, worden persoonlijk uitgenodigd.
Juf Esther Haasbroek blijft in groep 6B en vanaf 1 maart dus ook op donderdag.
 
HALEN, BRENGEN EN  GROEP 1F
Ouders wordt dringend verzocht het halen en brengen zo kort mogelijk te houden en een mondkapje te dragen bij het halen en brengen. Kinderen worden door één ouder gebracht. Kinderen uit de hogere groepen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
Op 1 maart komen de kinderen van onze nieuwe F-groep ook naar school. Zij verzamelen op het plein aan de Edamstraat bij de duikstang voor de kamer van juf Maria. Daar staat juf Sunita de kinderen op te wachten.
 
STUDIEDAGEN 17 EN 24 MAART
Op de planning van dit schooljaar staat dat er op 17 en 24 maart een studiedag/opfrisverlof is. De studiedag van 17 maart vervalt. Op deze dag komen alle kinderen gewoon naar school. Op 24 maart is er wel opfrisverlof. Dit keer doen we dat niet met ouders (vanwege de maatregelen betreffende Corona) maar ons schoonmaakbedrijf komt dit doen in de kleutergroepen.
 
Een fijne voorjaarsvakantie en vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti