Weekbrief 14

AGENDA
Vrijdag 11 december: studiedag team, alle leerlingen vrij
Woensdag 16 december: kerstdiner
Vrijdag 18 december: kerstviering, continurooster, alle leerlingen om 14.00 uur vrij
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: kerstvakantie
 
EEN BABY GEBOREN
Op maandag 30 november is Mia Inès Madrid (Ruchti) geboren, de dochter van juf Iris en haar man Cesar. Het gaat goed met juf Iris en met Mia. We feliciteren hen van harte en wensen hen veel geluk toe.
 
SINTERKLAAS OP LEYENBURG
Vandaag heeft Sint een bezoek gebracht aan onze school. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 5 en de peuters zijn bij de Sint en zijn Pieten op bezoek geweest in onze gymzaal. De Sint was blij alle kinderen toch live te zien dit jaar! Hij bracht voor de bovenbouwleerlingen een klassencadeau mee. Alle kinderen die in de gymzaal zijn geweest hebben een cadeau van de Sint gekregen.
 
SCHOOLTIJDEN
We merken dat er steeds meer kinderen na de lunch te vroeg op school zijn en naar binnen komen. Indien een kind niet bij de overblijf is, mogen ze pas om 12.55 uur naar binnen door de juiste ingang.
 
KERSTDINER
Ook dit jaar willen wij weer, ondanks alle coronamaatregelen, een aangepast kerstdiner op school laten doorgaan.  Zoals het er nu naar uit ziet, is dit ook mogelijk. Maar niks is zo veranderlijk als de wereld op dit moment. Wij houden de regels omtrent coronaregels dan ook goed in de gaten! Mocht het kerstdiner toch niet kunnen doorgaan op 16 december in de avond, dan wordt het een kerstlunch op vrijdag 18 december. Op vrijdag 18 december is er een continurooster dus de kinderen lunchen sowieso op school (wel of niet verzorgd door school). Maar laten we vooral uitgaan van het positieve! We maken er voor de kinderen er weer een onvergetelijke avond van!
 Wij gaan dit jaar eten bestellen: patat, pizza en broodjes kipknakworst. We houden rekening met de kinderen die halal eten en zullen dan ook halal knakworstjes halen.  

We willen aan alle ouders vragen een verpakt toetje en een pakje drinken voor uw eigen kind mee te geven die avond.  Zoals ieder jaar willen we ook nu weer vragen een eigen bord, vork en lepel mee te geven aan alle kinderen.
 
DERDE GROEP ONDERZOEK – GROEPEN 3
Op maandag 11 januari 2021 zal in de groepen 3 het Derde Groep Onderzoek (DGO) worden afgenomen. Het DGO is een groepsgewijs onderzoek om vroegtijdig de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen van groep 3 in kaart te brengen. A.s. maandag 7 december krijgen de leerlingen van groep 3 een brief mee met verdere informatie over het DGO. Bij deze brief zit ook een toestemmingsformulier en een vragenlijst. Let u erop dat het toestemmingsformulier door beide ouders moet worden ondertekend?
Wilt u het toestemmingsformulier en de vragenlijst uiterlijk dinsdag 15 december laten inleveren bij de leerkracht van uw kind?
 
STUDIEDAG 11 DECEMBER
Op vrijdag 11 december hebben wij een studiedag met het hele team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
 
CORONA UPDATE
Er is een aangepast protocol uitgebracht door de PO Raad. Het protocol is te lezen in de schoolapp.
Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen
Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen.
 
Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook hier geldt: testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft en benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden, hierboven is al toegelicht wanneer dit ook dringend geadviseerd wordt.
 
OVERBLIJVEN MET EDITH
Wij willen u er nog eens aan herinneren dat u de overblijfmomenten van uw kind zelf moet aangeven in het systeem. U kunt iedere dag tot 10:00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag.  Als uw kind op een vaste dag overblijft, kunt u deze al voor het gehele jaar vastzetten. Is uw kind ziek en staat het wel aangemeld, moet u het dus zelf afmelden voor 10.00 uur. Doet u dit niet, dan wordt het overblijfmoment in rekening gebracht.
Wij willen u ook vragen regelmatig uw ouderpagina te raadplegen om te kijken of er nog openstaande facturen staan en deze z.s.m. te betalen. Soms kan er om een of andere reden niet automatisch worden afgeschreven. Als er niet betaald wordt, krijgt u de maand erna een mail via Overblijven met Edith. Zou u uw spambox willen controleren? Wij hebben van een aantal ouders vernomen dat deze mailtjes in de spambox terechtkomen.
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburgaanpak de “fietsenstalling “centraal. We letten we extra op de volgend afspraken:

  • Ik speel uit de buurt van de fietsen
  • Ik zet mijn fiets netjes weg
  • Op het plein loop ik naast mijn fiets

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti