https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief Oktober | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief Oktober

AGENDA

Dinsdag 11 oktober: theatervoorstellingen groepen 8 

Woensdag 12 oktober: museumbezoek groep 1/ 2 A en 1/ 2 B 

Vrijdag 14 oktober: kennismaking-voortgangsgesprek, alle leerlingen vrij 

Maandag 17 oktober: informatieavond Voortgezet onderwijs groepen 8 

Dinsdag 18 oktober: museumbezoek groep 4C 

Woensdag 19 oktober: kijkmiddag project; GiGaGroen (13.00 uur-14.00 uur) 

Donderdag 20 oktober: inloop kleuters van 8.20 uur tot 8.45 uur 

Donderdag 20 oktober: museumbezoek groep 4 B en 4A 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober: herfstvakantie 

Woensdag 2 november: kabouterfeest groep 1/ 2  

 

FORMULIEREN KENNISMAKING-VOORTGANGSGESPREK 

Op maandag 3 oktober krijgen alle kinderen een formulier mee naar huis voor het kennismakingsgesprek. We willen u vragen dit samen met uw kind in te vullen en weer terug te geven aan de leerkracht. De leerkrachten zullen deze informatie gebruik voor het kennismakingsgesprek. Wilt u ervoor zorgen dat het formulier uiterlijk 7 oktober weer terug is bij de leerkracht. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 14 oktober; vanaf groep 3 is het de bedoeling dat de kinderen hierbij aanwezig zijn.  

 

START VAN HET SCHOOLJAAR 

Zoals u weet werken we op school met de Leyenburgaanpak. Dit jaar hebben we voor elke klas en alle andere ruimtes in de school posters laten maken met daarop de vijf gedragsverwachtingen van onze school. Onder dit stukje ziet u de poster. Twee leerlingen uit de leerlingenraad van vorig jaar (Lisa en Leah) hebben de mooie tekeningen gemaakt op deze poster. In de klassen bespreken we deze verwachtingen regelmatig en verwijzen we naar de poster. 

De weken tot de herfstvakantie noemen we in het onderwijs de Gouden Weken. Dit zijn weken waarin we elkaar als klas leren kennen en afspraken maken in de groep hoe we een fijne klas kunnen zijn. In deze weken besteden we extra aandacht aan leuke activiteiten om elkaar te leren kennen. Ook de poster komt veel aan bod in deze weken. 

Afbeelding invoegen... 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat en denkt mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van verschillende activiteiten op de school. De MR is samengesteld door drie teamleden en drie ouders.   

Op dit moment is er een lege plek binnen onze MR voor een ouder. Heel graag willen we deze plek ingevuld hebben, zodat we een gelijke verdeling hebben en ook de stem van de ouder horen. Op onze schoolapp heeft de MR een tegel, waar u meer informatie kunt vinden over de MR. Heeft u interesse of vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR, Jantine Wiersma – jwiersma@scoh.nl 

 

GOUDEN STICKER ‘MET SPRONGEN VOORUIT 

‘Met Sprongen Vooruit’ is een rekenmethode waarin er ruimte is voor samenwerkingsvormen en bewegend rekenen. Onze school werkt naast de rekenmethode Semsom (groep 3) en Pluspunt (groep 4 t/m 8) met ‘Met sprongen Vooruit’.                               

In de groepen ½ werken we alleen maar met ‘Met Sprongen Vooruit’.  

Omdat we hiervoor gekwalificeerd zijn mag CBL zich 

‘MetSprongenVooruitschool’ noemen. 

 

 

LEYENBURGACADEMIE 

Dit jaar was er een recordaantal van aanmeldingen voor de naschoolse activiteiten! 210 Leerlingen hebben zich aangemeld. We hebben een extra workshop graffiti en houtbewerken kunnen regelen om zo veel mogelijk leerlingen bij een workshop te kunnen plaatsen. Ook hebben we de populaire workshops voor de volgende ronde alweer vastgezet! 

De afgelopen weken zijn de verschillende workshops, judo, koken, houtbewerking, lego, bootkamp, toneel en kleutermuziek van start gegaan. 

Ook zijn de lessen van After's Cool weer begonnen en ook hier komen positieve verhalen over binnen! 

Komende week zullen de laatste workshops starten, namelijk graffiti en voetbal. Het enthousiasme is van de gezichten van de leerlingen maar ook van de docenten af te lezen! 

 

 

KERSTMUSICAL 

Ook is deze week onze kerstvoorstellingclub gestart! Deze club bestaat uit leerkrachten en leerlingen. Het stuk is uitgekozen: Kerst met Ubuntu. Nu nog de rollen verdelen! Daarnaast hebben we ook een kerstkoor samengesteld! Dit koor zal ook een rol spelen tijdens de kerstvoorstelling! De club en het koor zullen in de week voor de kerstvakantie de kerstvoorstelling opvoeren.