https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 21 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 21

AGENDA
Maandag 8 en dinsdag 9 februari: heropening na Lockdown
Maandag 15 februari: Derde-Groep-Onderzoek (DGO)
Dinsdag 16 februari: Derde-Groep-Onderzoek (DGO)
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari: voorjaarsvakantie
 
CORONA/ LOCKDOWN
U heeft de afgelopen dagen mails ontvangen met de maatregelen en verdeling voor de komende twee weken. Wij gaan na deze twee weken evalueren en afwachten of er meer/andere maatregelen komen. Wij zijn blij dat we de kinderen weer kunnen ontvangen! Wij hebben er alles aan gedaan om onze school “Coronaproef” in te richten. Veiligheid voor iedereen is het belangrijkst. Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat de noodopvang echt alleen gebruikt kan worden voor ouders met cruciale beroepen. Alle leerlingen die ziek zijn, blijven thuis en als kinderen op school ziek worden dan moeten ze direct naar huis. Het kan zo zijn dat u door de leerkracht gebeld wordt. De leerkracht belt met een anoniem nummer; dus wilt u alstublieft de telefoon opnemen indien tijdens schooltijden u door een anoniem nummer gebeld wordt.
Op dit moment mogen er nog steeds geen ouders en externen in de school en op het plein. Als u contact wilt met de leerkracht(en), dan graag via de mail of telefonisch.
 
DERDE-GROEP-ONDERZOEK
Op maandag 15 februari en dinsdag 16 februari zal in de groepen drie het DGO (Derde-Groep-Onderzoek) worden afgenomen. De ouders van de groepen drie hebben hierover een mail ontvangen. Wij willen u erop wijzen dat inhalen van het DGO niet mogelijk is. Wilt u hiermee alstublieft rekening houden met het plannen van afspraken bij een huisarts of tandarts etc.? Alvast dank voor de medewerking.
 
NIEUW GEZICHT
Vanaf volgende week woensdag komt juf Lies Hertog werken in groep 1/ 2 E. Juf Lies komt op de woensdag en donderdag in de groep. Juf Margreet van der Pot blijft de andere dagen de juf van groep 1/2E. We wensen juf Lies een fijne tijd toe op de Leyenburgschool.
 
RAPPORT
Op de kalender van de school staat dat het eerste rapport op 19 februari mee naar huis gaat. In verband met de lockdown wordt het meegeven van het rapport verplaatst naar een later tijdstip. Ook de bijbehorende oudergesprekken worden verplaatst. In de volgende weekbrief zullen wij u hierover uitgebreid informeren.

NAAR BINNEN GAAN VAN DE SCHOOL
Per 8 februari 2021 gaat er iets veranderen in het naar binnen gaan van de school voor de groepen 1,2 en 3.
Om tien voor half negen gaat er een bel en staan de leerkrachten van de groepen 1,2 en 3 buiten op het plein. Om vijf voor half negen gaat opnieuw de bel en vertrekt de leerkracht met de groep (1,2,3) naar binnen. We willen dus graag dat alle leerlingen om tien voor half of uiterlijk vijf voor half negen op school zijn!  De leerlingen, die later zijn dan vijf voor half negen, moeten dan zelf (onder begeleiding van collega’s bij het hek) naar binnen. Om half negen gaat de laatste bel en dan gaan alle deuren dicht en beginnen de lessen. Ook de deuren bij groep 3B, groep 5B en groep 8B sluiten dan.
 
Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 geldt ook dat ze om vijf voor half negen in de klas moeten zijn, zodat de lessen om half negen kunnen starten. Leerlingen, die na half negen komen, moeten aanbellen bij ingang A en worden dan als te laat geregistreerd.
 
Wij willen dringend vragen aan alle ouders/verzorgers om het brengen en halen zo kort mogelijk te houden (i.v.m. groepsvorming en besmettingen). Tevens is het verzoek om tijdens het halen en brengen van de kinderen een mondkapje te dragen. Dit alles helpt mee om zo het virus terug te dringen.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti