https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 1 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 1

AGENDA
Maandag 30 augustus: eerste schooldag
Vrijdag 10 september: studiedag/startgesprekken
 
Beste ouders,
De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen gezond en uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.
Het team van de Leyenburg heeft er weer veel zin in. Het coronaprotocol is nauwelijks gewijzigd.
De nieuwste versie is te vinden op de website van de Leyenburg, evenals de beslisboom.
 
ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN
Het halen en brengen van de kinderen verloopt op dezelfde manier als vorig schooljaar. Verder in de weekbrief wordt dit nog toegelicht. 
Ouders blijven buiten de hekken, maar kunnen op afspraak weer de school in.
De ouders van de nieuwe leerlingen mogen de eerste dag met hun kind meelopen naar het klaslokaal en tot 8.45 even in de klas aanwezig zijn.
Wij vragen u met klem om te allen tijde 1,5 meter afstand van andere volwassenen te bewaren en niet op school te komen als u klachten heeft.
Kinderen met verkoudheidklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn) mogen weer naar school. Zij blijven wel thuis met koorts, benauwdheid of veel hoesten.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 die aan het begin of het einde van de schooldag gym hebben, moeten bij de gymzaal gebracht en gehaald worden.
Vanaf groep 5 zal er ook weer worden gedoucht na de gym, dus geef uw kind op de gymdagen een handdoek mee.
Ook dit jaar willen we weer aandacht vragen voor het gezonde tussendoortje en de gezonde lunch.
 
TERUG VAN VAKANTIE UIT EEN HOOGRISICOGEBIED
Voor sommige landen geldt sinds 1 juni 2021 de quarantaineplicht.  Op Quarantaineplicht voor reizigers uit gebied met zeer hoog risico (verplicht thuisblijven) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  vindt u de lijst met landen en meer informatie. Na verblijf in een zeerhoogrisicogebied gaat u verplicht 10 dagen thuis in quarantaine. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt weliswaar een uitzondering, maar wel een dringend quarantaineadvies. Kinderen wordt dringend geadviseerd in thuisquarantaine te gaan voor 10 dagen. Na 5 dagen kunnen kinderen zich laten testen. Bij een negatief testresultaat kan de quarantaine worden opgeheven.
 
IN- EN UITGAAN VAN DE SCHOOL
De deuren gaan om 8.20 en 12.55 uur open. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig zo snel mogelijk naar binnen. Er is geen toezicht op de pleinen door leerkrachten tussen 8.20 en 8.30 uur. Als kinderen langer buiten blijven is dat de verantwoordelijkheid van de ouders.
 
Groepen 4
Zij komen via de ingang F (Castricumplein) naar binnen en naar buiten. De eerste week staan de leerkrachten buiten om de groep op te vangen. In de tweede week gaan de leerlingen zelfstandig naar de groep waar de leerkrachten ze ontvangen.
 
Groepen 5
Zij komen via de nooddeur van het lokaal van groep 5A (meester Ajay en juf Elize) aan het Castricumplein naar binnen en naar buiten.
 
Groepen 6
Zij komen via ingang C naar binnen en naar buiten (aan de Edamstraat).
 
Groepen 7
Zij komen via ingang C naar binnen en naar buiten (aan de Edamstraat).
 
Groepen 8
Zij komen via de noodtrap bij ingang F naar het lokaal van groep 8A (meester Nafta en juf Elianne).
 
De groepen 1/ 2 en 3 worden op het plein opgevangen door de leerkracht(en) van 8.20 uur tot 8.25 uur. Om 8.25 uur gaan de leerkrachten met de dan aanwezige kinderen naar binnen en de kinderen die tussen 8.25 uur en 8.30 uur komen, worden door teamleden, die bij elk hek staan, naar binnen gestuurd/begeleid. Om 8.30 uur gaan alle deuren dicht. Kinderen die niet op tijd zijn, moeten dan via ingang A (Edamstraat) aanbellen en worden dan binnengelaten.
 
Groep 1/2A (juf Jessica en juf Yvonne) worden opgevangen bij het hek (Nieuwendamlaan/ Castricumplein). Zij gaan via de eigen nooddeur naar binnen.
 
Groep 1/2B (juf Danique en juf Marieke) verzamelen bij de kleuterschuur via hek van de Edamstraat (ingang A).
 
Groep 1/ 2C (juf Munise en juf Margreet) verzamelen voor de deur van ingang A via het hek aan de Edamstraat (ingang A).
 
Groep 1/2D (juf Sunita en juf Munise) verzamelen tussen de boom en het bankje op het plein aan de Edamstraat (ingang A).
 
Groep 1/2E (juf Aliema en juf Anouk) verzamelen voor de directiekamers. Zij komen via het hek bij de Edamstraat (ingang A).
 
Wij wensen iedereen een heel mooi, gezond en leerzaam schooljaar toe.
 
Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti