https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 19 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 19

AGENDA
Maandag 25 en dinsdag 26 januari: adviesgesprekken groep 8A
Maandag 25 en woensdag 27 januari: adviesgesprekken groep 8B
Vrijdag 5 februari: studiedag team
 
STUDIEDAG 5 FEBRUARI
Op vrijdag 5 februari staat er een studiedag voor het team gepland. Alle leerlingen zijn deze dag “vrij”. Er is deze dag wel noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Er zal deze dag geen contactmoment zijn.
 
LEERLINGRAAD VERGADERING
Afgelopen dinsdag was er een leerlingraadvergadering via Teams. We hebben gezien en gehoord dat het thuiswerken goed gaat, maar dat de kinderen de vrienden/vriendinnen en de school echt missen. Het online-onderwijs verloopt in de bovenbouwgroepen goed en vooral de contactmomenten zijn waardevol voor de kinderen. Er zijn ook tips en ideeën gekomen van de leerlingen van de leerlingraad. Deze gaan we zeker gebruiken bij de komende weken tijdens het online lesgeven.
Wij (de directie) vonden het fijn de kinderen op deze manier toch even te zien en te spreken. Wij zullen in de komende weken ook aanhaken via Teams bij de diverse groepen zodat wij ook contact hebben met de kinderen.
 
AFMELDEN OVERBLIJF
Nu wij weten dat de school langer dicht blijft, willen wij u erop attenderen dat wanneer uw kind geen gebruik maakt van de overblijf, u zelf uw kind moet afmelden bij ‘Overblijven met Edith’.
Maakt uw kind gebruik van de noodopvang, dan moet u uw kind zelf aanmelden.
 
ENQUÊTE OUDERS
U heeft vandaag een mail ontvangen met een link naar een enquête. Wij stellen het erg op prijs wanneer u deze enquête over het afstandsonderwijs invult. Met uw feedback en de feedback van de leerlingen kunnen wij ons afstandsonderwijs verbeteren.
 
EEN SCHOOLDAG OP AFSTAND
Wij proberen de schooldag op afstand zoveel mogelijk als een gewone schooldag te zien. We verwachten dat de leerlingen aanwezig zijn en absentie wordt bijgehouden.
Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen in een schoolritme blijven. Het helpt als u uw kind helpt structuur aan te brengen in de schooldag: vaste tijden starten, niet te lang doorwerken, pauze en tijd voor ontspanning. Wanneer een leerling te vaak afwezig is bij een contactmoment zonder afmelding wordt u door de leerkracht benaderd.
Wij hebben er natuurlijk begrip voor dat er omstandigheden zijn waardoor een contactmoment volgen niet altijd mogelijk is. Meld dit even bij de leerkracht, misschien kunnen we meedenken.
 
Maar bovenal zijn we heel blij met het feit dat er zoveel kinderen hard aan het werk zijn en dat de contactmomenten goed worden gevolgd.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti