https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 41 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 41

AGENDA
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober: herfstvakantie
Dinsdag 26 oktober: ouderenquête scholen met succes
Woensdag 27 oktober: kabouterfeest groep1/ 2
Maandag 1 november: informatieavond groep 8
Woensdag 3 november: hoofdluiscontrole
Woensdag 10 november: studiedag groep 1 t/m 4; leerlingen 1 t/m 4 vrij
 
INFORMATIEAVOND GROEP 8
De informatieavond van de groepen 8 zal op maandag 1 november plaatsvinden. In de schoolgids staat een verkeerde datum.
 
KABOUTERFEEST GROEP 1-2
Op woensdag 27 oktober is het kabouterfeest. De kinderen mogen deze dag verkleed komen als kabouter, fee, elfje, dier uit het bos of paddenstoel. De kinderen gaan op deze dag allemaal activiteiten doen die te maken hebben met de herfst en de kabouters. Voor een pauzehap wordt gezorgd!
 
LERAREN TEKORT/SAMENVOEGEN VAN DE GROEPEN 4
Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, is het lerarentekort in Den Haag enorm. Tot op heden hebben wij het op de Leyenburgschool goed weten op te vangen, maar helaas hebben wij na de herfstvakantie geen leerkracht voor een van de groepen 4. In overleg met het team en de medezeggenschapsraad hebben wij besloten de drie groepen 4 samen te voegen tot twee groepen 4. De ouders van deze groepen zijn afgelopen week geïnformeerd over deze samenvoeging. Het worden groepen van 31 kinderen maar gelukkig hebben we voor vier dagen in de week extra ondersteuning voor de beide groepen vier.
Indien u nog een goede leerkracht kent die op zoek is naar een baan, breng diegene dan in contact met ons!
 
SCHOLEN MET SUCCES
Graag vragen wij uw aandacht voor ons tevredenheidsonderzoek. Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Uw mening en ervaring zijn daarin voor ons van belang. Daarom voeren we een tevredenheidsonderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: Scholen met Succes. Deelname aan het onderzoek is anoniem. Zo zijn uw individuele antwoorden straks niet te herleiden.  
Op dinsdag 26 oktober 2021 wordt u via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen zal ongeveer tien minuten van uw tijd vragen. Uw deelname is heel belangrijk voor ons, om zo een goed beeld te krijgen van wat goed gaat en wat beter kan. We rekenen dan ook op uw deelname.
Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en het gehele team gaan vragenlijsten invullen. Zo krijgen wij een goed beeld van iedereen op school Leyenburg. De kinderen gaan op school de vragenlijsten invullen.
 
CORONAMAATREGELEN
Op de algemene hygiënemaatregelen na, zijn alle coronamaatregelen op school opgeheven. Al is het handen schudden wel drastisch verminderd.
Desondanks zijn wij net als veel andere scholen nog wel voorzichtig in het massaal ouders toelaten. Ouders komen alleen op afspraak de school binnen of met een duidelijk vooraf bepaald doel.
Corona heeft gemaakt dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan. Of we helemaal teruggaan naar hoe het voor corona was, is dus nog maar de vraag.
Wij hebben ons het afgelopen jaar gerealiseerd dat het brengen (en halen) van kinderen tot aan het hek ook voordelen oplevert, zoals rust in de school en de lessen die eerder kunnen starten.
Natuurlijk ontmoeten wij u dit schooljaar wel weer heel graag op de afgesproken momenten op school en is er altijd ruimte voor een gesprek als dit nodig is.
 
DE GRIEP KOMT ERAAN
In deze periode gelden de basisregels:
Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten en laat je testen! Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, af en toe hoesten, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school. Hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) zijn klachten waarmee een kind niet naar school mag!
 
FILM OVER DE LEYENBURGSCHOOL
Enkele weken geleden is er een korte film op onze school gemaakt om nieuwe ouders een impressie te geven van onze school. Dit filmpje komt op onze site en app. Een aantal kinderen had hierin een hoofdrol en zij gaven een rondleiding in de school. In het filmpje zijn ook allerlei andere kinderen te zien (op het plein, in de gymzaal en in de klassen) maar dat zijn dan korte impressies van het schoolgebeuren. Indien u als ouders niet wilt dat uw kind te zien is op deze film, wilt u dat dan per e-mail laten weten (leyenburg@scoh.nl.)? We hebben de EHBO-formulieren bekeken en degenen, die daar hebben aangegeven in principe geen toestemming te geven voor het publiceren van beeldmateriaal, zijn al benaderd.
 
LEYENBURGAANPAK
Voor de week na de herfstvakantie staan voor de Leyenburgaanpak de gymzaal en het speellokaal centraal.
We letten extra op de volgende gedragsverwachtingen:
 
GYMZAAL
– Ik respecteer wat een ander niet kan
– Ik ben verantwoordelijk voor de spullen die ik gebruik
– Ik luister naar wat ik moet doen en voer de opdracht juist uit 

SPEELLOKAAL
– Ik vraag of ik naar de wc mag
– Ik luister naar wat ik moet doen en voer de opdracht juist uit
– Ik loop de tap rustig af en ga direct op de bank/grond zitten 

Een hele fijn herfstvakantie en vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti