https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 17 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 17

WEEKBRIEF 17
 
Beste ouders/ verzorgers,
 
De eerste week van het nieuwe jaar zit erop. Een bijzondere start van vast weer een bijzonder jaar.
 
Aanvankelijk waren er nog hier en daar wat inlogproblemen, maar met dank aan onze ICT’ er werden die snel opgelost.
 
Geweldig dat we bijna alle kinderen via Teams dagelijks spreken en zo goed contact kunnen houden met elkaar. Er wordt thuis door veel kinderen hard gewerkt. Toch krijgen wij ook berichten dat het lastig is de kinderen thuis de structuur te bieden die ze op school krijgen en dat het niet altijd gemakkelijk is de kinderen aan het werk te krijgen. Wij beseffen dat in de gezinnen hard gewerkt wordt om naast vaak eigen werk ook de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij ieder gezin zijn de omstandigheden anders. Dit brengt met zich mee dat wat voor de een prettig is, voor de ander moeilijk uit te voeren is.
 
Wij proberen als school zoveel mogelijk structuur en duidelijkheid te bieden en rekening te houden met de verschillende mogelijkheden en wensen, maar bovenal onze leerlingen in deze tijd zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat we met alle leerlingen contact houden.
 
Bedankt voor alle inzet.
 
NOODOPVANG
We hebben elke dag ongeveer veertig kinderen in de noodopvang. In de noodopvang worden de kinderen zo veel als mogelijk begeleid bij hun schoolwerk. Ook de contactmomenten gaan op school zoveel mogelijk door
Om het aantal kinderen dat naar school komt zoveel mogelijk te beperken is de noodopvang alleen bestemd voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Wij vragen ouders met cruciale beroepen zoveel mogelijk zelf voor opvang te zorgen, maar als dit echt niet lukt zijn de kinderen welkom op de noodopvang.
Voor de noodopvang gelden de gewone schooltijden. Wilt u alstublieft zorgen dat de kinderen om half 9 binnen zijn.
 
ONDERWIJS OP AFSTAND
Het team is deels op school, deels vanuit huis aan het werk. Nieuwe instructiefilmpjes worden op Teams gezet, leerkrachten zijn de hele dag bezig met het beantwoorden van vragen en er zijn contactmomenten ingepland. Leerkrachten worden ook ingezet om de noodopvang te draaien.  
De contactmomenten zijn verplicht. Als het een keer niet lukt, wilt u uw kind dan afmelden bij de leerkracht.
Zoals wij ook met het onderwijs op school doen, zullen wij ook ons onderwijs op afstand evalueren. Wat gaat goed en wat kan er beter.
 
PERSCONFERENTIE 12 JANUARI 2021
Op 12 januari volgt een volgende persconferentie. Omdat het aantal besmettingen niet snel genoeg daalt, bestaat de kans dat de lockdown langer gaat duren en dat ook de scholen dus langer dicht blijven. We willen niet op de zaken vooruitlopen, maar houden er rekening mee en bereiden ons voor op een langere schoolsluiting. Wij zullen u hier zo snel mogelijk over berichten.
Ook wordt u dan door de leerkracht geïnformeerd over de eventueel aangepaste verwachtingen van de komende periode en zal er een nieuw ophaalmoment worden ingepland.
 
Namens het team van CB Leyenburg wensen zij een mooi weekend,
Karin Simonetti
Maria Wulffelé