https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 2 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 2

AGENDA
Vrijdag 10 september: studiedag/startgesprekken
Woensdag 15 september: jaaropening
Maandag 20 september: studiedag alle leerlingen vrij
Dinsdag 21 september: Prinsjesdag alle leerlingen vrij
 
STARTGESPREKKEN
Volgende week vrijdag 10 september vinden de startgesprekken met alle ouders en leerlingen (kinderen aanwezig vanaf groep 3) plaats. Deze gesprekken worden gehouden in het klaslokaal waarin het kind zit. Via ingang B kunt u de school in. Via ingang A en C kunt u de school weer verlaten.
Wilt u zorgen voor anderhalve meter afstand tot andere volwassenen en niet op school komen als u klachten heeft?
De startgesprekken zijn verplicht voor elke ouder en kind. Hier worden namelijk alle doelen en verwachtingen met elkaar besproken voor dit nieuwe schooljaar.
 
UITNODIGING STARTGESPREKKEN
U heeft afgelopen donderdag een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven voor de startgesprekken.
De uitnodiging is verstuurd via Schoolgesprek. Heeft u de uitnodiging niet ontvangen? Controleer dan eerst uw spambox.
Mocht u toch geen mail hebben ontvangen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. U kunt zich inschrijven t/m maandag 6 september (16.00 uur).
 
SCHOOLGIDS
Volgende week krijgt elk oudste kind van een gezin een schoolgids mee naar huis. Het is belangrijk deze goed door te lezen om de belangrijke informatie van dit nieuwe schooljaar tot u te nemen. Op pagina 41 vindt u alle vakanties en studiedagen.
 
OVERBLIJVEN MET EDITH
Wij willen u eraan herinneren dat u de overblijfmomenten van uw kind zelf moet aangeven in het systeem. U kunt iedere dag tot 10:00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag. Als uw kind op een vaste dag overblijft, kunt u deze al voor het gehele jaar vastzetten. Is uw kind ziek en staat het wel aangemeld, moet u het dus zelf afmelden voor 10.00 uur. Doet u dit niet, dan wordt het overblijfmoment wel in rekening gebracht.
Wij willen u ook vragen regelmatig uw ouderpagina te raadplegen om te kijken of er nog openstaande facturen staan en deze z.s.m. te betalen. Soms kan er om een of andere reden niet automatisch worden afgeschreven. Op dit moment staan er bij een aantal ouders nog facturen open van het vorig schooljaar; wilt u dit zelf nakijken op uw ouderpagina en de openstaande facturen betalen?

Als er niet betaald wordt, krijgt u de maand erna een mail via Overblijven met Edith. Zou u uw spambox willen controleren? Wij hebben van een aantal ouders vernomen dat deze mailtjes soms in de spambox terechtkomen. Indien er dan nog niet betaald is, krijgt u mail via school. Zodra de betalingsachterstand te groot wordt, krijgt u van school een mail dat uw kind geen gebruik meer mag maken van de overblijf. Zodra alles betaald is, mag uw kind weer van de overblijf gebruik maken.
 
DOUCHEN
We zijn heel blij dat we weer gebruik kunnen maken van de gymzaal. Na de gym wordt er vanaf groep 5 gedoucht. Alleen als u een medische verklaring kunt overleggen, is vrijstelling van het douchen mogelijk.
 
LEYENBURGAANPAK
In dit nieuwe schooljaar werken wij wederom met het belonen van goed gedrag. Als wij kinderen kunnen betrappen op goed gedrag worden zij daarvoor beloond. De kinderen verdienen dan een duim. Samen met klasgenoten sparen ze voor een groepsbeloning. Deze beloning is altijd een sociale activiteit, iets leuks doen met elkaar.
 
De komende week staan de gangen, kapstok en trappen centraal.
We letten extra op de volgende gedragsverwachtingen:
– Als de rest van de school aan het werk is, loop ik stil door de gang
– Ik hang mijn jas op en zet mijn tas in de tassenbak
– Ik loop rustig door de gang 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti