https://leyenburgschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Weekbrief 25 | Peuter- en Basisschool Leyenburg

Weekbrief 25

AGENDA
Woensdag 24 maart: opfrisverlof groep 1/ 2, kleuters vrij
Donderdag 1 april: paasviering; continurooster (tot 14 uur)
Donderdag 1 april: rapport mee
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april: paasvakantie
Dinsdag 6 april: oudermiddag/avond groep 1/2 & groep 4 t/m 7
Donderdag 8 april oudermiddag/avond groep 1/2 & groep 4 t/m 7
Dinsdag 13 april: oudermiddag/avond groep 3
Donderdag 15 april: oudermiddag/avond groep 3
 
VERDUIDELIJKING SNOTTEBELLENBELEID
De scholen zijn weer geopend en de lessen zijn in volle gang. Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen die klachten heeft, die bij COVID-19 passen, thuisblijven.
Voorheen mochten kinderen met een snottebel gewoon naar school; dat is nu niet meer het geval.
De richtlijnen van de GGD stellen dat kinderen van 4 t/m 12 jaar met klachten niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang mogen; zij blijven thuis. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid).
 
Uitgezonderd zijn kinderen die:
· af en toe hoesten;
· bekende chronische luchtwegklachten hebben;
· bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
· nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontwikkelen <8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een infectie zonder klachten) van een bevestigde COVID-19-infectie.
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.
 
GEEN BUITENGYM
We zijn iets te enthousiast geweest over het weer in ons land. De eerste dagen na de voorjaarsvakantie waren nog lekker maar toen sloeg het weer om. Het is nu te koud om buiten te gymmen. Dit is vooral voor onze juf Puk maar ook voor de kinderen niet prettig. Vandaar dat wij voorlopig niet allemaal buiten gaan gymmen. De groepen hebben wel beurtelings een les in de zaal. Hier hebben ze geen gymspullen voor nodig.
 
VERNIEUWDE RAPPORTEN – GROEP 3 T/M GROEP 8
Binnenkort ontvangt u rapport 1 van uw kind(eren). Vanaf dit schooljaar zien de rapporten er anders uit wat betreft lay-out en een aantal onderdelen is veranderd. Sommige onderdelen zullen op rapport 1 niet beoordeeld worden, omdat de lesstof later in het jaar pas aan bod zal komen.
 
RAPPORT/OUDERMIDDAG/AVOND
Op donderdag 1 april (en dat is geen grap) gaat het eerste rapport van dit schooljaar mee met alle leerlingen. Dit is later dan u van ons bent gewend. Door wederom een lockdown hebben wij ervoor gekozen om eerst alle gegevens te verzamelen en dan pas een rapport te maken. We gebruiken natuurlijk wel alle gegevens van voor half december en na half februari. Alle CITO-toetsen zijn afgenomen en het overzicht daarvan krijgt u dan ook. Dit rapport is eigenlijk nulmeting vanwege de vele maanden onderwijs op afstand. Op 6 en 8 april vinden de oudergesprekken plaats voor de groepen 1/2 en de groepen 4 t/m 7. De groepen 3 zijn een week later aan de beurt. De groepen 8 hebben geen ouderavond, want die hebben al het adviesgesprek gevoerd.
 
Vanaf nu zijn ook de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 welkom tijdens dit gesprek. De gesprekken worden via Teams gevoerd. Informatie volgt later.
 
HANDHAVING GEMEENTE DEN HAAG
Afgelopen week is het handhavingsteam van de gemeente Den Haag regelmatig in de buurt van onze school geweest. Zij handhaven vooral op het parkeerbeleid rondom de school. De eerste keer krijgen de foutparkeerders een waarschuwing, maar bij de volgende overtreding zal er een boete worden uitgedeeld. Ook de komende weken zullen ze regelmatig rondom de school te vinden zijn.
 
LEYENBURGAANPAK
De komende week staat voor de Leyenburgaanpak “algemeen” centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
– Ik ben beleefd en spreek met twee woorden
– Ik wacht tot ik aan de beurt ben
– Ik houd het materiaal en het meubilair netjes 

Vriendelijke groeten namens het team,
Maria Wulffelé
Karin Simonetti
 
INGEZONDEN: 
Beter lezen met De Luisteroma: meld uw kind gratis aan!
Generaties helpen elkaar
Het is belangrijk dat uw kind op de basisschool goed leert lezen. Dat lukt vooral door veel te oefenen. En nog beter gaat het als je samen oefent! Als ouder heeft u daar zelf misschien niet altijd tijd voor. Geen probleem! De ‘luisteropa- of oma’ zit klaar voor uw kind.
 
Wat is het?
De luisteropa’s en –oma’s hebben alle tijd en vinden het leuk om uw kind te helpen. Op afspraak zitten ze drie keer per week klaar aan de telefoon, terwijl uw kind voorleest. Het motiveert uw kind om te oefenen, want lezen is veel leuker als er iemand luistert! De luisteropa of –oma is altijd positief en zorgt dat uw kind nóg beter gaat lezen met kleine tips. Altijd op vriendelijke toon. Het mes snijdt in dit project aan twee kanten: ook opa en oma doet het goed. Het is fijn om je nuttig te maken en gezellig bovendien.
De ervaring leert dat de leesvaardigheden van kinderen met sprongen vooruitgaan!
 
Hoe werkt het?
De Luisteroma is er voor kinderen op de basisschool. Wilt u uw kind aanmelden voor het leesproject, stuur dan een mail naar gezond@pluhz.nl met de volgende gegevens:
Telefoonnummer van de ouder (NIET van het kind)
In welke groep zit uw kind?
Op welke tijden kan de luisteropa of –oma u het beste bellen?
Welke dagen komen het beste uit?
In welke wijk woont u?
Zijn er andere dingen die we moeten weten?
 
En verder
Wij gaan voor u op zoek naar een luisteroma of –opa. We geven uw telefoonnummer door. De luisteroma of –opa belt u op de afgesproken dagen en tijden.
Zorg dat uw kind een boek heeft uitgezocht om uit voor te lezen. Tijdens het lezen, mag de ouder meeluisteren.
Meedoen aan het project De Luisteroma is helemaal gratis.
 
Tot slot
De Luisteroma is een project van zorgbedrijf Pluhz, dat projecten initieert die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn. We organiseren dit project puur vanuit onze betrokkenheid: we willen kinderen helpen. We geven geen garanties en gaan ook geen verplichtingen aan.