Weekbrief 16

Maandag 4 januari 2021 t/m 18 januari 2021: schoolsluiting (ov) 

 

BEGINTIJD SCHOOL 

Per 18 januari 2021 gaat er iets veranderen met de begintijd van de schooldag voor de groepen 1,2 en 3. Om tien voor half negen gaat er een bel en staan de leerkrachten van de groepen 1,2 en 3 buiten op het plein. Om vijf voor half negen gaat opnieuw de bel en vertrekt de leerkracht met de groep (1,2,3) naar binnen. We willen dus graag dat alle leerlingen om tien voor half of uiterlijk vijf voor half negen op school zijn!  De leerlingen, die later zijn dan vijf voor half negen, moeten dan zelf (onder begeleiding van collega’s bij het hek) naar binnen. Om half negen gaat de laatste bel en dan gaan alle deuren dicht en beginnen de lessen. 

Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 geldt ook dat ze om vijf voor half negen in de klas moeten zijn, zodat de lessen om half negen kunnen starten. Leerlingen, die na half negen komen, moeten aanbellen bij ingang A en worden dan als te laat geregistreerd. 

 

NIEUW PROTOCOL  

Er is een nieuw protocol basisonderwijs in de schoolapp geplaatst.  

Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het basis– (en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dicht gaan.  

Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden. Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen: 

– Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt -waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen.  

Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor sosbo en nieuwkomers. 

– Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met een cruciaal beroep.  

Daar waar fysiek onderwijs gegeven wordt in het schoolgebouw, geldt het protocol zoals geplaatst in de schoolapp.  

 

JUF LUCIA GAAT ONS VERLATEN 

Helaas gaat juf Lucia ons verlaten. Juf Lucia heeft via een uitzendbureau langer dan een jaar op de Leyenburgschool gewerkt in verschillende groepen. We zijn juf Lucia daar heel dankbaar voor. Helaas stopt vanwege andere regelgeving binnen het SCOH onze samenwerking.  

Wij wensen Juf Lucia veel plezier met haar volgende baan.  

Juf Margreet blijft de juf van groep 1-2 E. We zijn in gesprek met kandidaten voor de vacature in de onderbouw en houden u op de hoogte. Op maandag zal meester Martin Bos (nu al werkzaam in groep 8) juf Anita 6A vervangen. Op dinsdag werkt juf Munise in groep 3C. 

 

OVERBLIJVEN MET EDITH 

Wilt u uw kind afmelden bij overblijven met Edith tot 18 januari? Als u dit niet doet, worden deze dagen in rekening gebracht. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als uw kind gebruik maakt van de noodopvang, dan moet u uw kind wel aanmelden.   

 

Fijne feestdagen en een fijne vakantie mednamens het team, 

Maria Wulffelé 

Karin Simonetti