Weekbrief 2

AGENDA
Maandag 7 september: startgesprekken, alle leerlingen vrij
Woensdag 9 september: hoofdluiscontrole
Maandag 14 september: museumbezoek groep 8A en 8B
Dinsdag 15 september: Prinsjesdag, alle leerlingen vrij
Maandag 21 september t/m vrijdag 25 september: schoolkamp Vledder
 
SCHOOLGIDS EN ANDERE ZAKEN
Vandaag ontvangt u per gezin een schoolgids en een kalender voor het schooljaar 2020/2021. De schoolgids bevat allerlei belangrijke informatie en telefoonnummers. Er zijn dit jaar weer diverse aanpassingen. De schoolgids (en kalender) zijn gebaseerd op een schooljaar zonder Corona. Er zullen dus nog wel wijzigingen plaatsvinden en deze vermelden wij dan in de weekbrief.
 
EHBO-FORMULIER
Vandaag ontvangt u ook een EHBO-formulier. Wilt u dit formulier zo nauwkeurig mogelijk invullen en uiterlijk vrijdag 11 september inleveren bij de leerkracht? Wij gebruiken deze informatie om u te bereiken als er iets is met uw kind.
 
FOTO-VIDEO FORMULIER
In het kader van de privacywetgeving zijn wij verplicht u jaarlijks te vragen of u ons toestemming verleent om foto’s of video’s van uw kind te gebruiken voor de website of de schoolapp. Deze toestemming vindt u terug op het EHBO-formulier.
 
STARTGESPREKKEN
Komende maandag (7 september) vinden de startgesprekken plaats. Zoals u weet vinden de gesprekken plaats via Teams. U heeft hiervoor alle informatie ontvangen. De kinderen zijn deze dag thuis en de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nemen natuurlijk deel aan dit startgesprek.
 
HOOFDLUISCONTROLE
De hoofdluiscontrole gaan we voorlopig niet op school laten plaatsvinden. Dit in verband met COVID-19. Wij willen u als ouders vragen komende week uw eigen kinderen goed te controleren op hoofdluis. Indien er luizen of neten gevonden worden, wilt u dit dan melden aan de leerkracht van uw kind(eren). Bedankt voor uw medewerking!
 
NIEUW LOKAAL VOOR BUITENSCHOOLSEOPVANG 2 BURCHTEN
Met ingang van het nieuwe schooljaar maakt de jongste groep van de opvang (2 Burchten) gebruik van een ander lokaal. Zij zitten nu in het “oude” kleuterlokaal van vorig jaar groep 1/2F. Overdag is op dit moment het lokaal nog vrij maar na schooltijd wordt het nu gebruikt door de naschoolse opvang.
 
MUZIEK- EN DANSLESSEN
Dit schooljaar zullen alle leerlingen van de groepen drie t/m acht muziekles krijgen van een muziekdocent. De kleutergroepen krijgen een keer per week een dansles van een dansdocent.
 
LEYENBURGAANPAK
Ook dit jaar werken wij weer met de Leyenburgaanpak en onze duimen. We sparen met de hele groep voor een groepsbeloning. Elke week vermelden wij in de weekbrief welke gedragsverwachtingen er centraal staan de komende week.
De komende week staan voor de Leyenburgaanpak “de gangen, kapstokken en trappen” centraal.
– 
Als de rest van de school aan het werk is, loop ik stil door de gang.
– Ik hang mijn jas op en zet mijn tas in de tassenbak.
– Ik loop rustig.

INLOG SCHOOLAPP
Momenteel heeft u een inlogaccount voor de SchoolAPP. Door een aanpassing in het systeem worden vanaf nu de mailadressen die u aangeeft op het EHBO-formulier en/of inschrijfformulier gebruikt. Dit is tevens het e-mailadres dat bekend is bij de administratie.
Dit houdt in dat u binnenkort een mail kunt verwachten of al heeft ontvangen met uw gewijzigde inloggegevens voor de SchoolAPP.
 
TRAKTATIES OP SCHOOL
Trakteren mag, maar alleen met eten en drinken dat niet thuis is bereid.
Bijvoorbeeld:
– Een appel mag wel, een zelfgebakken appeltaart niet.
– Cake uit de winkel mag wel, een cake die thuis in plakjes is gesneden en versierd mag niet.
– Chips in een zakje mag wel, chips aan een dropveter geregen als ketting mag niet. 

THUISBLIJFREGELS
Omdat het lastig blijft om te bepalen wanneer een leerling thuis moet blijven, volgen hier nog eens de thuisblijfregels voor leerlingen:

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
– als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
– als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
– als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
– bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
– als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID -19;
– als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

HAAL EN BRENG ROOSTER
Het is voor ons allemaal even wennen en soms zoeken; bij welk hek moet welke groep gehaald en gebracht worden? Toch zijn wij heel erg blij met de vele hekken en ingangen op school, wat maakt dat alle kinderen gewoon op de gebruikelijke tijden naar school kunnen komen.
Wilt u ook op de stoep bij het uitzwaaien van uw kind goed letten op de anderhalve meter afstand. Bedankt voor uw medewerking.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti