https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 20 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 20

AGENDA
Vrijdag 5 februari: studiedag team
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari: voorjaarsvakantie
 
STUDIEDAG 5 FEBRUARI
Op 5 februari is er een studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Er is wel noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Er is deze dag geen contactmoment.
 
ADVIEZEN GROEP 8
Afgelopen week hebben alle leerlingen van de groepen acht het advies voor de middelbare school ontvangen. Deze adviesgesprekken werden via Teams gevoerd. De leerlingen moeten nu, met dit advies op zak, op zoek naar een geschikte middelbare school. In deze Coronaperiode is dat wel een uitdaging! Alle middelbare scholen doen de informatiebijeenkomsten ook online.
 
ENQUÊTE VOOR OUDERS
Vorige week hebben alle ouders een link ontvangen voor een enquête over het afstandsonderwijs. Wij hebben gelukkig een hoop ingevulde enquêtes teruggekregen. Dank jullie wel daarvoor.
Het onderwijs op afstand op de Leyenburg wordt over het algemeen neutraal/ positief ervaren.
Een aantal ouders geeft aan het afstandsonderwijs als negatief te ervaren.
Uw feedback helpt ons om het onderwijs te verbeteren.
 
WANNEER GAAN WE OPEN?
Dit is wel de meest gestelde vraag van de afgelopen periode. Helaas kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Op 2 februari kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen. Dan wordt duidelijk welke maatregelen er na 9 februari nog nodig zijn en of de basisscholen weer openkunnen. Wel is al duidelijk dat er prioriteit gegeven wordt aan het openen van de basisscholen.  
 
Natuurlijk maken wij ons ook zorgen over achterstanden. Maar we zijn ook trots op onze leerlingen die met veel zelfstandigheid en hulp van vader, moeder, opa's, oma's, buurvrouwen, broers en/of zussen zo goed mogelijk hun werk doen!  
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti

INGEZONDEN
 
YMCA ZOMERKAMP