Weekbrief 12

AGENDA
Woensdag 2 december: studiedag groep 1/2, kleuters vrij
Vrijdag 4 december: Sinterklaas op school
Vrijdag 11 december: studiedag, alle leerlingen vrij
 
VUURWERK
Zoals u in het nieuws heeft vernomen, is het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden. Wij, als school, houden ons strikt aan deze maatregelen. Indien een van de leerlingen vuurwerk mee naar school brengt (wel of niet afsteekt) zullen wij direct de wijkagent inschakelen en de ouders informeren. Vervolgens volgen wij ons stappenplan tot schorsen. Wilt u dit met uw kind(eren) bespreken a.u.b.?
 
SINTERKLAAS NIEUWS
De kinderen zijn vorige week druk bezig geweest met het maken van slingers om de school weer gezellig te maken! Deze week hebben we het opgehangen. De kinderen hebben goed hun best gedaan en het resultaat mag er dan ook zijn! Prachtig mooie, versierde gangen.

Afgelopen zaterdag is, ondanks een hoop problemen op de boot en de locatie die onduidelijk was, de stoomboot toch aangekomen in Nederland. Sinterklaas verblijft nu in het pietenhuis waar hij vanuit huis werkt en dat brengt nogal wat problemen met zich mee. Sinterklaas kan namelijk niet mee om de schoenen te vullen, dus brengen de pieten de schoenen naar de Sint. Maar het gaat niet altijd goed met het terugbrengen van de schoenen.
 
SCHOEN ZETTEN
Sinterklaas heeft ons laten weten dat de kinderen op de Leyenburgschool dinsdag 24 november hun schoen mogen zetten (t/m groep 5). De kleuters gebruiken allemaal hun gymschoen. De kinderen uit de groepen 3 en 4 gaan een schoentje vouwen. De kinderen uit de groepen 5 moeten maandag 23 november hun schoen mee naar school nemen. Hopelijk gaat dit goed en krijgen ze de goede schoenen weer terug.
 
PROTOCOL PO
Er is een nieuwe versie verschenen van het protocol basisonderwijs van de PO Raad. Het protocol is weer te vinden op de website van de school.
 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen
Leerlingen op de basisschool blijven thuis:

  • als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19-gerelateerde klachten;
  • als een huisgenoot van de leerling naast milde COVID-19-klachten ook koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft;
  • als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 72 uur (drie dagen) na de testafname thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 72 uur na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE JUF(FEN) OF MEESTER(S) VOOR ONZE KLEUTERGROEP (INSTROOMGROEP)
Na de voorjaarsvakantie van 2021 starten we een nieuwe instroomgroep met vierjarige kleuters. Voor deze groep zoeken we een enthousiaste leerkracht! Als u iemand in de familie of kennissenkring kent, die op zoek is naar een leuke baan, laat hem/haar dan kijken op de site van het SCOH. Daar staat onze advertentie met de details: https://www.scoh.nl/werken-bij-scoh/vacatures
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburgaanpak de “kleedkamer “centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
– Ik gebruik mijn binnenstem
– Ik blijf van een ander af
– Ik leg mijn kleding netjes bij elkaar en zet de tas onder de bank 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti