https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Nieuwsbrief Januari | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Nieuwsbrief Januari

 

AGENDA: 

Maandag 9 januari: eerste schooldag 2023 

Vrijdag 13 januari: museumbezoek groep 3A 

Dinsdag 17 januari: muzikale voorleesdag kleuters 

Woensdag 18 januari: kijkochtend groep 1/2 tot 9.00 uur 

Donderdag 19 januari: leerlingenraadvergadering 

Vrijdag 20 januari: museumles groep 3B 

Maandag 23 januari: Koffie ochtend voor peuters en basisschool ouders 

Woensdag 25 januari: adviesgesprekken groep 8: groep 8 leerlingen werken thuis. 

Donderdag 26 januari: studiedag groep 1 t/m 4: leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij 

Vrijdag 27 januari: museumles groep 3C 

Dinsdag 31 januari, woensdag 1 februari en donderdag 2 februari: kijkochtend groep 3 tot 9.00 uur 

 

BESTE WENSEN VOOR 2023! 

Wij wensen u allen een mooi en gezond 2023! Hopelijk heeft u fijne feestdagen gehad en heeft u genoten van een heerlijke vakantie. 

Maandag 9 januari starten wij het nieuwe jaar met de kinderen onder het genot van een oliebol en iets te drinken. De ouderraad regelt dit voor alle kinderen. Alvast dank hiervoor. 

 

VERZUIMLOKET/TE LAAT 

Vanaf 9 januari 2023 krijgen de kinderen die te laat komen een telaatbriefje. We registeren dit en hanteren de 4-8-12-16regel (zie ook de schoolkalender pag. 8). Wanneer uw kind vier keer te laat is gekomen, wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. Na acht keer te laat komen wordt u door de leerkracht telefonisch benaderd of voor een gesprek uitgenodigd en na twaalf keer te laat komen moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. In het geval van zestien keer te laat komen, zal de leerplichtambtenaar u uitnodigen voor een gesprek. Deze maatregel geldt voor alle leerlingen en is opgesteld door de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag. Wij willen u nogmaals dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen/te laten gaan. De deuren gaan om half negen echt dicht en te laat is te laat! Iedereen moet dan aanbellen bij ingang A en daar krijgt het kind een te laatbriefje. 

We merken dat steeds meer ouders met de kinderen meelopen (op het plein en/of naar de klas).  

Als u echt dringende zaken per direct moet regelen kunt u dit doorgeven aan de administratie. Voor overige zaken verzoeken wij u een e-mail naar de leerkracht te sturen. De reden hiervan is dat de leerkracht er op dat moment is om alle kinderen te verwelkomen en dan geen tijd en aandacht heeft voor u als ouders. Dank voor uw medewerking! 

 

ADVIESGESPREKKEN GROEPEN 8 

Op woensdag 25 januari vinden de adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van de groepen 8. De gesprekken worden de hele dag op school gehouden en de ouders ontvangen een uitnodiging, wanneer ze worden verwacht. Ook de leerling is bij dit gesprek aanwezig. Deze dag werken de leerlingen uit de groepen 8 thuis. 

 

NIEUWE COLLEGA'S 

Op 1 januari krijgen we een nieuwe collega bij ons werken. Meester Tom van Nispen gaat samenwerken in de groep 5B met juf Liselore op dinsdag, woensdag en vrijdag. Wij wensen meester Tom veel werkplezier op basisschool Leyenburg. 

Op de peuterschool komt Christiane Fick het team versterken. Zij zal de plek innemen van Carin Hoogeraad die overgestapt is naar het basisonderwijs van de Leyenbrug. Ook Christiane wensen bij veel werkplezier. 

 

KOFFIEOCHTEND IN SAMENWERKING MET WIJKZ 

Op maandag 23 januari is er een koffieochtend voor de ouders van onze peuters en de basisschool. Deze bijeenkomst is van 9 uur tot half 11. Wij willen op deze manier de ouders de gelegenheid bieden om elkaar te kunnen ontmoeten in onze school.   Het team van Wijkz zal bij deze ochtend ook aanwezig zijn. Zij komen iets vertellen over het servicepunt in de wijk Escamp. Bij dit servicepunt kunnen ouders terecht met vragen over werk, zorg, jeugd of welzijn. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u kennismaken met ouders van onze school en ook met het servicepunt van Wijkz 

 

ROULATIESCHEMA 

U ontvangt van ons wederom het roulatieschema. U kunt er dan rekening mee houden dat in het uiterste geval de klas van uw kind thuis moet blijven op de dag die in het rooster vermeld staat. Wij communiceren dit zo snel mogelijk met u en uiterlijk 7:15 uur diezelfde ochtend. Als u niets hoort, kan uw kind gewoon naar school.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Maandag 09-01 

 
 
 
 

Dinsdag 10-01 

 
 
 
 

Woensdag 11-01 

 
 
 
 

Donderdag 12-01 

 
 
 
 

Vrijdag 13-01 

 
 
 
 

1-2D 

 
 

1-2E 

 
 

1-2A 

 
 

1-2B 

 
 

1-2C 

 
 
 
 

3A 

 
 

3B 

 
 

3C 

 
 

4A 

 
 

4B 

 
 
 
 

8A 

 
 

8B 

 
 

6A 

 
 

6B 

 
 

7A 

 
 
 
 

Maandag 16-01 

 
 

Dinsdag 17-01 

 
 

Woensdag 18-01 

 
 

Donderdag 19-01 

 
 

Vrijdag 20-01 

 
 
 
 

1-2A 

 
 

Theatervoorstelling kleuters 

 
 

1-2B 

 
 

1-2D 

 
 

1-2E 

 
 
 
 

4C 

 
 

5A 

 
 

5B 

 
 

3B 

 
 

3A 

 
 
 
 

7B 

 
 

7C 

 
 

8A 

 
 

8B 

 
 

6A 

 
 
 
 

Maandag 23-01 

 
 

Dinsdag 24-01 

 
 

Woensdag 25-01 

 
 

Donderdag 26-01 

 
 

Vrijdag 27-01 

 
 
 
 

1-2B 

 
 

1-2C 

 
 

1-2E 

 
 

Studiedag gr 1 – 4 

 
 

1-2A 

 
 
 
 

3C 

 
 

4A 

 
 

4B 

 
 

5A 

 
 

4C 

 
 
 
 

6B 

 
 

7A 

 
 

7B 

 
 

7C 

 
 

8A 

 
 
 
 

Maandag 30-01 

 
 

Dinsdag 31-01 

 
 

Woensdag 01-02 

 
 

Donderdag 02-02 

 
 

Vrijdag 03-02 

 
 
 
 

1-2E 

 
 

1-2A 

 
 

1-2B 

 
 

1-2C 

 
 

1-2D 

 
 
 
 

5B 

 
 

3A 

 
 

3B 

 
 

3C 

 
 

4A 

 
 
 
 

8B 

 
 

6A 

 
 

6B 

 
 

7A 

 
 

7B 

 
 
 
 

Maandag 06-02 

 
 

Dinsdag 07-02 

 
 

Woensdag 08-02 

 
 

Donderdag 09-02 

 
 

Vrijdag 10-02 

 
 
 
 

1-2C 

 
 

1-2D 

 
 

1-2E 

 
 

1-2A 

 
 

1-2B 

 
 
 
 

4B 

 
 

4C 

 
 

5A 

 
 

5B 

 
 

3A 

 
 
 
 

7C 

 
 

8A 

 
 

8B 

 
 

6A 

 
 

6B 

 
 
 
 

Maandag 13-02 

 
 

Dinsdag 14-02 

 
 

Woensdag 15-02 

 
 

Donderdag 16-02 

 
 

Vrijdag 17-02 

 
 
 
 

1-2A 

 
 

STUDIEDAG  

GR 1 – 8 

 
 

1-2B 

 
 

1-2C 

 
 

1-2D 

 
 
 
 

3B 

 
 

3C 

 
 

4A 

 
 

4B 

 
 
 
 

7A 

 
 

7B 

 
 

7C 

 
 

6A 

 
 
 
 

Maandag 20-02 

 
 

Dinsdag 21-02 

 
 

Woensdag 22-02 

 
 

Donderdag 23-02 

 
 

Vrijdag 24-02 

 
 
 
 

1-2E 

 
 

1-2B 

 
 

1-2C 

 
 

1-2D 

 
 

1-2A 

 
 
 
 

4C 

 
 

5A 

 
 

5B 

 
 

3A 

 
 

3B 

 
 
 
 

6B 

 
 

7A 

 
 

7B 

 
 

7C 

 
 

6A 

 
 
 
 

Maandag 27-02 

 
 

Dinsdag 28-02 

 
 

Woensdag 01-03 

 
 

Donderdag 02-03 

 
 

Vrijdag 03-03 

 
 
 
 

VOORJAARSVAKANTIE