Weekbrief 1

AGENDA
Maandag 31 augustus: eerste schooldag!
Maandag 7 september: startgesprekken, alle leerlingen vrij
Dinsdag 15 september: Prinsjesdag, alle leerlingen vrij
 
Het schooljaar gaat weer van start. We hopen dat iedereen heeft genoten van een mooie vakantie en dat iedereen gezond en met nieuwe energie aan het nieuwe schooljaar kan beginnen. Het team van de Leyenburg heeft er weer heel veel zin in.
 
NIEUWE COLLEGA’S
Dit schooljaar zullen Esther Haasbroek (leerkracht verschillende klassen), Marloes van der Geest (IB-groep: 4,5,6), Carla Kanbier (onderwijsassistent), Marieke Hoft (onderwijsassistent en zijinstromer), Maaike de Vos (zijinstromer), Ninja van Bijsterveld (inval) ons team komen versterken. Wij zijn hier heel blij mee en wensen onze nieuwe collega’s een fijne tijd toe op de Leyenburg.
 
MAATREGELEN CORONA
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
6. De school past de hygiënemaatregelen strikt toe.
7. Kinderen die jarig zijn mogen alleen verpakte traktaties uitdelen in hun eigen klas.
8. Ouders mogen alleen bij uitzondering op het plein en in de school op afspraak en na triage (de vragen die gesteld worden bij een triage kunt u ook vinden op onze website).
 
Voor de uitgebreide maatregelen verwijzen wij u naar het protocol op de website.
 
HEKKENROOSTER
Om drukte op straat te voorkomen hanteren wij onderstaande afspraken rondom komen en gaan, halen en brengen.
 
GROEP 5 T/M 8:
De deuren gaan om 8.20 uur open.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan zelf zo snel mogelijk naar binnen.
De groepen 5 komen via het hek van groep 1/2F/BSO 2 Samen het plein op en gaan via de deur bij groep 5B (juf Ada) naar binnen.
De groepen 6 komen via ingang C naar binnen.
De groepen 7 komen ook via ingang C naar binnen.
De groepen 8 komen via het hek van groep 1/2F/BSO 2 Samen naar het plein en gaan dan daar de brandtrap op naar lokaal 8A (meester Nafta/juf Esther).
Het naar huis gaan doen we op dezelfde manier.
 
GROEP 1 T/M 4:
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 staan vanaf 8.20 uur op het plein (met een hesje aan) en vangen daar de kinderen op. Op het plein staat een lijn. De kinderen moeten op de lijn verzamelen. De ouders blijven achter het hek.
 
DE KLEUTERGROEPEN:
De kleutergroepen verzamelen op het plein bij de Edamstraat (ingang A) of aan de Nieuwendamlaan/Castricumplein (hek Nieuwendamlaan/Castricumplein). Het grote hek gaat helemaal open (Edamstraat).
Het hek bij de peuters blijft alleen voor de peuters.
Groep 1/2 A (juf Yvonne/Sanne) verzamelt op het achterplein (via het hek Nieuwendamlaan/Castricumplein) en gaat via de zijdeur van groep A naar binnen (ouders kunnen zwaaien vanaf de Nieuwendamlaan).
Groep 1/2 B (juf Karlien) verzamelt op het achterplein (via het hek Nieuwendamlaan/Castricumplein). Groep B gaat naar binnen als groep C in de klas is. (Ouders kunnen zwaaien vanaf de Nieuwendamlaan), via ingang A.
Groep 1/2 C (juf Munise/Margreet) verzamelt bij ingang A (via het hek bij ingang A) en gaat dan (om half 9) als eerste naar binnen (ouders kunnen zwaaien rechts van het hek A Edamstraatkant).
Groep 1/2 D (juf Artie) verzamelt op het voorplein, tussen de boom en het bankje aan de Edamstraat kant (via het hek bij ingang A). Groep D gaat als eerste om half 9 naar binnen bij ingang B (ouders kunnen zwaaien bij de boom aan de Edamstraat).
Groep 1/2 E (juf Margreet/Lucia) verzamelt op het voorplein bij ingang A (via het hek bij ingang A). Zij gaan naar binnen via ingang B als groep D in de klas is (ouders kunnen zwaaien bij het bankje aan de Edamstraatkant)
 
Vanwege de grote drukte op de stoep van de Edamstraat vragen wij ouders bij hek afscheid te nemen van het kind, even te zwaaien en dan direct te vertrekken. Dan blijft de stoep voor het zwaaien zo leeg mogelijk. Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
GROEPEN 3:
De groepen 3 komen binnen via het hek Nieuwendamlaan/Castricumplein. Vervolgens gaan zij rechtstreeks door naar de leerkrachten.
Groep 3 A (meester Roy en juf Jantine) verzamelt links van het hek van de Nieuwendamlaan. (Ouders kunnen zwaaien vanaf de Nieuwendamlaan).
Groep 3 B (juf Pauline/juf Sanne) verzamelt aan de zijde van het Castricumplein bij het klimrek. (Ouders kunnen zwaaien vanaf het Castricumplein).
Groep 3 C (juf Sandra/juf Lucia) verzamelt voor het lokaal van groep 7C meester Dennis (ouders kunnen zwaaien vanaf het Castricumplein)
Om half 9 gaat eerst groep 3A via de brandtrap (bij groep 3B) naar binnen. Als deze groep binnen is gaat 3C en daarna 3B als laatste naar binnen.
 
GROEPEN 4:
De groepen 4 komen via het hek bij de gymzaal het plein op.
Groep 4A (juf Hannie/juf Marleen) verzamelt bij het voetbalveldje bij de schuur (ouders kunnen vanaf het Castricumplein zwaaien).
Groep 4B (meester Ajay/juf Elize) verzamelt voor de groepen 5 (ouders kunnen vanaf het Castricumplein zwaaien).
Eerst gaat groep 4A naar binnen via het lokaal van groep 1/2F/BSO 2 samen, daarna groep 4B.
 
Kinderen die te laat zijn (na 8.30 uur) moeten aanbellen bij ingang A.
 
THUISQUARANTAINE

  • personeelsleden die in een code oranje land zijn geweest moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Hebben zij daarna geen klachten, dan mogen ze naar school komen.
  • kinderen tussen 4 en 12 jaar hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen gewoon naar school komen en naar de kinderopvang (tenzij zij klachten hebben, dan blijven ze thuis conform de algemene regels die hierover zijn opgesteld).
  • voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers. Wij volgen voor de peuterspeelzalen deze regel. Dus kinderen van 0 tot 4 jaar die uit een code oranje land komen, moeten eerst 10 dagen in thuisquarantaine. Als zij daarna geen klachten hebben, mogen ze naar de peuterspeelzaal komen.

OUDERS NIEUWE KLEUTERS
Ouders van nieuwe kleuters (een ouder per kind) mogen op afspraak en na triage op vaste tijden mee met hun kind de school in. Ouders worden hier persoonlijk over benaderd.
 
SCHOOLMELK
De invulling van Schoolmelk is gewijzigd en alle Schoolmelkabonnementen zijn stopgezet. Het is ook niet meer mogelijk om een Schoolmelkabonnement af te sluiten voor schooljaar 2020/2021 en verder. Er wordt dus geen schoolmelk meer uitgedeeld. Denkt u er aan uw kind drinken mee te geven.
 
SCHOOLGIDS EN KALENDER
Ook dit jaar ontvangt u van ons weer een schoolgids en een kalender. Deze ontvangt u aan het eind van de eerste schoolweek.
 
STARTGESPREKKEN
Maandag 7 september zijn de startgesprekken. Deze worden via teams gevoerd. Meer informatie volgt de volgende week.
 
GYM
Maandag starten we weer met de gym. Helpt u uw kind te herinneren gymspullen mee te nemen. Er wordt nog niet gedoucht.
Indien mogelijk gymmen we buiten.
 
GYMROOSTER 2020-2021

MAANDAG   DINSDAG   DONDERDAG   VRIJDAG  
               
  8.30-  9.10                                5a   8.30-  9.15 8a   8.30-  9.10                                4a   8.30-  9.15 6a
  9.10-  9.50 5b   9.15-10.00 8b   9.10-  9.50 4b   9.15-10.00 6b
  9.50-10.30 5c 10.00-10.15   9.50-10.30 5a 10.00-10.15
10.30-11.10 4a 10.15-11.00 6a 10.30-11.10 5b 10.15-11.00 7c
11.10-11.50 4b 11.00-11.45 6b 11.10-11.50 5c 11.00-11.45 7b
               
13.00-13.40 3c 13.00-13.40 7a 13.00-13.40 3a 13.00-13.40 7a
13.40-14.20 3a 13.40-14.20 7b 13.40-14.20 3b 13.40-14.20 8a
14.20-15.00 3b 14.20-15.00 7c 14.20-15.00 3c 14.20-15.00 8b

 
LUIZENCONTROLE
Voorlopig wordt er op school geen luizencontrole uitgevoerd.
Wij vragen u dringend uw kind elke week hierop te controleren. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, of mocht u hierover twijfelen, neemt u s.v.p. contact op met de leerkracht.
 
Wij wensen iedereen een mooi nieuw schooljaar toe!
 
Vriendelijke groet, namens het team
Maria Wulffelé
Karin Simonetti