Weekbrief 11

AGENDA
Donderdag 19 november: leerlingenraadvergadering
Vrijdag 4 december: Sinterklaas op school
 
IN- EN UITGAAN VAN DE SCHOOL
Wij zijn zeer blij met de manier waarop de kinderen nu naar school komen. Gelukkig zien we dat vele kinderen op tijd bij de juiste ingang naar binnen en naar buiten gaan. We merken echter, nu de dagen korter worden, dat er meer kinderen te laat komen en dan soms ook de verkeerde ingang nemen. Dit is voor iedereen erg lastig. De deuren gaan echt om half negen dicht en het kost een hoop tijd en moeite om de kinderen vervolgens in de klas te krijgen. We hopen op uw medewerking.
 
SINTERKLAAS 2020
Zaterdag komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Hij komt weliswaar uit een oranje gebied, maar de quarantainetijd is verstreken als hij bij ons naar binnenkomt. Dit jaar vieren we natuurlijk ook op CBL het Sinterklaasfeest. We volgen het Sinterklaasjournaal en houden ons aan de maatregelen die bij deze tijd horen. Over de invulling van 4 december, wanneer de Sint bij ons op school komt, hoort u in een volgende weekbrief.
 
NIEUW GEZICHT IN DE SCHOOL
Martin Bos is onze nieuwe meester op Leyenburg. Hij heeft op dit moment nog geen vaste groep, maar wordt in diverse klassen ingezet daar waar nodig. We wensen hem veel werkplezier op CBL.
 
AANPASSING OP HET THUISWERKROOSTER
Op het thuiswerkrooster van alle fases (dus indien er een groep thuis moet werken) staat 4 december ook ingeroosterd. Dit is de dag dat wij Sinterklaas vieren en die dag moeten alle leerlingen gewoon op school kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de dag van de kerstviering. Op vrijdag 18 december zijn dus ook alle groepen gewoon op school.
 
FRISSE SCHOLEN
Afgelopen augustus richtte minister Slob van Onderwijs het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie Scholen (LCVS) op. Het doel van dit tijdelijke team is om de luchtkwaliteit binnen alle scholen in Nederland te verbeteren.
Eind augustus heeft SCOH een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken bij onze scholen. SCOH heeft besloten om de uitvoering van de maatregelen direct te starten en niet te wachten op de subsidiegelden.
 
In het algemeen worden de volgende maatregelen genomen, voor zover nodig:
1. Spuivoorzieningen aanbrengen: een voorziening voor het snel kunnen afvoeren van binnenlucht. Dit kunnen ramen of deuren zijn die open kunnen.
2. Voorzieningen maken van te openen ramen.
3. Zo mogelijk “optoeren” van mechanische ventilatie. Dit betekent dat we de ventilatie-units in een hogere stand zetten, waardoor een grotere luchtdoorstroming plaatsvindt.
4. Creëren van een ventilatiemogelijkheid in ruimtes waar momenteel geen voorzieningen zijn. Denk aan ruimtes die oorspronkelijk een andere functie hadden, maar nu worden gebruikt als leskamer of teamkamer.
5. Het plaatsen van CO2-meters in lokalen.
De werkzaamheden starten medio november.
 
AFTER’S COOL
Door de overheid is subsidie beschikbaar gesteld om een ondersteuningsprogramma op te zetten om aan achterstanden te werken die zijn opgelopen in de periode van thuisonderwijs.
Criteria voor deelname is: Op basis van de laatste toetsgegevens moet duidelijk zichtbaar zijn, dat er specifiek in het afgelopen halfjaar een achteruitgang heeft plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande resultaten.
School en AFTER’S COOL  hebben samen bepaald welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.
De begeleiding vindt plaats op 1 vakgebied. Dit kan zijn: rekenen, begrijpend lezen of spelling. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen vandaag een brief mee naar huis.
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburg aanpak de “Kleedkamer” centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
– Ik gebruik mijn binnenstem
– Ik blijf van een ander af
– Ik leg mijn kleding netjes bij elkaar en zet de tas onder de bank 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti